Կիրակի, 04 Հոկտեմբեր 2015

Արտաշէս Յարութիւնեան (1873-1915). Նահատակ հայ գրողներուն գեղապաշտ ներկայացուցիչը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Ուրբաթ, 02 Հոկտեմբեր 2015 11:28

Հայ ժո­ղո­վուր­դին դէմ թրքա­կան պե­տու­թեան գոր­ծադ­րած ցե­ղաս­պա­նու­թեան զո­հե­րէն է տա­ղան­դա­ւոր գրող Ար­տա­շէս ­Յա­րու­թիւ­նեան, ո­րուն ծննդեան տա­րե­դար­ձը կը նշենք ­Հոկ­տեմ­բեր 3ին։

Ընթերցել...

 

Արցախի մէջ զոհուած չորս զինուորները

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հայաստան-Արցախ

Ուրբաթ, 02 Հոկտեմբեր 2015 11:33

alt Ատր­պէյ­ճա­նա­կան ու­ժե­րուն կող­մէ հրթի­ռա­կոծ­ման հե­տե­ւան­քով ­Սեպ­տեմ­բեր 25ին զո­հո­ւած ­Կա­րէն ­Շա­հի­նեանն ու ­Յա­րութ ­Յա­կո­բեա­նը ­Սեպ­տեմ­բեր 27ին յու­ղար­կա­ւո­րո­ւե­ցան զի­նո­ւո­րա­կան կար­գով:

Ընթերցել...

 

Երեւանի մէջ Հայկ Յովսէփեանի անունը կրող բանակավայրի բացում

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հայաստան-Արցախ

Ուրբաթ, 02 Հոկտեմբեր 2015 11:21

Հ.Մ.Ը.Մ. ՀԱՍ­Կի մեծ ըն­տա­նի­քը ար­դէն ու­նի նոր բա­նա­կա­վայր: ­Մինչ մայ­րա­քա­ղա­քի Է­րե­բու­նի վար­չա­կան շրջա­նի ե­րե­ւա­նեան բա­նա­կա­վայ­րի վե­րա­բա­ցու­մը, սկաուտ­նե­րը ի­րենց բա­նա­կում­նե­րը կը կազ­մա­կեր­պէին ­Բիւ­րա­կա­նի բար­ձուն­քին վրայ:

Ընթերցել...

   

ԿԱՐՄԻՐ ԽՆՁՈՐ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յօդուածագրութիւն

Ուրբաթ, 02 Հոկտեմբեր 2015 11:38

Հասուն են քո շուրթերի
Սիրոյ կարմիր խնձորը
Իմ ուզմունքի, տենչերի
Հրով խարկուած...

Ընթերցել...

 

Հայկական բանակն ընդունո՞ւմ է պատերազմի մարտահրաւէրը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յօդուածագրութիւն

Ուրբաթ, 02 Հոկտեմբեր 2015 11:36

­Լ.Ղ.Հ. հիւ­սիս-ա­րե­ւե­լեան ուղ­ղու­թեամբ ադր­բե­ջա­նա­կան զի­նու­ժի ի­րա­կա­նաց­րած ար­կա­կո­ծու­թեան հե­տե­ւան­քով՝ հայ­կա­կան բա­նա­կը մարդ­կա­յին կո­րուստ­ներ ու­նե­ցաւ: Բե­կո­րա­յին վնա­սո­ւածք­նե­րից զո­հո­ւեց 4 զին­ծա­ռա­յող, 16ը վի­րա­ւո­րո­ւե­ցին: Ն­ման ծանր կո­րուստ­ներն ար­ձա­նագ­րո­ւել են հրթի­ռահ­րե­տա­նա­յին TR 107 կա­յանք­նե­րով զօ­րա­մա­սե­րից մէ­կի պահ­պա­նու­թեան տե­ղա­մա­սի

Ընթերցել...

   

Page 1 of 4