Ուրբաթ, 29 Մայիս 2015
Հայ Դատ

Հ.Յ.Դ. Եւ­րո­պա­յի Հայ Դա­տի Յանձ­նա­խում­բը նե­ցուկ՝ Թուր­քիոյ քրտա­մէտ կու­սակ­ցու­թեան ընտ­րա­պայ­քա­րին

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հայ Դատ

Չորեքշաբթի, 20 Մայիս 2015 10:03

Մա­յիս 18ի թո­ւա­կիր յայ­տա­րա­րու­թեամբ մը, Հ.Յ.Դ. Եւ­րո­պա­յի Հայ Դա­տի Յանձ­նա­խում­բը կը տե­ղե­կաց­նէ, թէ ո­րո­շած է նե­ցուկ կանգ­նիլ Թուր­քիոյ մէջ Յու­նիս 7ին կա­յա­նա­լիք խորհըր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թեանց մաս­նակ­ցող քրտա­մէտ Ժո­ղո­վուրդ­նե­րու Ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան Կու­

Share

Ընթերցել...

 

Լորան Մոզար կը փափաքի այ­ցե­լել Ար­ցախ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հայ Դատ

Ուրբաթ, 15 Մայիս 2015 12:30

alt Հ.Յ.Դ. Հայ Դա­տի Եւ­րո­պա­յի յանձ­նա­խում­բի ան­դամ­ներ Գաս­պար Կա­րա­պե­տեան ու Պե­տօ Տէ­միր­ճեա­ն հան­դի­պում մը ու­նե­ցած են Լիւք­սեմ­պուր­կի Ք­րիս­տո­նիա-դե­մոկ­րա­տա­կան կու­սակ­ցու­թեան ան­դամ եւ խորհր­դա­րա­նի փոխ­-նա­խա­գահ

Share

Ընթերցել...

 
 

Գերմանական Մայնցի խորհրդարանը Ցեղասպանութիւնը դատապարտող բանաձեւ ներկայացուցած է

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հայ Դատ

Հինգշաբթի, 14 Մայիս 2015 08:13

­­ alt Մա­յիս 12-ին ­­Գեր­մա­նիոյ ­­Ռայն­լանտ Փ­ֆալց դաշ­նա­յին հո­ղի խորհր­դա­րա­նը ­­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան 100-ա­մեա­կի ա­ռի­թով ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը դա­տա­պար­տող հա­մա­տեղ բա­նա­ձեւ մը ներ­կա­յա­ցու­ցած է:

Share

Ընթերցել...

 
 

Աւստրալիոյ Ուիլոուպիի քաղաքային խորհուրդը միաձայն ընդունած է Հայոց Ցեղասպանութիւնը ճանչցող միջնորդագիր

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հայ Դատ

Չորեքշաբթի, 13 Մայիս 2015 09:50

alt Սիտ­նէ­յի հիւ­սի­սա­յին ա­փին գտնո­ւող աւստ­րա­լա­կան Ո­ւի­լոու­պի վար­չա­կան տա­րած­քի քա­ղա­քա­յին խոր­հուր­դը միա­ձայն ըն­դու­նած է Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը ճանչ­ցող միջ­նոր­դա­գիր:

Share

Ընթերցել...

 
 

Եւրախորհրդարանում կ՛անցկացուեն ԼՂ ինքնորոշման նուիրուած քննարկում եւ Արցախի ամիս

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հայ Դատ

Երկուշաբթի, 11 Մայիս 2015 09:31

Տա­րին բուռն է լի­նե­լու Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Հան­րա­պե­տու­թեան եւ Եւ­րո­պա­կան խորհր­դա­րա­նի մի­ջեւ լայն գոր­ծակ­ցու­թեան ա­ռու­մով: Այս տա­րո­ւայ ըն­թաց­քում նա­խա­տես­ւում են մի շարք զան­գո­ւա­ծա­յին մի­ջո­ցա­ռում­ներ, ո­րոնց նպա­տակն է, ոչ միայն աշ­խար­հին ներ­կա­յաց­նել Ար­

Share

Ընթերցել...

 
 

Page 1 of 54