Երեքշաբթի, 30 Օգոստոս 2016
Հարցազրոյցներ

Հարցազրոյց-ԶԱՐՈՒՀԻ ՅԱԿՈԲԵԱՆ՝ ՎԵՐԱԴԱՐՁ ԴԷՊԻ ՏԱՅՔ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հարցազրոյցներ

Ուրբաթ, 05 Օգոստոս 2016 06:56

­ alt Յու­նիս 22էն 24, Ե­րե­ւա­նի մէջ կա­յա­ցաւ պատ­մա­կան ­Հա­յաս­տա­նի ­Տայք նա­հան­գին նո­ւի­րո­ւած ա­ռա­ջին մի­ջազ­գա­յին գի­տա­ժո­ղո­վը, որ կազ­մա­կեր­պո­ւած էր ­Հա­յաս­տա­նի ­Բիւ­զան­դա­գի­տա­կան Ազ­գա­յին ­Կո­մի­տէի, ­Մաշ­տո­ցի ա­նո­ւան ­Մա­տե­նա­դա­րա­նի եւ ­Գի­տու­

Share

Ընթերցել...

 

Հար­ցազ­րոյ­ցը՝ ՎԱՀԷ ՊԷՐՊԷՐԵԱ­Նի հետ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հարցազրոյցներ

Երեքշաբթի, 02 Օգոստոս 2016 10:24

alt Ան­կա­րե­լի է իս­կոյն ժպիտ մը չգո­յա­նա­լը ձեր դէմ­քին՝ լսե­լէ ետք ­Վա­հէ ­Պէր­պէ­րեա­նի ա­նու­նը: Ան­շուշտ բնա­ւո­րու­թեամբ այս բա­րի հո­գին եր­ջան­կու­թիւն կը հա­ղոր­դէ իր դպած բո­լոր ան­ձե­րուն: ­Պար­տա­ւոր չէք հայ կո­չո­ւե­լու, կամ՝ իր բե­մադ­րու­թիւն­նե­րը, կա­տակ­նե­րը,

Share

Ընթերցել...

 
 

Հարցազրոյզ-Հայ անուանի հեռացատկորդ ՌՈՊԷՐ ԷՄԻՅԵԱՆի հետ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հարցազրոյցներ

Ուրբաթ, 15 Յուլիս 2016 10:43

alt 14 ­Մա­յիս 2016ին, ­Քա­լի­թէա­յի ­Մար­զա­սէր­նե­րու ­Միու­թիւ­նը կազ­մա­կեր­պեց ոս­տում­նե­րու մրցա­շարք մը՝ նո­ւի­րո­ւած հայ ա­նո­ւա­նի մար­զիկ ­Ռո­պէր Է­մի­յեա­նին։ ՍԵՂԱՍ յու­նա­կան մար­զա­կան միու­թիւ­նը՝ օգ­տա­գոր­ծե­լով Է­մի­յեա­նի ներ­կա­յու­թիւ­նը Ա­թէն­քի մէջ, կազ­մա­կեր­պեց սե­մի­նար մը, ուր ան

Share

Ընթերցել...

 
 

Հարցազրոյց-Տիգրան Ձիթողցեան՝ ամերիկաբնակ նկարիչը, որ կը նկարէ իրականութեան պատրանքը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հարցազրոյցներ

Երեքշաբթի, 12 Յուլիս 2016 11:11

alt Ա.Մ.Ն.ի մէջ ստեղ­ծա­գոր­ծող յայտ­նի նկա­րիչ ­Տիգ­րան ­Ձի­թող­ցեան, որ իր գեր-ի­րա­կան ինք­նա­տիպ կտաւ­նե­րով հաս­ցու­ցած է ճանչ­ցո­ւե­լու աշ­խար­հի մէջ, այս օ­րե­րուն Ե­րե­ւան կը գտնո­ւի:

Share

Ընթերցել...

 
 

Կրետէի մէջ Ուղղափառ Եկեղեցւոյ Տիեզերական Սինոդի Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան մասնակցութեան առիթով՝ «Ազատ Օր»ի հարցազրոյցը Կոմիտաս Արք. Օհանեանի հետ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հարցազրոյցներ

Չորեքշաբթի, 29 Յունիս 2016 07:53

20-25 ­Յու­նի­սին, Կ­րե­տէի մէջ կա­յա­ցաւ ­Հա­մա-Ուղ­ղա­փառ Ե­պիս­կո­պո­սաց ­Ժո­ղո­վը, ո­րուն իր մաս­նակ­ցու­թիւ­նը բե­րաւ ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ ­Կա­թո­ղի­կո­սու­թիւ­նը։ ­Կո­մի­տաս Արք. Օ­հա­նեան ներ­կա­յա­ցուց ­Կի­լի­կեան Ս. Ա­թո­ռը։

Share

Ընթերցել...

 
 

Page 1 of 51

We use cookies to offer you the best online experience. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies. Learn more...

"I accept"