Երեքշաբթի, 27 Սեպտեմբեր 2016

Կոմիտաս Վարդապետ (Սողոմոն Սողոմոնեան, 1869-1935). Հայու սրտին եւ հոգիին անզուգական երաժշտութիւնը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Երկուշաբթի, 26 Սեպտեմբեր 2016 11:01

­ alt Սեպ­տեմ­բեր 26ին հայ ժո­ղո­վուր­դը կը նշէ ծնուն­դը իր հան­ճա­րեղ զա­ւակ­նե­րէն ա­մէ­նէն սրտա­մօ­տին` ­Հա­յու ­Հո­գին եր­գով ու ե­րաժշ­տու­թեամբ վեր­ծա­նած եւ աշ­խար­հով մէկ հնչե­ցու­ցած ան­զու­գա­կան, անկրկ­նե­լի՛ ­Կո­մի­տաս ­Վար­դա­պե­տին։

Ընթերցել...

 

Հայրենիքէն հեռու, բայց միշտ հայրենիքին հետ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յունահայ կեանք

Երկուշաբթի, 26 Սեպտեմբեր 2016 11:06

alt (­Հա­յաս­տա­նի եւ Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թեանց 25ա­մեա­կին առ­թիւ)

­Հա­յերս, հա­կա­ռակ մեր ազ­գի ճա­կա­տագ­րին դա­ժան պայ­ման­նե­րուն, ցե­ղաս­պա­նո­ւած ժո­ղո­վուրդ ըլ­լա­լով հան­դերձ,

Ընթերցել...

 

Հայաստանի Անկախութեան 25ամեակի ախոյեաններն ու շքանշանակիրները

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հայաստան-Արցախ

Երկուշաբթի, 26 Սեպտեմբեր 2016 11:24

alt Ան­կախ ­Հա­յաս­տա­նը 25 տա­րե­կան է: Այս տա­րի­նե­րու ըն­թաց­քին ­Հա­յաս­տան բազ­մա­թիւ մար­զա­կան յա­ջո­ղու­թիւն­ներ ու­նե­ցած է, բայց նո­ւա­ճում­նե­րու գա­գաթ­նա­կէ­տը 25ա­մեա­կին ե­ղաւ:

 

 

Ընթերցել...

   

Ազրպէյճան «չէ մարսած» Երեւանի մէջ «Իսքանտեր»ներու ցուցադրութիւնը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հայաստան-Արցախ

Երկուշաբթի, 26 Սեպտեմբեր 2016 10:33

Ազր­պէյ­ճա­նա­կան «­­Հաք­քին.ազ» կայ­քը կապ հաս­տա­տած է ­­Ռու­սիոյ ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ­­Մա­րիա ­­Զա­խա­րո­վա­յի հետ` Ե­րե­ւա­նի մէջ զի­նո­ւո­րա­կան տո­ղանց­քի ըն­թաց­քին ցու­ցադ­րո­ւած «Իս­քան­տեր» հե­ռա­հար հրթիռ­նե­րու հա­մա­կար­գե­րու վե­րա­բե­րեալ մեկ­նա­բա­նու­թիւն ստա­նա­լու հա­մար:

Ընթերցել...

 

Բացառիկ ճանաչողական ճանապարհորդութիւն դէպի Իրան

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յօդուածագրութիւն

Երկուշաբթի, 26 Սեպտեմբեր 2016 11:15

­ alt Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան, Ար­ցա­խի, ­Չե­խիոյ, Ֆ­րան­սա­յի, ­Լի­բա­նա­նի, ­Սու­րիոյ եւ ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րու 16 այլ հայ լրագ­րող­նե­րու հետ միա­սին, ես եւս հրա­ւի­րո­ւած էի մաս­նակ­ցե­լու «Ա­լիք» հայ­կա­կան օ­րա­թեր­թի 85ա­մեա­կի յո­բե­լեա­

Ընթերցել...

   

Page 1 of 3

We use cookies to offer you the best online experience. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies. Learn more...

"I accept"