Երկուշաբթի, 31 Օգոստոս 2015
Հայ Դատ

Հայ Դատը կը զգուշացնէ Նիւ Մեքսիքոյի օրէնսդիրները

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հայ Դատ

Ուրբաթ, 07 Օգոստոս 2015 09:20

Ատր­պէյ­ճա­նի հետ Նիւ Մեք­սի­քո­յի օ­րէնս­դիր­նե­րու սերտ կա­պե­րը կը շա­րու­նա­կեն վի­ճա­յա­րոյց մնալ,- գրած է «Էլ­պը­քըր­քի Ճըր­նըլ» թեր­թը:
Արթ Մըք­Հե­ֆի, որ 2010ին Իլ­համ Ա­լիե­ւի կող­մէ Ատրպէյ­ճա­նի պա­տո­ւոյ հիւ­պա­տոս նշա­նա­կո­ւե­ցաւ Նիւ Մեք­սի­քո­յի մէջ, կը շա­րու­նա­կէ պաշտ­պա­նել ի­րա­ւա­պաշտ­պան­նե­րու եւ լրա­տո­ւա­կան

Share

Ընթերցել...

 

Լատին Ամերիկայի Խորհրդարանը Ճանչցաւ Հայոց Ցեղասպանութիւնը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հայ Դատ

Երեքշաբթի, 04 Օգոստոս 2015 09:44

­ alt Լա­տին Ա­մե­րի­կա­յի Խորհր­դա­րա­նը 31 Յու­լի­սին, յա­տուկ ո­րո­շու­մով, ճանչ­ցաւ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը: Որ­դեգ­րո­ւած բա­նա­ձե­ւը Թուր­քիոյ մէջ հա­րիւր տա­րի ա­ռաջ կա­տա­րո­ւա­ծը կ­՛ո­րա­կէ մարդ­կու­թեան դէմ յան­ցա­գոր­ծու­թիւն:

Share

Ընթերցել...

 
 

Պրազիլի Ռիօ Տը Ժանէյրօ նահանգը ճանչցած է Հայոց Ցեղասպանութիւնը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հայ Դատ

Երեքշաբթի, 28 Յուլիս 2015 08:49

Պ­րա­զի­լի Ռիօ տը Ժա­նէյ­րօ նա­հան­գը 24 Յու­նի­սին ճանչ­ցած է Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը եւ «24 Ապ­րիլ»ը սահ­մա­նած իբ­րեւ «­Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան Ճա­նաչ­ման եւ Զո­հե­րու Յի­շա­տակ­ման Օր»:

Share

Ընթերցել...

 
 

Պելճիքայի խորհրդարանը կը ճանչնայ Հայոց Ցեղասպանութիւնը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հայ Դատ

Երկուշաբթի, 27 Յուլիս 2015 07:50

­ Հինգ­շաբ­թի՝ 23 ­Յու­լի­սին, ­Պել­ճի­քա­յի խորհր­դա­րա­նի լիա­գու­մար նիս­տը բա­ցար­ձակ մե­ծա­մաս­նու­թեամբ հաս­տա­տեց ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը ճանչ­ցող բա­նա­ձեւ մը:

Share

Ընթերցել...

 
 

Եւրոպայի Հայ Դատի Յանձնախումբի նախագահը կը դատապարտէ Սուրուճի մէջ տեղի ունեցած պայթումը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հայ Դատ

Հինգշաբթի, 23 Յուլիս 2015 12:15

Եւ­րո­պա­յի Հայ Դա­տի Յանձ­նա­խում­բի նա­խա­գահ Գաս­պար Կա­րա­պե­տեան, Հ.Յ.­Դաշ­նակ­ցու­թեան Եւ­րո­պա­յի կա­ռոյ­ցին ա­նու­նով, դա­տա­պար­տած է Թուր­քիոյ մէջ տե­ղի ու­նե­ցած պայ­թու­մը: «Այս ա­հա­բեկ­չու­թիւ­նը յատ­կա­պէս հրէ­շա­ւոր է ա­նով, որ Սու­րու­ճի մէջ հա­ւա­քո­ւած ե­րի­տա­սարդ­նե­րը կը պատ­րաս­տո­ւէին եր­թա­լու Ա­րաբ Բու­նար եւ ի­րենց նպաս­տը բե­րե­լու քա­ղա­քի վե­րա­

Share

Ընթերցել...

 
 

Page 1 of 59