Չորեքշաբթի, 01 Յուլիս 2015

30 Յունիս 1914. Թալէաթ Ռուսաստանի դէմ «զինակցութիւն» կ’առաջարկէ Արշակ Վռամեանի եւ Արմէն Գարոյի

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Երեքշաբթի, 30 Յունիս 2015 12:50

Յու­նիս 30ի այս օ­րը, 101 տա­րի ա­ռաջ, պատ­մա­կան նշա­նա­կու­թեամբ քա­ղա­քա­կան հան­դի­պում մը կա­յա­ցաւ մէկ կող­մէ Հ.Յ.­Դաշ­նակ­ցու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ Ար­շակ Վ­ռա­մեա­նի եւ Ար­մէն ­Գա­րո­յի, իսկ միւս

Ընթերցել...

 

Ստեփան Թեքիրեանի համերգը Հայոց Ցեղասպանութեան 100ամեակին առիթով

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յունահայ կեանք

Երեքշաբթի, 30 Յունիս 2015 13:29

alt Հ.Յ.Դ. Հայ Դատի Յանձնախումբի եւ Փսիխիքօ-Ֆիլոթէի քաղաքապետութեան համակազմակերպութեամբ՝

Ընթերցել...

 

Հաղորդագրութիւն

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յունահայ կեանք

Երեքշաբթի, 30 Յունիս 2015 11:56

Յունահայոց Կրօնական ժողովը ուրախութեամբ կը յայտնէ, թէ իր երկու աբղ. անդամները՝ Հոգշ. Տ. Յովհաննէս Աբղ. Սաղտճեան՝ Հոգեւոր Հովիւ Գոքինիոյ եւ Հոգշ. Տ. Սմբատ Աբղ. Սապունճեան՝ Հոգեւոր Հովիւ Թեսաղոնիկէի Հայոց, Յուլիս 12ին, Անթիլիասի մայրավանքի Ս.

Ընթերցել...

   

Ղարաբաղ, ելեկտրականութեան արտադրութեան իմաստով, 78 տոկոսով ինքնաբաւ է

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հայաստան-Արցախ

Երեքշաբթի, 30 Յունիս 2015 13:16

­Նա­խորդ տա­րո­ւան տո­ւեալ­նե­րով՝ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բաղ իր սպա­ռած ե­լեկտ­րա­կա­նու­թեան միայն 22 տո­կո­սը գնած է «­Հա­յաս­տա­նի Ե­լեկտ­րա­կան Ցան­ցեր» ըն­կե­րու­թե­նէն, իսկ 78 տո­կո­սը ար­տադ­րած են Ղա­րա­բա­ղի մէջ գոր­ծող ջրե­լեկտ­րա­կա­յան­նե­րը:

Ար­տադ­րա­կան են­թա­կա­ռու­ցո­ւածք­նե­րու նա­խա­րա­րու­թե­նէն «Ա­զա­տու­թեան» փո­խան­ցած են, որ Ղա­րա­բա­ղի մէջ գոր­ծող ու շու­տով շա­հարկ­

Ընթերցել...

 

Ո՛չ Թալանին… Ո՛չ «Մայտան»ին

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յօդուածագրութիւն

Երեքշաբթի, 30 Յունիս 2015 13:20

Ս­խալ եւ ա­ղա­ւա­ղ­ո­ւած ձե­ւով կը նկա­րագ­րո­ւի Ե­րե­ւա­նի պո­ղո­տա­նե­րուն վրայ կա­տա­րո­ւա­ծը եւ այդ մէ­կը նոյն­քան վնա­սա­կար ու վտան­գա­ւոր է, որ­քան կա­տա­րո­ւած ձեր­բա­կա­լու­թիւն­ներն ու բան­տար­կու­թիւն­նե­րը:

Մա­մուլն ալ կը փոր­ձէ ծու­ղա­կի ձգել դի­տոր­դը եւ զայն ուղ­ղել տար­բեր մտա­ծում­նե­րու, մեկ­նա­բա­նու­թիւն­նե­րու եւ եզ­րա­կա­ցու­թիւն­նե­րու:

Ընթերցել...

   

Page 1 of 3