Շաբաթ, 25 Ապրիլ 2015
Յունահայ կեանք

Հայոց Ցեղասպանութեան 100-ամեակին նուիրուած ձեռնարկներ Տիտիմոթիքոյի եւ Օրէսթիատայի մէջ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յունահայ կեանք

Հինգշաբթի, 23 Ապրիլ 2015 12:26

 

Տի­տի­մո­թի­քօ-Օ­րէս­թիա­տա­յի Թա­ղա­յին խոր­հուր­դի եւ ա­րե­ւե­լեան Մա­կեդո­նիոյ ու Թ­րա­կիոյ Հայ Դա­տի յանձ­նա­խում­բի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, Շա­բաթ եւ Կի­րա­կի 18-19 Ապ­րիլ 2015-ին, տե­ղի ու­նե­ցան յատ­կան­շա­կան

Share

Ընթերցել...

 

Մեր կորուստներէն-Յունահայոց Ազգային Վարչութեան պատուական ատենապետ Եղիա Ճամուզեանի յիշատակին

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յունահայ կեանք

Հինգշաբթի, 23 Ապրիլ 2015 12:22

Վեր­ջին հրա­ժեշ­տի պա­հուն ներ­կայ ըլ­լա­լու հնա­րա­ւո­րու­թիւ­նը չու­նե­նա­լով՝ իր մա­հո­ւան քա­ռա­սուն­քին ա­ռի­թով հո­գու պարտք կը զգամ մի քա­նի տո­ղով ար­տա­յայ­տե­լու կո­րուս­տի վիշ­տը ու փոր­ձե­լու վեր­ջին զրոյց մը իր հետ։

Share

Ընթերցել...

 
 

Ե­ղիա Ճա­մու­զեա­նի յի­շա­տա­կին

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յունահայ կեանք

Հինգշաբթի, 23 Ապրիլ 2015 12:03

Քա­ռա­սուն օ­րեր ա­ռաջ դժբախ­տու­թիւ­նը ու­նե­ցանք կորսնց­նե­լու ան­բա­սիր ու հեզ նկա­րագ­րով անձ­նա­ւո­րու­թիւն մը՝ Յու­նա­հայ Թե­մի բազ­մա­մեայ ա­տե­նա­պետ Ե­ղիա Ճա­մու­զեա­նը։

Share

Ընթերցել...

 
 

Յունաստանի Ուղղափառ եկեղեցին իր ձայնը կը միացնէ Հայոց Ցեղասպանութեան 100ամեակի նշումին

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յունահայ կեանք

Հինգշաբթի, 23 Ապրիլ 2015 11:38

Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 100րդ տա­րե­լի­ցի առ­թիւ տե­ղի ու­նե­նա­լիք նա­հա­տակ­նե­րու սրբա­դաս­ման կար­գին, Յու­նաս­տա­նի Ուղ­ղա­փառ ե­կե­ղե­ցին եւ իր պե­տը Իէ­րո­նի­մոս Ար­քե­պիս­կո­պո­սը, ըն­դա­ռա­ջե­լով Յու­նա­հա­յոց Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի գրա­ւոր դի­մու­մին, յա­տուկ շրջա­բե­րա­

Share

Ընթերցել...

 
 

Գոհաբանական աղօթք Նէա Զմիռնիի մէջ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յունահայ կեանք

Երեքշաբթի, 21 Ապրիլ 2015 14:04

Share
 
 

Page 1 of 294