Երեքշաբթի, 04 Օգոստոս 2015

Շահան Շահնուր (1903-1974). Հայրենի հողէն արմատախիլ եղած Հայուն Նահանջի երգը անմահացնող Տաղանդը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Երկուշաբթի, 03 Օգոստոս 2015 08:19

­ 3 Օ­գոս­տո­սին կը նշենք ծննդեան տա­րե­դար­ձը ­Շա­հան ­Շահ­նու­րի, որ 86 տա­րի ա­ռաջ հրա­տա­րա­կո­ւած իր գլուխ-գոր­ծոց եր­կով՝ «­Նա­հան­ջը ա­ռանց եր­գի» վէ­պով, ոչ միայն դա­րաշր­ջան բա­ցաւ հայ գրա­կա­նու­թեան մէջ, այ­լեւ՝ ա­մէ­նէն բուռն եւ դա­սա­կան հնչե­ղու­թեամբ ա­հա­զան­գը հնչե­ցուց հա­յոց ազ­գա­յին ճա­կա­տա­գի­րը տագ­նա­պեց­նող գլխա­դիր

Ընթերցել...

 

Սոֆիա Յակոբեան «Հայերէն չըմ գինը» շարժանկար՝ Սասունի հայերի մասին

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հարցազրոյցներ

Երկուշաբթի, 03 Օգոստոս 2015 09:08

Ա­րեւմ­տեան Հա­յաս­տան ա­սե­լիս՝ հա­յե­րիս մե­ծա­մաս­նու­թիւ­նը պատ­կե­րաց­նում է մի ե­րա­զա­յին վայր, կո­րու­սեալ հայ­րե­նիք, ո­րը պէտք է յետ բե­րել: Ք­չե­րը գի­տեն, թէ ով­քե՞ր են ներ­կա­յումս բնակ­ւում Հա­յաս­տա­նի այդ մա­սում եւ ին­չո՞վ են զբաղ­ւում: Սա­կայն ա­ւե­լի քան ի­րա­կան է այն, որ Ա­րեւմ­տեան Հա­

Ընթերցել...

 

«Եւրոպական Խաղերուն ժամանակ կրակոցներու թիւը նուազած էր, կը փորձեն հիմա տեղը հանել»

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հայաստան-Արցախ

Երկուշաբթի, 03 Օգոստոս 2015 09:26

«­Սահ­մա­նա­յին մի­ջա­դէ­պե­րու վեր­ջին օ­րե­րու աշ­խու­ժա­ցու­մը, դժբախ­տա­բար, տա­րօ­րի­նակ ե­րե­ւոյթ չէ»,- ը­սաւ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գա­հի մամ­լոյ քար­տու­ղար Դա­ւիթ Բա­բա­յեան` «Եր­կիր»ի հետ զրոյ­ցի մը ըն­թաց­քին: Ըստ ա­նոր, ամ­րան ա­միս­նե­րուն աշ­խու­ժա­ցու­մը Ատր­պէյ­ճա­նի ապ­րե­լա­կերպն է, ո­

Ընթերցել...

   

1 մի­լիառ 200 մի­լիոն դրամ՝ Վար­դե­նիս-­Մար­տա­կերտ մայ­րու­ղիի նո­րոգ­ման երկ­րորդ հանգ­րո­ւա­նին հա­մար

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հայաստան-Արցախ

Երկուշաբթի, 03 Օգոստոս 2015 09:22

Կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը 30 Յու­լի­սի իր նիս­տին ո­րո­շած է, Վար­դե­նիսՄար­տա­կերտ մայ­րու­ղիի երկ­րորդ հանգրո­ւա­նի հիմ­նո­վին նո­րո­գու­թեան հա­մար, իր պա­հես­տա­յին հիմ­նադ­րա­մէն Հա­յաս­տա­նի փո­խադ­րա­մի­ջոց­նե­րու եւ կա­պի նա­խա­րա­րու­թեան յատ­կաց­նել 1 մի­լիառ 200 մի­լիոն դրամ, 2015ի 9 ա­միս­նե­րուն: Հա­յաս­տա­նի

Ընթերցել...

 

«Հայկական սպորտը եւ մարմնակրթութիւնը Օսմանեան Կայսրութիւնում»

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յօդուածագրութիւն

Երկուշաբթի, 03 Օգոստոս 2015 09:32

Օգոստոս 4ին, ժամը 12:00ին, Հայոց Ցեղասպանութեան թանգարանի ժամանակաւոր ցուցադրութիւններու սրահին մէջ, տեղի կ'ունենայ Հայկ Դեմոյեանի «Հայկական սպորտը եւ մարմնակրթութիւնը Օսմանեան Կայսրութիւնում» մենագրութեան շնորհանդէսը եւ համանուն ժամանակաւոր ցուցադրութեան բացումը:

Ընթերցել...

   

Page 1 of 4