Կիրակի, 26 Ապրիլ 2015

Խմբագրական-Կը յիշենք եւ կը պահանջենք

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Հինգշաբթի, 23 Ապրիլ 2015 08:52

Կը յի­շենք հա­րիւր տա­րի ան­պա­տիժ եւ ան­հա­տոյց մնա­ցած հայ ժո­ղո­վուր­դին դէմ թրքա­կան պե­տու­թեան գոր­ծադ­րած ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը եւ կը պա­հան­ջենք մեր Ի­րա­ւունքն ու Ար­դա­րու­թիւ­նը։

Ամ­բողջ հա­րիւր տա­րի թրքա­կան պե­տու­թիւ­նը փոր­ձեց ան­ցեա­լին մէջ թա­ղել պատ­մա­կան ան­հեր­քե­լի ճշմար­տու­թիւ­նը։ Ու­րա­ցա՜ւ, որ Ա­րեւմ­

Ընթերցել...

 

24 Ապրիլ 1915. Հայոց Ցեղասպանութեան կիզակէտը խորհրդանշող թուականը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Հինգշաբթի, 23 Ապրիլ 2015 08:02

Ապ­րիլ 24ին կը բա­ցո­ւի հա­յոց օ­րա­ցոյ­ցին ա­մէ­նէն սեւ ու ա­րիւ­նա­լի է­ջը։

Տա­րո­ւան այս օ­րը, ա­հա 100 տա­րիէ ի վեր, երկ­րա­գուն­դի ա­մէ­նէն կոր­սո­ւած ան­կիւնն ին­կած հայ բե­կորն ան­գամ, տե­ղը եւ

Ընթերցել...

 

Մեր կորուստներէն-Յունահայոց Ազգային Վարչութեան պատուական ատենապետ Եղիա Ճամուզեանի յիշատակին

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յունահայ կեանք

Հինգշաբթի, 23 Ապրիլ 2015 12:22

Վեր­ջին հրա­ժեշ­տի պա­հուն ներ­կայ ըլ­լա­լու հնա­րա­ւո­րու­թիւ­նը չու­նե­նա­լով՝ իր մա­հո­ւան քա­ռա­սուն­քին ա­ռի­թով հո­գու պարտք կը զգամ մի քա­նի տո­ղով ար­տա­յայ­տե­լու կո­րուս­տի վիշ­տը ու փոր­ձե­լու վեր­ջին զրոյց մը իր հետ։

Ընթերցել...

   

Ե­ղիա Ճա­մու­զեա­նի յի­շա­տա­կին

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յունահայ կեանք

Հինգշաբթի, 23 Ապրիլ 2015 12:03

Քա­ռա­սուն օ­րեր ա­ռաջ դժբախ­տու­թիւ­նը ու­նե­ցանք կորսնց­նե­լու ան­բա­սիր ու հեզ նկա­րագ­րով անձ­նա­ւո­րու­թիւն մը՝ Յու­նա­հայ Թե­մի բազ­մա­մեայ ա­տե­նա­պետ Ե­ղիա Ճա­մու­զեա­նը։

Ընթերցել...

 

Գոհաբանական աղօթք Նէա Զմիռնիի մէջ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յունահայ կեանք

Երեքշաբթի, 21 Ապրիլ 2015 14:04

   

Page 1 of 5