Կիրակի, 01 Մարտ 2015
Յունահայ կեանք

Հաղորդագրութիւն

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յունահայ կեանք

Ուրբաթ, 27 Փետրուար 2015 09:58

Քուէյթի դեսպան՝ մեծայարգ Պրն. Րաէտ Ալ¬Րիֆայիի հրաւէրին ընդառաջելով, Յունաստանի Հայոց Առաջնորդ Գերշ. Տ. Խորէն Արք. Տողրամաճեան ընկերակցութեամբ Տ. Հրայր Աւ. Քհնյ. Նիկոլեանի, Չորեքշաբթի 25 Փետրուար 2015-ի կէսօրուայ ժամը 13.30-15.30, ներկայ

Share

Ընթերցել...

 

Յոյն լրագրողներու, դերասաններու ու բեմադրիչներու մեծաթիւ ներկայութեամբ՝ Ա֊թէն֊քի մէջ առաջին անգամ ներկայացուեցաւ Ֆաթիհ Աքինի THE CUT ժապաւէնը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յունահայ կեանք

Հինգշաբթի, 26 Փետրուար 2015 09:19

­ Ա­թէն­քի «­Տա­նաոս» շար­ժա­պատ­կե­րի սրա­հէն ներս, Ե­րեք­շաբ­թի 24 ­Փետ­րո­ւա­րի ե­րե­կո­յեան, ա­ռա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով ներ­կա­յա­ցո­ւե­ցաւ ­Ֆա­թիհ Ա­քի­նի THE CUT ժա­պա­ւէ­նը, նոյ­նինքն բե­մադ­րի­չի ներ­կա­յու­թեան։ 

Share

Ընթերցել...

 
 

Թեսաղոնիկէի Ս. Աստուածածին եկեղեցիէն ներս տօնուեցաւ Վարդանանցը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յունահայ կեանք

Հինգշաբթի, 19 Փետրուար 2015 09:56

­ Շա­բաթ, 14 Փետ­րո­ւար 2015ին, ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10ին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին ե­կե­ղե­ցիէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ ժա­մեր­գու­թիւն՝ Ս. ­Վար­դա­նանց ­Տօ­նին ա­ռի­թով։ ­Մա­լա­քեան-­Գաս­պա­րեան շա­բա­թօ­րեայ վար­ժա­րա­նի ա­շա­կերտ­նե­րը ներ­կայ գտնո­ւե­ցան սոյն հո­գե­պա­րար ա­րա­

Share

Ընթերցել...

 
 

Հ.Մ.Ը.Մ.ի ­Ձեռ­նարկ­ներ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յունահայ կեանք

Չորեքշաբթի, 18 Փետրուար 2015 12:43

2015ի մուտ­քը մեր կեան­քին մէջ կը նշա­նա­կէ ու կը վե­րա­նո­րո­գէ նոր մաղ­թանք­ներ ու նոր փա­փաք­ներ:Հ.Մ.Ը.Մ.ի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թիւ­նը 26 ­Յու­նո­ւա­րին 2015ին հրա­ւի­րեց իր վար­չու­թիւն­ներն ու մար­մին­նե­րը - Ս­կաու­տա­կան եւ ­Մար­զա­կան ճիւ­ղե­րը,

Share

Ընթերցել...

 
 

ՏԵԱՌՆԸՆԴԱՌԱՋԸ՝ ԱԼԵՔՍԱՆՏՐՈՒՊՈԼՍՈՅ ԵՒ ԳՈՄՈԹԻՆԻԻ ՄԷՋ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յունահայ կեանք

Չորեքշաբթի, 18 Փետրուար 2015 12:10

Ա­լեք­սանտ­րու­պոլ­սոյ Ս. ­Յով­հան­նու-­Կա­րա­պետ ե­կե­ղեց­ւոյ ­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուր­դին կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Ուր­բաթ, 13 ­Փետ­րո­ւար 2015ի կէ­սօ­րէ ետք ժա­մը 4.30ին, կա­տա­րո­ւե­ցաւ ­Տեառ­նըն­դա­ռա­ջի ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը։ Ա­ւար­տին Տ. ­Պա­

Share

Ընթերցել...

 
 

Page 1 of 280

Տեսանիւթեր

Նոր տեսահոլովակներ!

Բացառիկ

Փոխարժէք

Լրատու

Այցելուներ

Այս պահուս մենք ունինք 32 հիւրեր