Երկուշաբթի, 29 Օգոստոս 2016
Հայ Դատ

Ստորագրահաւաք՝ Իսրայէլի մէջ Ցեղասպանութեան հարցը Քնեսէթի օրակարգին վրայ դնելու համար

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հայ Դատ

Ուրբաթ, 05 Օգոստոս 2016 07:24

alt Ե­րու­սա­ղէ­մի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի ա­տե­նա­պետ ­Յա­կոբ ­Սե­ւան, «Ար­մէնփրես»ի հետ զրոյ­ցի մը ըն­թաց­քին, անդ­րա­դառ­նա­լով 1 Օ­գոս­տո­սին Ք­նե­սէ­թի կրթու­թեան, մշա­կոյ­թի եւ մարմ­նակրթու­թեան յանձ­նա­խում­բին կող­մէ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման՝

Share

Ընթերցել...

 

Քնեսէթի յանձնաժողովը ճանչցաւ Հայոց Ցեղասպանութիւնը եւ մտադիր է հարցը մտցնելու լիագումար նիստի օրակարգ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հայ Դատ

Չորեքշաբթի, 03 Օգոստոս 2016 11:00

Իս­րա­յէ­լի խորհր­դա­րա­նի` Ք­նե­սէ­թի կրթու­թեան եւ մարմ­նա­մար­զու­մի յանձ­նա­ժո­ղո­վը քննար­կու­մէ ետք պաշ­տօ­նա­պէս ճանչ­ցաւ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը: Այս մա­սին կը հա­ղոր­դէ Artsakhpress.am՝ վկա­յա­կո­չե­լով Ե­րու­սա­ղէ­մի Սր­բոց ­Յա­կո­բեանց միա­բա­նու­թեան ան­դամ ­Յով­նան ­

Share

Ընթերցել...

 
 

Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչման առնչութեամբ Եգիպտոսի խորհրդարանէն դրական ազդանշաններ կուգան

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հայ Դատ

Երեքշաբթի, 02 Օգոստոս 2016 10:45

­ alt Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման հար­ցին առն­չու­թեամբ Ե­գիպ­տո­սի խորհր­դա­րա­նէն դրա­կան ազ­դան­շան­ներ կու գան: Այս մա­սին, ըստ Armenpress.amի, նշած է Ե­գիպ­տո­սի մէջ Հ.Յ.Դ. ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի նա­խա­գահ Ար­մէն ­Մազ­լու­մեան:

 

 

Share

Ընթերցել...

 
 

Սպանիոյ Ալիքանթէ քաղաքը ճանչցած է Հայոց Ցեղասպանութիւնը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հայ Դատ

Երկուշաբթի, 01 Օգոստոս 2016 10:05

­ alt Հա­յաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան մամ­լոյ, տե­ղե­կա­տո­ւու­թեան եւ հա­սա­րա­կու­թեան հետ կա­պի վար­չու­թե­նէն «Ար­մէնփ­րես» լրա­տու գոր­ծա­կա­լու­թեան յայտ­նած են, որ Ս­պա­նիոյ Ա­լի­քան­թէ քա­ղա­քի քա­ղա­քա­պե­տա­կան խոր­հուր­դը ճանչ­ցած եւ դա­

Share

Ընթերցել...

 
 

Քնեսեթը Հայոց Ցեղասպանութեան բանաձեւը ուղարկեց կրթութեան եւ մշակոյթի յանձնաժողով

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հայ Դատ

Հինգշաբթի, 07 Յուլիս 2016 12:00

alt Իս­րա­յէ­լի Ք­նե­սե­թը ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան բա­նա­ձե­ւը ու­ղար­կեց կրթու­թեան եւ մշա­կոյ­թի յանձ­նա­ժո­ղով. Ք­նե­սե­թի 120 պատ­գա­մա­ւոր­նե­րէն ո­րո­շու­մին կողմ քո­ւէար­կեց 24ը, դէմ քո­ւէար­կող­ներ չկան:

Share

Ընթերցել...

 
 

Page 1 of 73

We use cookies to offer you the best online experience. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies. Learn more...

"I accept"