Ուրբաթ, 04 Սեպտեմբեր 2015
Յունահայ կեանք

Արամ Ա. Կաթողիկոս Աթէնք ժամանեց

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յունահայ կեանք

Հինգշաբթի, 03 Սեպտեմբեր 2015 12:11

Մե­ծի ­Տան­ն ­Կի­լի­կիոյ ­Վե­հա­փառ Ա­րամ Ա. ­Կա­թո­ղի­կոս ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 2 ­Սեպ­տեմ­բեր 2015ի ա­ռա­ւօ­տուն ժա­մա­նեց Ա­թէնք։ Ի­րեն կ’ըն­կե­րակ­ցէր կա­թո­ղի­կո­սու­թեան ­Միջ-ե­կե­ղե­ցա­կան ­Յա­րա­բե­րու­թեանց բաժ­նի պա­տաս­խա­նա­տու ­Յու­սիկ Ծ.Վրդ. ­Մար­տի­րո­սեան։

Share

Ընթերցել...

 

Արցախի պատանիները Ֆիքսի «Արամ Մանուկեան» ակումբէն ներս

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յունահայ կեանք

Հինգշաբթի, 03 Սեպտեմբեր 2015 09:54

  alt Երկուշաբթի՝ 31 Օգոստոսի երեկոյեան, Ֆիքսի «Արամ Մանուկեան» ակումբի դաշտն  ու սրահը յատուկ եռուզեռ մը կար՝  խանդավառ ձայներ ու աշխուժութիւն, հայերէն լեզուի անուշ հնչիւններ ու հայ ժողովրդային եւ յեղափոխական երգերու եռանդուն արձագանգ:

Share

Ընթերցել...

 
 

Աստուածածնայ տօնախմբութիւն Քսանթիի մէջ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յունահայ կեանք

Չորեքշաբթի, 02 Սեպտեմբեր 2015 10:19

Պատմութիւնը շատ անգամներ ցոյց տուած է, թէ պատերազմները, երկրաշարժները, ջրհեղեղները, գաղթը եւ այլ դժուարին պայմանները ոչ մէկ ձեւով հեռացուցած են մարդիկը իրենց պատկանած ու պաշտած կրօնքէն։ Ընդհակառակը՝ անոնք աւելիով կառչած են Աստուծոյ, խնդրելով օգնութիւն,

Share

Ընթերցել...

 
 

«Ազատ Օր» նախաձեռնած է աշակերտական տետրակներու հրատարակումին

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յունահայ կեանք

Չորեքշաբթի, 02 Սեպտեմբեր 2015 10:12

Մանկապարտէզի, նախակրթարանի եւ միջնակարգի բոլոր դասարաններու աշակերտներուն համար
յատկապէս պատրաստուած տետրակներ,

Share

Ընթերցել...

 
 

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Կ.Կ.ի հանդիպումը Արցախէն ժամանած պատուիրակութեան հետ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յունահայ կեանք

Չորեքշաբթի, 02 Սեպտեմբեր 2015 10:01

Հ.Յ.Դ. Յու­նաս­տա­նի Հայ Դա­տի Յանձ­նա­խում­բի եւ Սի­րո­սի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան գոր­ծակ­ցու­թեամբ, այս տա­րի եւս Սի­րոս կղզիին մէջ հիւ­րըն­կա­լո­ւե­ցան Ար­ցա­խէն ժա­մա­նած հա­յոր­դի­ներ եւ ա­նոնց պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը։

Share

Ընթերցել...

 
 

Page 1 of 315