Շաբաթ, 28 Նոյեմբեր 2015
Հայ Դատ

Ռուսիոյ Խորհրդարանին մէջ կրնայ քննարկուիլ Հայոց Ցեղասպանութեան ժխտումը քրէականացնող օրէնքի նախագիծ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հայ Դատ

Ուրբաթ, 27 Նոյեմբեր 2015 12:54

­ alt 25 ­Նո­յեմ­բե­րին Ար­դար ­Ռու­սիա կու­սակ­ցու­թեան նա­խա­գահ ­Սեր­կէյ ­Մի­րո­նով յայ­տա­րա­րած է, որ մտա­դիր է ­Ռու­սիոյ խորհր­դա­րա­նին մէջ քննարկ­ման ներ­կա­յաց­նե­լու ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ժխտու­մը քրէա­կա­նաց­նող օ­րէն­քի նա­խա­գիծ:

Share

Ընթերցել...

 

Ե.Խ.ի Խորհրդարանական Վեհաժողովը կը պատրաստէ հակահայ երկրո՞րդ բանաձեւ մըն ալ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հայ Դատ

Երեքշաբթի, 24 Նոյեմբեր 2015 13:06

alt Եւ­րո­պա­յի Խոր­հուր­դի Խորհր­դա­րա­նա­կան Վե­հա­ժո­ղո­վը (Ե.Խ.Խ.Վ.), յու­նո­ւա­րեան իր նիս­տի ըն­թաց­քին, բա­ցի Ռա­պըրթ Ո­ւոլ­թը­րի մշա­կա­ծէն, կրնայ ըն­դու­նիլ հա­կա­հայ այլ բա­նա­ձեւ մը եւս: Ար­դա­րեւ, Նո­յեմ­բեր 23ին, Ե.Խ.Խ.Վ.ի ըն­կե­րա­յին հար­ցե­րու յանձ­նա­ժո­ղո­վը պի­տի քննար­կէր պոս­նիա­ցի ե­րես­փո­խա­նու­հի Մի­լի­չա

Share

Ընթերցել...

 
 

Հ.Յ.Դ. Եւրոպայի Հայ Դատի Յանձնախումբին կազմակերպութեամբ` Արցախի մասին ձեռնարկ Եւրոպական Խորհրդարանին մէջ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հայ Դատ

Ուրբաթ, 20 Նոյեմբեր 2015 08:01

alt 17 ­Նո­յեմ­բե­րին Եւ­րո­պա­կան ­Խորհր­դա­րա­նին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ «Լ­րագ­րող­նե­րու ա­կա­նա­տե­սի վկա­յու­թիւն­ներ՝ զի­նեալ տագ­նապ­նե­րու ըն­թաց­քին. ­Լեռ­նա­յին ­Ղա­րա­բա­ղի պա­րա­գան» խո­րա­գի­րով ձեռ­նարկ, ո­րուն ըն­թաց­քին ի­րենց վկա­յու­թիւն­նե­րը ներ­կա­յա­ցու­ցին լրագ­րող­ներ ­Տա­նա ­Մա­զա­լո­վա, Ց­ւե­տա­նա ­Փաս­քա­լե­ւա եւ

Share

Ընթերցել...

 
 

Հ.Յ.Դ. Ա­մե­րի­կա­յի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բը Օ­պա­մա­յի վար­չա­կազ­մէն կը պա­հան­ջէ Լ.Ղ.Հ.ի մէջ խա­ղա­ղու­թեան հաս­տատ­ման ուղ­ղո­ւած քայ­լե­րու ձ­եռ­նար­կել

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հայ Դատ

Չորեքշաբթի, 18 Նոյեմբեր 2015 13:57

alt Հ.Յ.Դ. Ա­մե­րի­կա­յի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բը՝ հա­շո­ւի առ­նե­լով ­Նո­յեմ­բեր 12ին ղա­րա­բա­ղեան-ատր­պէյ­ճա­նա­կան հա­կա­մարտ զօր­քե­րու սահ­մա­նագ­ծին ի­րա­կա­նա­ցած յար­ձա­կու­մը եւ 2 հայ զի­նո­ւո­րա­կան ծա­ռա­յող­նե­րու սպա­նու­թիւ­նը, կո­չով դի­մած է Ա.Մ.Ն. իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն, որ­պէս­զի ա­նոնք խե­լամ­տու­թիւն դրսե­ւո­րեն եւ

Share

Ընթերցել...

 
 

ANCA երկօրեայ արշաւ պիտի իրականացնէ` ի նպաստ Լ.Ղ.Հ.ի մէջ խաղաղութեան հաստատման

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հայ Դատ

Հինգշաբթի, 12 Նոյեմբեր 2015 11:39

Ա.Մ.Ն. Հայ Դա­տի Յանձ­նա­խում­բը (ANCA) կը պատ­րաս­տո­ւի Դեկ­տեմ­բեր 8ին եւ 9ին, Ո­ւա­շինկ­թը­նի Քա­փի­թըլ Հի­լի մէջ, կազ­մա­կեր­պե­լու ար­շաւ, ո­րուն նպա­տակն է Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն կոչ ը­նել նպաս­տե­լու - Ատր­պէյ­ճա­նի կող­մէ ծա­ւա­լած յար­ձա­կում­նե­րու խո­րա­պատ­կե­րին վրայ - Լեռ­նա­յին

Share

Ընթերցել...

 
 

Page 1 of 63