Երկուշաբթի, 22 Դեկտեմբեր 2014
Հարցազրոյցներ

“­Պէտք է մեր “ե­րէ­կը” ի­մա­նանք, որ այ­սօր կա­րե­նանք ա­ռաջ եր­թալ”

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հարցազրոյցներ

Ուրբաթ, 12 Դեկտեմբեր 2014 09:50

Բացառիկ Հարցազրոյց “Խզում” Շարժանկառի Թուրք Բեմադրիչին Ֆա­թիհ Ա­քը­ն Հետ 

Գեր­մա­նաբ­նակ թուրք բե­մադ­րիչ Ֆա­թիհ Ա­քը­նը Դեկ­տեմ­բեր 2-ին Պո­լսոյ մէջ ներ­կա­յա­ցուց Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան թե­մա­յով նկա­րա­հա­նած իր “The Cut” (Խ­զում) շար­ժան­կա­րը, ո­րուն նա­խա­դիտ­ման ներ­կայ գտնո­ւած են թուրք յայտ­նի բազ­մա­թիւ դե­րա­սան­ներ եւ պո­լսաբ­նակ հայ նշա­նա­ւոր դէմ­քեր, ինչ­պէս օ­րի­նակ աշ­խար­հահռ­չակ լու­սան­կա­րիչ Ա­րա Կիւ­լե­րը:

Share

Ընթերցել...

 

«Պատմութիւնը ժողովուրդը կը կերտէ՝ իր անցած ուղիի, իր տաղանդի, իր եռանդի, իր ներուժին ընդմէջէն»

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հարցազրոյցներ

Չորեքշաբթի, 10 Դեկտեմբեր 2014 10:18

«Ազատ Օր»ի հարցազրոյցը Երեւանի պետական համալսարանի Արեւելեան ուսմանց բաժանմունքի դասախօս, իրանագէտ, փրոֆէսէօր Վարդան Ոսկանեանի հետ

Share

Ընթերցել...

 
 

Մոնթեվիտէոյի Մէջ Կը Նախատեսուի Հայոց Ցեղասպանութեան Պետական Թանգարան Բանալ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հարցազրոյցներ

Երեքշաբթի, 09 Դեկտեմբեր 2014 08:48

Աւելի քան 30  տա֊րի Արփի Հոճաճանեանը Ուրուկուէյի հայ համայնքին մէջ կը զբաղի գաղութային, հայապահպան գործունէութեամբ:
Ան Ու֊րու֊կո֊ւէ֊յի ՀՅԴ “Վ֊ռա֊մեան” կո֊մի֊տէի ներ֊կա֊յա֊ցու֊ցիչն է եւ վեր֊ջին շրջա֊նին հիմ֊նա֊կան իր աշ֊֊խա֊տան֊քը կը կեդ֊րոնա֊նայ Հայ դա֊տի եւ Հա֊յոց ցե֊ղաս֊պա֊նու֊թեան ճա֊նաչ֊ման ու լու֊սա֊բան֊ման հար֊ցե֊րուն: “Ար֊մէնփ֊րես”֊֊ի հետ զրոյ֊ցի ըն֊թաց֊քին Հո֊ճա֊ճա֊նեան  կը ներ֊կա֊յաց֊նէ

Share

Ընթերցել...

 
 

Աշոտ Մելքոնեանը կը բացառէ Էրտողանի Հայաստան գալը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հարցազրոյցներ

Երեքշաբթի, 02 Դեկտեմբեր 2014 09:03

«Արմէնփրես» լրատու գործակալութիւնը հարցազրոյց մը կատարած է Հայաստանի գիտութիւններու ազգային ակադեմիայի եւ պատմութեան հիմնարկի տնօրէն Աշոտ Մելքոնեանի

Share

Ընթերցել...

 
 

Առաջին հայ կիները Էվերեստի ճամբուն վրայ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հարցազրոյցներ

Հինգշաբթի, 20 Նոյեմբեր 2014 07:37

Երկրագունդի ամէնաբարձր կէտը՝ Էվերեստը, կը գտնուի Նեփալի եւ Չինաստանի սահմանին: Բարձրութիւնը 8844 մեթր է: Թիպեթի մէջ այն ընդունուած է անուանել Ջոմոլունգմա, որը թարգմանաբար կը նշանակէ «աստուածային»: Նեփալի մէջ ալ այն կը կոչեն Սագարմատխա, որը

Share

Ընթերցել...

 
 

Page 1 of 34

κατοχυρώσεις ονομάτων.....