Կիրակի, 28 Օգոստոս 2016
Յունահայ կեանք

Մեր ընթերցողներու ուշադրութեան

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յունահայ կեանք

Ուրբաթ, 05 Օգոստոս 2016 08:12

alt Մեր ընթերցողներու ուշադրութեան կը յանձնենք, թէ ամառնային արձակուրդի պատճառով թերթը փակ պիտի մնայ Երկուշաբթի՝ 8 Օգոստոսէն մինչեւ Ուրբաթ՝ 26 Օգոստոս 2016։ «Ազատ Օր» դարձեալ պիտի գործէ Երկուշաբթի՝ 29 Օգոստոս 2016ին, իսկ առաջին թիւը լոյս պիտի տեսնէ Երեքշաբթի՝ 30 Օգոստոսին։

«Ազատ Օր» բարի արձակուրդ կը մաղթէ իր բոլոր ընթերցողներուն։

Share
 

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Երէցներու միջ-փաղանգային տարեվերջի արշաւը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յունահայ կեանք

Ուրբաթ, 05 Օգոստոս 2016 06:49

alt Ա­թէն­քի եւ ­Գո­քի­նիոյ մաս­նա­ճիւ­ղե­րու ե­րէց ա­րի­ներն ու պար­մա­նու­հի­նե­րը, ար­դիւ­նա­բեր տա­րի մը բո­լո­րե­լէ եւ միջ-­մաս­նա­ճիւ­ղա­յին բա­նա­կու­մին օ­ժան­դակ կա­րե­ւոր ի­րենց մաս­նակ­ցու­թիւ­նը բե­րե­լէ ետք, կա­տա­րե­ցին ի­րենց տա­րե­վեր­ջի միա­ցեալ քա­ռօ­րեայ ար­շա­ւը

Share

Ընթերցել...

 
 

Հայերէն լեզուի դասընթացներ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յունահայ կեանք

Ուրբաթ, 05 Օգոստոս 2016 06:43

­ alt Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի ­Հա­մազ­գա­յի­նի «­Ղա­զա­րոս ­Սա­րեան» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան՝ ­Յու­լիս 27, 28 եւ 29ի օ­րե­րուն, «­Հա­յաս­տան» սրա­հէն ներս տե­ղի ու­նե­ցան հա­յե­րէն լե­զո­ւի դա­սըն­թաց­ներ: Որ­պէս դա­սա­տու հրա­ւի­րո­ւած էր ­Յու­նա­հա­յոց

Share

Ընթերցել...

 
 

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Պատանեկան Միութեան 36րդ բանակումի առօրեայէն

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յունահայ կեանք

Ուրբաթ, 05 Օգոստոս 2016 05:46

alt Ընթացքի մէջ է Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Պատանեկան Միութեան 36րդ բանակումը: Դրօշակներու արարողութիւն, յանձնախումբերու աշխատանք, դաստիարակչական շարք, մարզանք, ընկերային կեանք, հանդիսութեան պատրաստութիւն։

 

 

Share

Ընթերցել...

 
 

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Պատանեկան Միութեան 36րդ բանակումը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յունահայ կեանք

Հինգշաբթի, 04 Օգոստոս 2016 11:31

alt Ըն­թաց­քի մէջ է Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Պա­տա­նե­կան ­Միու­թեան 36րդ ­բա­նա­կու­մը, որ տե­ղի կ’ու­նե­նայ 2-12 Օ­գոս­տո­սին, ­Գա­բանտ­րի­դիի ի « O ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» բա­նա­կա­վայ­րէն ներս:

Share

Ընթերցել...

 
 

Page 1 of 361

We use cookies to offer you the best online experience. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies. Learn more...

"I accept"