Երեքշաբթի, 01 Սեպտեմբեր 2015

1 Սեպտեմբեր 1920. Պաքուի «Արեւելեան Ժողովուրդների Առաջին Համագումար»ը եւ Լենին-Քեմալ հայակործան գործակցութեան հիմնաւորումը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Երեքշաբթի, 01 Սեպտեմբեր 2015 07:59

Սեպ­տեմ­բե­րի ա­ռա­ջին օ­րը, 95 տա­րի ա­ռաջ, ­Պաքուի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ այս­պէս կո­չո­ւած «Ա­րե­ւե­լեան ­Ժո­ղո­վուրդ­նե­րի Ա­ռա­ջին ­Հա­մա­գու­մար»ը։

1920ի Ապ­րի­լին ար­դէն խորհր­դա­յին դրօշ պար­զած Ատր­պէյ­ճա­նի մայ­րա­քա­ղա­քը այդ ա­ռի­թով դար­ձաւ սա­դա­յէ­լա­կան ժա­մադ­րա­վայ­րը հա­յա­կոր­ծան... այ­

Ընթերցել...

 

Արմէն Ռուստամեան-«Քաղաքական ուժերը, ո֊րոնք «Ոչ»ի արշաւ են ուզում սկսել, թող մտածեն` ո՞ւմ ջրաղացին են ջուր լցնում»

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հարցազրոյցներ

Երեքշաբթի, 01 Սեպտեմբեր 2015 09:09

Հայ­րե­նի «168 ժամ» լրա­տո­ւա­կան կայ­քը հար­ցազ­րոյց մը կա­տա­րած է Հ.Յ.Դ. Բիւ­րո­յի քա­ղա­քա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ, Ազ­գա­յին Ժո­ղո­վի Հ.Յ.Դ. խմբակ­ցու­թեան ղե­կա­վար Ար­մէն Ռուս­տա­մեա­նի հետ: Ս­տո­րեւ` հար­ցազ­րոյ­ցը:

Ընթերցել...

 

Արամ Խաչատրեանի Անուան Trioն 100ամեակին նուիրուած համերգներով հանդէս պիտի գայ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հայաստան-Արցախ

Երեքշաբթի, 01 Սեպտեմբեր 2015 08:29

Ա­րամ Խա­չատ­րեա­նի Ա­նո­ւան Trioն Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 100ա­մեա­կին նո­ւի­րո­ւած հա­մերգ­նե­րով հան­դէս պի­տի գայ չորս երկ­րի մէջ: Trioի դաշ­նա­կա­հա­րու­հի Ար­մի­նէ Գ­րի­գո­րեան յայտ­նած է, որ Trioն շատ ո­գե­ւո­րո­ւած է յա­ռա­ջի­կայ հա­մեր­գա­յին շրջա­գա­յու­թիւն­նե­րով:

Ընթերցել...

   

Աւելի քան 10 հազար երիտասարդներ առաջին անգամ ըլլալով պիտի սկսին համալսարան յաճախել

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հայաստան-Արցախ

Երեքշաբթի, 01 Սեպտեմբեր 2015 08:24

Հա­յաս­տա­նի կրթու­թեան եւ գի­տու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան հա­սա­րա­կու­թեան հետ կա­պե­րու եւ տե­ղե­կա­տո­ւու­թեան վար­չու­թեան պետ Ար­թուր Բաղ­դա­սա­րեան, «Ար­մէնփ­րես»ին հետ ու­նե­ցած զրոյ­ցին ըն­թաց­քին, յայտ­նած է, որ Հա­յաս­տա­նի ա­ւե­լի քան 10 հա­զար ե­րի­տա­սարդ­ներ 1 Սեպ­տեմ­բե­րին ա­ռա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով

Ընթերցել...

 

Իրան-Հայաստան 400 քվ. ելեկտրականութեան երրորդ գիծի շինութեան աշխատանքները պիտի սկսին

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հայաստան-Արցախ

Երեքշաբթի, 01 Սեպտեմբեր 2015 08:18

28 Օ­գոս­տո­սին Հա­յաս­տա­նի ու­ժա­նիւ­թի եւ բնա­կան պա­շար­նե­րու նա­խա­րար Ե­րո­ւանդ Զա­խա­րեան ըն­դու­նած է Ի­րան-­Հա­յաս­տան 400 քվ. ե­լեկտ­րա­կա­նու­թեան եր­րորդ գի­ծի գլխա­ւոր կա­պա­լա­ռու, «­Սա­նիր» ըն­կե­րու­թեան տնօ­րէն Պահ­ման Սա­լե­հիի գլխա­ւո­րած պա­տո­ւի­րա­կու­թիւ­նը։ Նա­խա­րա­րու­թեան լրա­տո­ւա­կան ծա­

Ընթերցել...

   

Page 1 of 4