Հինգշաբթի, 26 Մարտ 2015
Հայաստան-Արցախ

Հ.Յ.Դ. 124ամեակի հանդիսաւոր տօնակատարութիւն` Ստեփանակերտի մէջ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հայաստան-Արցախ

Երեքշաբթի, 24 Մարտ 2015 08:05

«­Դաշ­նակ­ցու­թիւ­նը յա­նուն Ար­ցա­խի». այս խո­րա­գի­րը կը կրէ Հ.Յ.­Դաշ­նակ­ցու­թեան 124ա­մեա­կի տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն­նե­րու շար­քը, որ հան­դի­սա­ւոր կեր­պով կը նշո­ւի Ար­ցա­խի տար­բեր շրջան­նե­րուն մէջ: ­Տօ­նա­կա­տա­րու­

Share

Ընթերցել...

 

«ԱրարատիՍտորոտին» խորհրդաժողովը Ցեղասպանութիւնը դատապարտող հռչակագիր որդեգրած է

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հայաստան-Արցախ

Երեքշաբթի, 24 Մարտ 2015 07:44

«Ա­րա­րա­տի Ս­տո­րո­տին» խո­րա­գի­րը կրող մի­ջազ­գա­յին տե­ղե­կա­տո­ւա­կան խորհր­դա­ժո­ղո­վի եզ­րա­փա­կիչ օ­րը, քա­նի մը տաս­նեակ եր­կիր­նե­րու լրագ­րող­ներ միաս­նա­բար որ­դեգ­րե­ցին հռչա­կա­գիր մը, որ կը դա­տա­պար­տէ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը: 20 Մար­տին Մա­տե­նա­դա­րա­նին մէջ կա­

Share

Ընթերցել...

 
 

Հայաստան կը նախատեսէ հիւպատոսութիւն բանալ Քիւրտիստանի մէջ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հայաստան-Արցախ

Երկուշաբթի, 23 Մարտ 2015 14:33

Քիւր­տիս­տա­նի վար­չա­պետ Պրն. ­Նի­ճիր­ֆան ­Պար­զա­նին, ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 18 ­Մար­տին, ըն­դու­նած է Պրն. ­Լե­ւոն ­Սարգ­սեա­նը` ­Հա­յաս­տա­նի կա­ռա­վա­րու­թեան յա­տուկ ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը եւ Ի­րա­քի մէջ Հ.Հ. դես­պան ­Կա­րէն Գ­րի­գո­

Share

Ընթերցել...

 
 

Հ.Յ.Դ.ի ներկայացուցիչները տեսակցեցան Ռուսիոյ դեսպանին հետ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հայաստան-Արցախ

Երկուշաբթի, 23 Մարտ 2015 14:19

Բիւ­րո­յի քա­ղա­քա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ար­մէն ­Ռուս­տա­մեան, Հ.Յ.Դ. ­Հա­յաս­տա­նի ­Գե­րա­գոյն ­Մար­մի­նի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ա­ղո­ւան ­Վար­դա­նեան եւ ­Գե­րա­գոյն ­Մար­մի­նի ան­դամ ­Պետ­րոս ­Մեղ­րեան տե­սակ­ցած են ­Հա­յաս­տա­նի մէջ ­Ռու­սիոյ դես­պան Ի­վան ­Վո­լին­քի­նի հետ: ­Հան­դի­պու­մի ըն­

Share

Ընթերցել...

 
 

Արցախի Իշխանաձորը հայրենադարձներու համար նախընտրելի բնակավայր է

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հայաստան-Արցախ

Ուրբաթ, 20 Մարտ 2015 11:35

karabakh-life.am կայ­քը կը հա­ղոր­դէ, որ ­Քա­շա­թա­ղի շրջա­նի Իշ­խա­նա­ձոր հա­մայն­քին մէջ, այս տա­րի, ցան­քի տա­րա­ծու­թիւն­նե­րը կը կազ­մեն 500 հեք­թար՝ ցա­նո­ւած են գա­րի ու ցո­րեն։ ­Հա­մայն­քի ղե­կա­վար Ար­սէն ­Թե­լունց Իշ­

Share

Ընթերցել...

 
 

Page 1 of 546

Տեսանիւթեր

Նոր տեսահոլովակներ!

Բացառիկ

Փոխարժէք

Լրատու

Այցելուներ

Այս պահուս մենք ունինք 35 հիւրեր