Շաբաթ, 25 Ապրիլ 2015
Հարցազրոյցներ

«Մենք կանգ, մենք կը նկարենք, մենք կը ստեղծագործենք այսօր՝ Հայոց Ցեղասպանութենէն 100 տարիներ ետք»

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հարցազրոյցներ

Ուրբաթ, 17 Ապրիլ 2015 12:18

Տե­սակ­ցու­թիւն՝ քան­դա­կա­գործ-նկա­րիչ Գա­գիկ Ալ­թու­նեա­նի հետ

«­Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թե­նէն 100 տա­րի­ներ ետք» խո­րա­գի­րը կը կրէ Ա­թէն­քի «­Թեխ­նո­խո­րոս» սրա­հէն

Share

Ընթերցել...

 

Հարցազրոյց-Նորա Արիսեան

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հարցազրոյցներ

Երեքշաբթի, 14 Ապրիլ 2015 07:28

«­Հա­յերն այ­սօր»ը զրու­ցած է Լի­բա­նա­նի «Ազ­դակ» օ­րա­թեր­թի ա­րա­բե­րէն կայքէ­ջի գլխա­ւոր խմբա­գիր, թարգ­մա­նիչ, Ա­րաբ գրող­նե­րու միակ կին ան­դամ Նո­րա Ա­րի­սեա­նի հետ, որ վեր­ջերս ա­րա­բե­րէն

Share

Ընթերցել...

 
 

Հարցազրոյց-Յունաստանի Հ.Յ.Դ. Հայ Դատի Յանձնախումբի ատենապետ ընկ. Յակոբ Յովակիմեանի հետ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հարցազրոյցներ

Ուրբաթ, 03 Ապրիլ 2015 11:57

­ «­Հան­րա­յին կար­ծի­քը զգաս­տու­թեան հրա­ւի­րե­լու,ար­տա­քին գետ­նի վրայ լու­սա­բա­նե­լու եւ ներ­քին գետ­նին վրայ միա­ւո­րո­ւե­լու ճի­գը՝ մեր բո­լոր կա­ռոյց­նե­րու ներգ­րա­ւո­ւա­ծու­թեամբ է որ կը շեշ­տո­ւի»

Share

Ընթերցել...

 
 

Տիգրանակերտի ուխտագնացութիւնը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հարցազրոյցներ

Ուրբաթ, 27 Մարտ 2015 09:00

Յա­ռա­ջի­կայ Օ­գոս­տո­սին «Եր­կիր եւ Մ­շա­կոյթ» կազ­մա­կե­պու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ «­Սա­պե­րա­թուր» օ­դա­նա­ւա­յին ըն­կե­րու­թիւ­նը Դէ­պի Տիգ­րա­նա­կերտ ուխ­տագ­նա­ցու­թիւն մը կը կազ­մա­կեր­պէ՝ Հա­

Share

Ընթերցել...

 
 

Հարցազրոյց-Արմէն Ռուստամեան

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հարցազրոյցներ

Երեքշաբթի, 24 Մարտ 2015 08:13

«Սահմանադրական փոփոխութիւններու նպատակը՝ կառավարման համակարգը խորհրդարանական համակարգի վերածելն է»

Share

Ընթերցել...

 
 

Page 1 of 38