Շաբաթ, 30 Մայիս 2015

Սարգիս Մանասեան (1880?-1920). Հայաստանի անկախութեան Անկեղծ Զինուորը, որ առաջին զոհերէն եղաւ պոլշեւիկեան դաւանամոլութեան

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Ուրբաթ, 29 Մայիս 2015 08:45

29 Մա­յի­սի այս օ­րը, 95 տա­րի ա­ռաջ, Պա­քո­ւի մեր­ձա­կայ­քը՝ Կաս­պից Ծո­վուն բա­ցե­րը, պոլ­շե­ւիկ­նե­րը գնդա­կա­հա­րե­ցին եւ ծով նե­տե­ցին խոշ­տան­գո­ւած մար­մի­նը հայ ժո­ղո­վուր­դի ազ­գա­յին-ա­զա­տագ­րա­կան շարժ­ման մե­ծա­վաս­տակ նո­ւի­րեալ­նե­րէն

Ընթերցել...

 

Հայ ըմ­բի­շը՝ Պ­րա­զի­լի ա­խո­յեան

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հայաստան-Արցախ

Ուրբաթ, 29 Մայիս 2015 09:38

1989 թո­ւա­կա­նին Ե­րե­ւան ծնած յու­նահ­ռո­մէա­կան ո­ճի ըմբ­շա­մար­տի Հա­յաս­տա­նի ա­խո­յեա­նու­թեանց գեր-ծանր ծան­րու­թեան կար­գի մրցա­նա­կա­կիր Է­դո­ւարդ Սո­ղո­մո­նեան, որ 2012 թո­ւա­կա­նէն ի վեր կը բնա­կի Պ­րա­զիլ, ար­ժա­

Ընթերցել...

 

Դաշնակցական երիտասարդները կ՛ազդարարեն.- «Ելեկտրականութեան սակի բարձրացումը պիտի քայքայէ պետութիւնը»

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հայաստան-Արցախ

Ուրբաթ, 29 Մայիս 2015 09:34

alt Հ.Յ.Դ. Հա­յաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան եւ Հ.Յ.Դ. Նի­կոլ Աղ­բա­լեան Ու­սա­նո­ղա­կան միու­թիւն­նե­րուն ան­դամ­նե­րը, նա­խան­ցեալ օր, կա­ռա­վա­րու­թեան շէն­քին առ­ջեւ, ե­լեկտ­րա­կա­նու­թեան սա­կի բարձ­րաց­ման դէմ բո­ղո­քի ցոյց կա­

Ընթերցել...

   

«Եթէ Պաքու յարձակի, ռազմական գործողութիւններ պիտի կատարուին Ատրպէյճանէն ներս»

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հայաստան-Արցախ

Ուրբաթ, 29 Մայիս 2015 09:29

alt Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Սէյ­րան Օ­հա­նեան զգու­շա­ցու­ցած է Պա­քուն, ը­սե­լով, որ նա­խա­յար­ձա­կու­մի պա­րա­գա­յին, Հա­յաս­տան որ­պէս ե­րաշ­խա­ւո­րը Ար­ցա­խի ա­պա­հո­վու­թեան, պի­տի ը­նէ իր ամ­բողջ կա­րե­լին զայն պաշտ­պա­նե­լու

Ընթերցել...

 

Քաղաքաշինութեան նախարարութիւնը ձեռք բերած Է Պալեան ճարտարապետական գերդաստանի արխիւը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հայաստան-Արցախ

Ուրբաթ, 29 Մայիս 2015 09:02

Քա­ղա­քա­շի­նու­թեան նա­խա­րար Նա­րեկ Սարգ­սեա­նի շուրջ 6 ա­միս տե­ւած բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րուն իբ­րեւ ար­դիւնք, 26 Մա­յի­սին Հա­յաս­տան բե­րո­ւած է Պոլ­սոյ բազ­մա­թիւ բարձ­րար­ժէք եւ յայտ­նի շէն­քե­րու հե­ղի­նակ Պա­լեան ճար­տա­րա­պե­տա­կան գեր­դաս­տա­նի ար­խի­ւը (նա­խա­գի­ծեր,

Ընթերցել...

   

Page 1 of 5