Ուրբաթ, 29 Մայիս 2015
Յունահայ կեանք

Երիտասարդական խանդավառութեամբ եւ տարեցներու փորձառութեամբ պիտի կարողանանք յաղթահարել գաղութի ներկայ նիւթական դժուարին վիճակը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յունահայ կեանք

Չորեքշաբթի, 27 Մայիս 2015 10:28

Պան­դուխտ հա­յու­թիւ­նը երբ Յու­նաս­տան հաս­տա­տո­ւե­ցաւ՝ թօ­թա­փե­լով դժո­ւար եւ դժբախտ օ­րե­րը, կա­մաց-կա­մաց սկսաւ ըն­տա­նիք կազ­մել, տուն տեղ շի­նել եւ ա­սոնց զու­գա­հեռ կա­ռու­ցել նաեւ ազ­գա­յին հաս­տա­տու­թիւն­ներ - դպրոց­ներ, ե­կե­ղե­ցի­ներ, ա­կումբ­ներ ե­ւայլն։

Share

Ընթերցել...

 

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Շրջանային Վարչութեան 3րդ հեծելարշաւը՝ նուիրուած Հայոց Ցեղասպանութեան 100ամեակին

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յունահայ կեանք

Երեքշաբթի, 26 Մայիս 2015 08:25

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Շրջանային Վարչութեան կազմակերպութեամբ, ինչպէս նաեւ Փիրէայի, Մոսխաթոյի, Քալիթէայի եւ Նէա Զմիռնիի քաղաքապետարաններու մասնակցութեամբ ու Յունական 

Share

Ընթերցել...

 
 

43 շիշ արիւն գոյացաւ մեր հայրենակիցներու ազնիւ նուիրաբերումէն

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յունահայ կեանք

Երեքշաբթի, 26 Մայիս 2015 07:38

Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 100ա­մեա­կի ո­գե­կո­չա­կան ձեռ­նարկ­նե­րու ծի­րէն ներս, Հ. Կ. Խա­չի Շր­ջա­նա­յին Վար­չու­թեան կազ­մա­կեր­պած ա­րիւ­նա­տո­ւու­թեան ա­ռա­ջին փու­լը տե­ղի ու­նե­ցաւ Կի­րա­կի՝ 24 Մա­յիս 2015ին, Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նէն ներս։

Share

Ընթերցել...

 
 

Խոր ցա­ւի 6 վայր­կեան

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յունահայ կեանք

Երկուշաբթի, 25 Մայիս 2015 11:56

­­ alt Դ­ժո­ւար է 6 վայր­կեա­նի մէջ ներ­կա­յաց­նել ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ար­հա­ւիր­քը, մարդ­կա­յին տա­ռա­պան­քը, վե­րապ­րած­նե­րու ցա­սումն ու լուռ բո­ղո­քը։ ­Խա­րիս ­Պէր­պէ­րեա­նի ե­րաժըշ­տա­կան յօ­րի­նու­մով պատ­րաս­տո­ւած 6 վայր­կեան տե­ւո­ղու­թեամբ վի­տէօ-ե­րի­զը, Ցե­ղաս­պա­նու­թե­նէն

Share

Ընթերցել...

 
 

ՅՈՒՆԱՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ ԵՐԵՍՓՈԽԱՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹԵԱՆՑ ԻՒՐԱՔԱՆՉԻՒՐ ՇՐՋԱՆԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒ ՊԱՏԳԱՄԱՒՈՐՆԵՐՈՒ ՑԱՆԿ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յունահայ կեանք

Երկուշաբթի, 25 Մայիս 2015 11:38

ԱԹԷՆՔ (կ'ընտրուին - 7)

Share

Ընթերցել...

 
 

Page 1 of 304