Չորեքշաբթի, 07 Դեկտեմբեր 2016

ԿՈՉ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յունահայ կեանք

Սիրելի Հայորդի

Ազգային վարժարաններու դիմագրաւած տագնապը, հայեցի դաստիարակութիւնն ու մայրենի լեզուի հնոցը՝ չեն կրնար անտարբեր ձգել ոեւէ հայ։ Անցեալէն ժառանգած ինքնորոյն մեր նկարագիրը, կամքն ու հաւատքը չեն կրնար խորտակուիլ եւ ոչ ալ սակարկութեան դրուիլ։

Հայը գաղթականութեան կամ չքաւորութեան օրերուն իսկ, միշտ խռոխտ ու անսասան վճռակամութեամբ ծառայած է իր ազատական երթը կասեցնել փորձող արգելքներուն դէմ, ի հարկին զոհաբերելով նոյնիսկ իր զաւակներուն թանկ արիւնը։
Յունահայ գաղութը եւ յատկապէս մեր վարժարանները վտանգի տակ են։ Մենք ամէն գնով պիտի պայքարինք ու աշխատինք ապահովել անոնց գոյութիւնը։ Ձեռնածալ մնալը հայու պատիւին անյարիր է։ Այսօր գաղութը ձեր արիւնի փոխարէն ձեր ճակտի քրտինքէն գոյացած լումային պէտք ունի, որպէսզի նոր արիւն եւ նոր աւիշ փոխանցէ ապագայ մեր սերունդներուն։ Համոզուած ենք որ միասնական ճիգով պիտի կարենանք յաղթահարել բոլոր տեսակի խոչընդոտներն ու դժուարութիւնները։
Ուստի, փութա՛ եւ մի զլանար, թէկուզ նուազագոյնը տալու, որովհետեւ գաւաթը կաթիլներով կը լեցուի։
Եկէք միասնաբար փրկենք մեր դպրոցները։

ՅՈՒՆԱՀԱՅՈՑ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ


Կը խնդրուի նկատի ունենալ, թէ Ֆոնեթոնի կազմակերպման Մարտ 4ի թուականը յետաձգուած է, կարճ ժամանակով: Մամուլով պիտի յայտարարուի նոր թուականը:

Share

We use cookies to offer you the best online experience. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies. Learn more...

"I accept"