Շաբաթ, 13 Փետրուար 2016
Հայ Դատ

«Ե.Խ.Խ.Վ. պատգամաւորներու մեծ մասը քուէարկած է առանց ճշմարտութիւնը գիտնալու»

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հայ Դատ

Ուրբաթ, 29 Յունուար 2016 13:55

alt Եւ­րո­պա­յի Խոր­հուր­դի Խորհր­դա­րա­նա­կան Վե­հա­ժո­ղո­վի ձմեռ­նա­յին նստաշր­ջա­նին մէջ տե­ղի ու­նե­ցած եր­կու հա­կա­հայ­կա­կան բա­նա­ձե­ւե­րու նա­խա­գի­ծե­րու քննարկ­ման վե­րա­բե­րեալ (ո­րոնց­մէ մէ­կը ըն­դու­նո­ւե­ցաւ, միւ­սը` ոչ), Ար­ցախ լոյս տես­նող «Ա­պա­ռաժ» թեր­թը զրու­ցած է Հ.Յ.Դ. Եւ­րո­պա­յի Հայ Դա­տի Յանձ­նա­խում­բի ա­տե­նա­

Share

Ընթերցել...

 

Հայկական ու ատրպէյճանական կողմերը հաւասարապէս գոհացնելու - հիասթափեցնելու քաղաքականութիւնը որդեգրուեցաւ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հայ Դատ

Չորեքշաբթի, 27 Յունուար 2016 13:05

­­ alt Մէկ զե­կոյ­ցը մեր­ժո­ւե­ցաւ, երկ­րոր­դը ըն­դու­նո­ւե­ցաւ

Եւ­րո­պա­յի Խոր­հուր­դի Խորհրդա­րա­նա­կան Վե­հա­ժո­ղո­վը, ե­րէկ կէ­սօ­րին Սթ­րազ­պուր­կի մէջ, թէժ քննար­կու­մի են­թար­կեց ­Լեռ­նա­յին ­Ղա­րա­բա­ղի հար­ցին շուրջ ներ­կա­յա­ցո­ւած եր­կու զե­կոյց­նե­րը՝ ա.) «­Լեռ­նա­յին ­Ղա­րա­բա­ղի եւ Ատր­պէյ­ճա­նի գրա­ւեալ այլ տա­րածք­նե­րուն մէջ բռնու­թեան ա­ճը», զե­կու­ցա­բեր

Share

Ընթերցել...

 
 

Մնացականեան Մ.Ա.Կ.ի մէջ խօսած է զինադադարի շարունակական խախտման մասին

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հայ Դատ

Երկուշաբթի, 25 Յունուար 2016 13:27

alt Մ.Ա.Կ.ի մօտ Հա­յաս­տա­նի մնա­յուն ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Զոհ­րապ Մ­նա­ցա­կա­նեան Յու­նո­ւար 19ին ե­լոյթ ու­նե­ցած է Մ.Ա.Կ.ի Ա­պա­հո­վու­թեան Խոր­հուր­դի «­Քա­ղա­քա­ցիա­կան բնակ­չու­թեան պաշտ­պա­նու­թիւն» խո­րա­գի­րով բաց քննարկ­ման ըն­թաց­քին:

 

 

Share

Ընթերցել...

 
 

«Յոյսով ենք՝ դրական լուրերով կը վերադառնան»

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հայ Դատ

Երեքշաբթի, 19 Յունուար 2016 14:57

alt «Եւ­րո­պա­կան Խոր­հուր­դի Խորհր­դա­րա­նա­կան Վե­հա­ժո­ղո­վի (Ե.Խ.Խ.Վ.) լիա­գու­մար նիս­տի օ­րա­կար­գին վրայ դրո­ւած հա­կա­հայ­կա­կան բա­նա­ձե­ւե­րու ըն­դու­նու­մը խա­փա­նե­լու դէմ լուրջ աշ­խա­տանք­ներ կը ծա­ւա­լին թէ՛ Եւ­րո­պա­կան Խոր­հուր­դի Խորհր­դա­րա­նա­կան Վե­հա­ժո­ղո­վի հա­յաս­տա­նեան պա­տո­ւի­րա­կու­թեան ան­դամ­

Share

Ընթերցել...

 
 

«Միջազգային հանրութիւնը պէտք չէ ծախու ապրանք դառնայ Ատրպէյճանի ձեռքին»

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հայ Դատ

Երկուշաբթի, 18 Յունուար 2016 12:22

alt «Ար­մէնփ­րես» մամ­լոյ սրա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցած մամ­լոյ ա­սու­լի­սին ըն­թաց­քին, Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի ան­դամ, Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի ­Հայ ­Դա­տի եւ քա­ղա­քա­կան հար­ցե­րու գրա­սե­նեա­կի պա­տաս­խա­նա­տու ­Կի­րօ ­Մա­նո­յեան` անդ­րա­դառ­նա­լով Եւ­րո­պա­կան ­Խոր­հուր­դի ­Խորհր­դա­րա­նա­կան ­Վե­հա­ժո­ղո­վի (Ե.Խ.Խ.Վ.) ձմեռ­նա­յին նստաշր­ջա­նին

Share

Ընթերցել...

 
 

Page 1 of 66

We use cookies to offer you the best online experience. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies. Learn more...

"I accept"