Ուրբաթ, 28 Հոկտեմբեր 2016
Յունահայ կեանք

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Կ. Կոմիտէին եւ Հայ Դատի Յանձնախումբին մասնակցութիւնը ՍԻՐԻԶԱ կուսակցութեան համագումարին

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յունահայ կեանք

Երեքշաբթի, 18 Հոկտեմբեր 2016 12:30

­ alt Յու­նաս­տա­նի իշ­խա­նու­թեան վրայ գտնո­ւող ՍԻՐԻԶԱ կու­սակ­ցու­թեան 2րդ ­հա­մա­գու­մա­րը տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Հոկ­տեմ­բեր 13-17ին Ա­թէն­քի մէջ: Ըն­դա­ռա­ջե­լով ի­րենց ուղ­ղո­ւած հրա­ւէր­նե­րուն՝ Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Կ. ­Կո­մի­տէն եւ ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բը, ըն­կեր­ներ ­Սեր­գօ ­Գու­յում­

Share

Ընթերցել...

 

Հայերու անցքը Քամարիզայի գիւղէն

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յունահայ կեանք

Հինգշաբթի, 13 Հոկտեմբեր 2016 11:11

­­ alt Կի­րա­կի՝ 2 ­Հոկ­տեմ­բեր 2016ին, ­Գա­րէա-­Կե­սա­րիա­նիի ­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուր­դի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ, մեծ թի­ւով հայ­րե­նա­կից­ներ այ­ցե­լե­ցինք ­Լաւ­րիօ քա­ղա­քը, ուր վայե­լե­ցինք նա­ւա­հան­գիս­տին գե­ղեց­կու­թիւ­նը եւ զա­նա­զան տե­սար­ժան վայ­րեր։

Share

Ընթերցել...

 
 

Դաշնակահարուհի Յասմիկ Աթաբէկեան՝ Թեսաղոնիկէի Սուրբ Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յունահայ կեանք

Հինգշաբթի, 13 Հոկտեմբեր 2016 10:45

­­ alt Կի­րա­կի՝ 4 ­­Սեպ­տեմ­բեր 2016ին, ­­Թե­սա­ղո­նի­կէի ­­Սուրբ Աս­տուա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ հիւրն էր դաշ­նա­կա­հա­րու­հի, մի­ջազ­գա­յին մրցոյթ­նե­րու դափ­նե­կիր ­­Յաս­միկ (Jasmin) Ա­թա­բէ­կեա­ն: Ս. եւ Անմահ պա­տա­րա­գէն ետք ­­Յաս­մի­կի կա­տար­մամբ հնչե­ցին Ե.Ս.­­Բա­խի ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւն­նե­րէն, ո­

Share

Ընթերցել...

 
 

Հ. Գթ. Խաչի Մակեդոնիոյ եւ Թրակիոյ Մալաքեան-Գասպարեան Ծաղկոցի բացումը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յունահայ կեանք

Չորեքշաբթի, 12 Հոկտեմբեր 2016 11:11

alt Շա­բաթ՝ 8 Հոկ­տեմ­բեր 2016ին, Թե­սա­ղոի­նի­կէի Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, տե­ղի ու­նե­ցաւ Հ. Գթ. Խա­չի Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ «­Մա­լա­քեան-­Գաս­պա­րեան» Ծաղ­կո­ցի ջրօրհ­նէ­քը եւ ու­սում­նա­կան տա­րո­ւան բա­ցու­մը։

Share

Ընթերցել...

 
 

Ս. Գէորգի տօնակատարութիւն՝ Տիտիմոթիքոյի մէջ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յունահայ կեանք

Չորեքշաբթի, 12 Հոկտեմբեր 2016 11:08

alt 29 Սեպ­տեմ­բե­րի մեր հա­մա­րով հրա­տա­րա­կո­ւած Տի­տի­մո­թի­քո­յի Ս. Գէոր­գի տօ­նա­կա­տա­րու­թեան թղթակ­ցու­թեան վեր­ջին մա­սը սխալ­մամբ դուրս մնա­ցած էր նիւ­թէն։ Ս­տո­րեւ հրա­տա­րա­կո­ւած վրի­պած մա­սով՝ կ­՚ամ­բող­ջաց­նենք թղթակ­ցու­թիւ­նը։

Share

Ընթերցել...

 
 

Page 1 of 365

We use cookies to offer you the best online experience. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies. Learn more...

"I accept"