Երեքշաբթի, 30 Օգոստոս 2016

Ֆրունզէ Դովլաթեան (1927-1997). Հայրենի շարժանկարի մեծատաղանդ բեմադրիչը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Երեքշաբթի, 30 Օգոստոս 2016 11:43

alt Օ­գոս­տոս 30ի այս օ­րը, 19 տա­րի ա­ռաջ, Ե­րե­ւա­նի մէջ վախ­ճա­նե­ցաւ հայ բե­մի եւ շար­ժան­կա­րի տա­ղան­դա­ւոր յա­ռա­ջա­պահ­նե­րէն բե­մադ­րիչ Ֆ­րուն­զէ ­Դով­լա­թեան։

 

 

Ընթերցել...

 

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Պատանեկան Միութեան 36րդ ամառնային բանակումին հրապարակային հանդիսութիւնը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յունահայ կեանք

Երեքշաբթի, 30 Օգոստոս 2016 12:07

alt Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Պա­տա­նե­կան ­Միու­թեան 36րդ­ ա­մառ­նա­յին բա­նա­կու­մին հրա­պա­րա­կա­յին հան­դի­սու­թիւ­նը տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 10 Օ­գոս­տոս 2016ին, ­Քա­բանտ­րի­թիի բա­նա­կա­վայ­րէն ներս։

 

 

Ընթերցել...

 

Արցախէն Աթէնք ժամանեցին 23 պատանիներ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հայաստան-Արցախ

Երեքշաբթի, 30 Օգոստոս 2016 12:32

alt Երկուշաբթի 22 Օգոստոսի առաւօտուն, Արցախէն Աթէնք ժամանեցին 23 պատանիներ-պարմանուհիներ, որոնք Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Հայ Դատի Յանձնախումբի կազմակերպութեամբ պիտի հիւրասիրուին Սիրոս կղզիի քաղաքապետութեան բանակավայրէն ներս:

Ընթերցել...

   

Լոյս տեսաւ «Հայերի բռնի իսլամացումը» գիրքը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հայաստան-Արցախ

Երեքշաբթի, 30 Օգոստոս 2016 12:21

alt Ե­րե­ւա­նի մէջ լոյս տե­սած է թուրք յայտ­նի պատ­մա­բան ­Թա­ներ Աք­չա­մի հա­յե­րու բռնի իս­լա­մաց­ման վե­րա­բե­րեալ գիր­քը, որ բաղ­կա­ցած է ե­րեք բա­ժին­նե­րէ: Այս մա­սին կը հա­ղոր­դէ Akunq.netը։

 

 

Ընթերցել...

 

Մինչ ցուցարարները նոր կառավարութիւն կը պահանջեն, Ռուսիա եւ Թուրքիա կը մեկուսացնեն Հայաստանը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յօդուածագրութիւն

Երեքշաբթի, 30 Օգոստոս 2016 12:16

alt Այս յօ­դո­ւա­ծով փորձ կը կա­տա­րո­ւի բա­ցատ­րե­լու պատ­ճառ­նե­րը ­Ռու­սիոյ եւ ­Թուր­քիոյ մի­ջեւ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու յան­կար­ծա­կի վե­րա­կանգն­ման, որ նաեւ ջեր­մօ­րէն ըն­դու­նո­ւե­ցաւ Ատր­պէյ­ճա­նի եւ ո­րոշ չա­փով Ի­րա­նի կող­մէ՝ մինչ Ե­րե­ւա­նի մէջ մեծ առ­ճա­կա­տում տե­ղի

Ընթերցել...

   

Page 1 of 2

We use cookies to offer you the best online experience. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies. Learn more...

"I accept"