Հինգշաբթի, 05 Մարտ 2015

Ալեքսանդր Թամանեան (1842-1911)-Ազատ ու անկախ Հայաստանի մայրաքաղաքին ճարտարապետը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Չորեքշաբթի, 04 Մարտ 2015 09:12

Հա­յաս­տա­նի ան­կա­խու­թեան ամ­րապնդ­ման եւ հա­յոց ազ­գա­յին պե­տա­կա­նու­թեան հիմ­նա­ւոր­ման պատ­մա­կերտ գոր­ծին մէջ իր ան­կորն­չե­լի ներդ­րումն ու մե­ծար­ժէք ա­ւան­դը ու­նի հայ ժո­ղո­վուր­դի ճար­տա­րա­պե­տա­կան հան­ճա­րին ար­ժա­նա­ւոր ներ­կա­

Ընթերցել...

 

Դասախօսական երեկոյ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յունահայ կեանք

Չորեքշաբթի, 04 Մարտ 2015 10:18

Չորեքշաբթի 25 Փետրուար 2015-ին ժամը 18։00-ին Անաթոլիոյ Ամերիկեան գոլէճէն ներս տեղի ունեցաւ դասախօսական երեկոյ։ Դասախօսն էր Հարաւային

Ընթերցել...

 

Համեմատութիւններ` մշակութային ցեղասպանութիւններու

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յօդուածագրութիւն

Չորեքշաբթի, 04 Մարտ 2015 09:53

Աշխարհը անզօր դիրքերէ դիտեց Մուսուլի մէջ միջագետքի հազարամեայ քաղաքակրթութեան հետքերը բնաջնջելու կրօնական ծայրայեղականութեան բարբարոսութիւնը:Բնականաբար, ինչպէս գազանային

Ընթերցել...

   

Հայոց Ցեղասպանութեան 100ամեակին առիթով՝ Կենսաբան եւ քաղաքական գործիչ` Էտուարտ Պերնշթայն (1850-1932)

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յօդուածագրութիւն

Չորեքշաբթի, 04 Մարտ 2015 09:50

«... այսօր չի մտածեր բաժնել Հայաստանը Թուրքիայէն։ Ինչ երազներ ալ ունենան հայերը հեռու ապագայի նկատմամբ, անոնք բոլորը լաւ գիտեն, որ դեռ շատ երկար տարիներու ընթացքին՝ չպէտք է մտածեն անկախ Հայաստանի մասին։ Այսպիսի երազ մը վեր է բոլորովին անոնց

Ընթերցել...

 

Սուրիան երէկ, այսօր, վաղը…

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յօդուածագրութիւն

Չորեքշաբթի, 04 Մարտ 2015 09:42

­ Սու­րիան թա­խիծ է, սէր ու կա­րօտ է,
եւ ան չի կրնար յուշ ու ե­րազ դառ­նալ

­

Այն­պէ՜ս հա­րա­զատ կը հնչէ ­Սու­րիա ա­նո­ւա­նու­մը, ը­սես՝ ­Հայ­րե­նի­քի զգա­ցո­ղու­թիւն կը հա­ղոր­դէ էու­թեանս. գու­ցէ 1915թ. կո­տո­րա­ծէն մեր ժո­

Ընթերցել...

   

Page 1 of 6

Տեսանիւթեր

Նոր տեսահոլովակներ!

Բացառիկ

Փոխարժէք

Լրատու

Այցելուներ

Այս պահուս մենք ունինք 25 հիւրեր