Ուրբաթ, 06 Մայիս 2016

Գրիգոր Նարեկացի (951-1003). Հայկեան Հանճարին քերթողական սրբալոյս ճակատը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Ուրբաթ, 06 Մայիս 2016 11:17

alt Մա­յիս 7ի օ­րը հայ ժո­ղո­վուր­դը կը նշէ ծննդեան տա­րե­դար­ձը ­Հայ­կեան ­Հան­ճա­րի բա­նաս­տեղ­ծա­կան սրբազ­նա­գոյն ճա­ճան­չու­մը հան­դի­սա­ցող Գ­րի­գոր ­Նա­րե­կա­ցիի։

«­Նա­րեկ» ա­նու­նով մեր ժո­ղո­վուր­դին կող­մէ սրբացուած ­Նա­րե­կա­ցիի «­Մա­տեան Ող­բեր­գու­թեան» քեր­թո­ղա­կան գլուխ-գոր­ծո­ցը ոչ միայն հայ գրա­կա­նու­թեան վե­հա­

Ընթերցել...

 

«Կարոյի անվտանգութիւնը մեզ անհանգստացնում է»,- յայտարարած է Հրանոյշ Յակոբեան

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հայաստան-Արցախ

Ուրբաթ, 06 Մայիս 2016 11:32

alt Հա­յաս­տա­նի սփիւռ­քի նա­խա­րար Հ­րա­նոյշ ­Յա­կո­բեան, մեկ­նա­բա­նե­լով ­Թուր­քիոյ խորհր­դա­րա­նի հայ ե­րես­փո­խան ­Կա­րօ ­Փայ­լա­նի նկատ­մամբ բա­նե­ցո­ւած բռնու­թիւնն ու վեր­ջին օ­րե­րուն ա­նոր վրայ ե­ղած յար­ձա­կում­նե­րը, հաս­տա­տած է, թէ Հ.Հ. իշ­խա­նու­թիւն­նե­րը շատ ան­հան­գիստ

Ընթերցել...

 

Վերագտնելով Հայոց Զմիւռնիան

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յօդուածագրութիւն

Ուրբաթ, 06 Մայիս 2016 12:22

­ alt Վի­պա­գիր ­Սուփ­հի ­Վա­րըմ, թեւս բռնած, զիս դուրս կը քա­­շէ։
- ­Կը տես­­նե՞ս այս հսկայ տա­­րա­ծու­­թիւ­նը։

Ընթերցել...

   

Յունաստանի Համազգայինի պարախումբի 30ամեակ եւ «Նայիրի» պարախումբի 20ամեակ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յօդուածագրութիւն

Հինգշաբթի, 05 Մայիս 2016 10:34

­ alt Յու­նաս­տա­նի ­Հա­մազ­գա­յին ­Հայ Կր­թա­կան եւ Մ­շա­կու­թա­յին ­Միու­թեան պա­րա­յին-պա­րախմ­բա­յին ա­ւան­դու­թիւ­նը հա­

Ընթերցել...

 

Ըստ Hurriyet թերթին՝ Պոլսոյ ոսկերիչները կը տեղափոխուին Հայաստան

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Թուրքիա-Ատրպէյճան

Ուրբաթ, 06 Մայիս 2016 12:20

­Վեր­ջին շրջա­նին, ­Թուր­քիոյ ոս­կեր­չա­կան ար­տադ­րան­քին վրայ ­Ռու­սիոյ կող­մէ կի­րա­ռո­ւող բարձր մաք­սա­տուր­քե­րուն պատ­ճա­ռով, դժո­ւա­րա­ցած է թրքա­կան ար­տադ­րան­քին ար­տա­հա­նու­մը դէ­պի ­Ռու­սիա:

Ըստ ermenihaber.amի՝ թրքա­կան «Hurriyet» թեր­թը կը նշէ, որ ­Պոլ­սոյ յայտ­նի «­Փակ շու­կայ»ի (­Քա­փա­լը չար­շը) ոս­կե­րիչ­նե­րը ար­տադ­րու­թիւն կազ­մա­կեր­պե­լու հա­մար հա­

Ընթերցել...

   

Page 1 of 6

We use cookies to offer you the best online experience. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies. Learn more...

"I accept"