Երեքշաբթի, 07 Յուլիս 2015
Հարցազրոյցներ

Հարցազրոյց - Նունէ Եսայեան «Կ’ուզեմ հայ երիտասարդութեան ծանօթացնել ու սիրցնել հայկական աւանդական երգը»

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հարցազրոյցներ

Հինգշաբթի, 02 Յուլիս 2015 07:11

Հ.Հ. Ս­փիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան եւ Յու­նաս­տա­նի Հա­մազ­գա­յի­նի Շր­ջա­նա­յին Վար­չու­թեան կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Ա­թէն­քի մէջ Յու­նիս 15ին ի­րա­գոր­ծո­ւած իր հա­մեր­գին ա­ռի­թով, «Ա­զատ Օր»ի խմբագ­րա­տու­ն այ­ցե­լեց հայ­րե­նի սի­րո­ւած երգ­չու­հի

Share

Ընթերցել...

 

Հարցազրոյց-Մերօրեայ մեծագոյն հայ երգահանին հետ-Տիգրան Մանսուրեան

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հարցազրոյցներ

Ուրբաթ, 19 Յունիս 2015 12:06

alt Պոլ­սոյ ե­րաժշ­տա­կան փա­ռա­տօ­նի ծի­րէն ներս հիւ­րա­բար քա­ղաքս կը գտնո­ւի հայ ե­րաժշ­տու­թեան մե­րօ­րեայ կա­րե­ւո­րա­գոյն յօ­րի­նող Տիգ­րան Ման­սու­րեան։ Ս­տո­րեւ կը ներ­կա­յաց­նենք թեր­թիս աշ­խա­տա­կից Լո­րա Սա­րը­յի

Share

Ընթերցել...

 
 

ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑ՝ «ԱԿՕՍ»ի ԳԼԽԱՒՈՐ ԽՄԲԱԳԻՐ ԵԴՈՒԱՐԴ ՏԱՆՁԻԿԵԱՆԻ ՀԵՏ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հարցազրոյցներ

Չորեքշաբթի, 17 Յունիս 2015 11:26

alt Ի՞նչ ս­պա­սե­լիք­ներ ու­նի Հայ հա­մայն­քը Թուր­քիո­յ նոր խորհր­դա­րա­նէն

Յ­ետ-ընտ­րա­կան Թուր­քիա­յում շա­րու­նա­կում են քննար­կել խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րի ար­դիւնք­նե­րը ու

Share

Ընթերցել...

 
 

Հ.Յ.Դ. Հայաստանի Գերագոյն Մարմնի ներկայացուցիչ ընկ. Աղուան Վարդանեանի հետ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հարցազրոյցներ

Երկուշաբթի, 15 Յունիս 2015 12:14

alt  «­Հո­րի­զոն»ի գլխա­ւոր խմբա­գիր ­Վա­հագն ­Գա­րա­գա­շեան հար­ցազ­րոյց մը ու­նե­ցած է Հ.Յ.Դ. ­Հա­յաս­տա­նի ­Գե­րա­գոյն ­Մարմ­նի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ընկ. Աղուան ­Վար­դա­նեա­նի հետ։ Ս­տո­րեւ՝ հար­ցազ­րոյ­ցը.

 

Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 100ա­մեա­կի Ապ­րիլ ա­մի­սը ան­ցաւ։ Ինչ­պէ՞ս կը գնա­հա­տէք ­Հա­յաս­տա­նի եւ Ս­փիւռ­քի մէջ

Share

Ընթերցել...

 
 

Հարցազրոյց - Կարօ Փայլան.- «Պիտի պայքարիմ ժխտողական քաղաքականութեան դէմ եւ հայերու խնդիրներու լուծման համար»

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հարցազրոյցներ

Ուրբաթ, 12 Յունիս 2015 08:48

Յու­նիս 7ին Թուր­քիոյ մէջ տե­ղի ու­նե­ցան Ազ­գա­յին Մեծ Ժո­ղո­վի 25րդ գու­մար­ման խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րը: Տար­բեր կու­սակ­ցու­թիւն­նե­րու կող­մէ ա­ռա­ջադ­րո­ւած ազ­գու­թեամբ 5 հայ թեկ­նա­ծու­նե­րէն 3ը յաղ­թա­

Share

Ընթերցել...

 
 

Page 1 of 41