Երեքշաբթի, 30 Օգոստոս 2016
Միջազգային - գաղութային լուրեր

Սիւզի Կենտիկեան պաշտպանեց աշխարհի ախոյեանի տիտղոսը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Միջազգային - գաղութային լուրեր

Չորեքշաբթի, 03 Օգոստոս 2016 11:44

­ alt Կա­նանց բռնցքա­մար­տի թե­թեւ ծան­րու­թեան կար­գին մէջ, WBA վար­կա­ծով աշ­խար­հի ա­խո­յեան ­Սիւ­զի ­Կեն­տի­կեան պաշտ­պա­նած է տիտ­ղո­սը՝ խո­րո­ւաթ ­Նե­ւե­նա ­Մի­գու­լի­չի հետ մե­նա­մար­տի ըն­թաց­քին: Ըստ Artsakhpress.amի՝ 28ա­մեայ ­Կեն­տի­կեան յաղ­թած է մրցա­վար­

Share

Ընթերցել...

 

Ֆրանսահայ լուսանկարիչին «լաւագոյն նկարը»՝ իր մահացած որդւոյն յիշատակին պարող հայրը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Միջազգային - գաղութային լուրեր

Չորեքշաբթի, 03 Օգոստոս 2016 11:31

alt Բ­րի­տա­նա­կան «­Տը ­Կար­տիըն» թեր­թը, իր «Իմ լա­ւա­գոյն լու­սան­կարս» շար­քին մէջ, վեր­ջերս ներ­կա­յա­ցու­ցած է 55ա­մեայ ֆրան­սա­հայ լու­սան­կա­րիչ Ան­թո­ւան Ա­կու­ճեա­նի ու­շագ­րաւ գոր­ծե­րէն լու­սան­կար մը, ուր հայր մը կը պա­րէ՝ ի յի­շա­տակ իր կորսնցու­ցած զա­ւա­

Share

Ընթերցել...

 
 

«Սուրիահայ գաղութը պիտի գոյատեւէ ու բարգաւաճի»

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Միջազգային - գաղութային լուրեր

Երկուշաբթի, 01 Օգոստոս 2016 10:02

­ alt Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ ­Կա­թո­ղի­կոս Ա­րամ Ա. ­Վե­հա­փառ ­Հայ­րա­պե­տի ­Սու­րիոյ ծո­վե­զե­րեան շրջան հո­վո­ւա­պե­տա­կան այ­ցե­լու­թիւ­նը սկսաւ ­Լա­թա­քիա­յէն։ ­Վե­հա­փառ ­Հայ­րա­պե­տը ­Լա­թա­քիոյ Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին ե­կե­ղե­ցիէն, ա­պա ե­կե­ղեց­ւոյ կից՝ «Ա­րա­րատ» սրա­հէն հա­ւա­քո­ւած

Share

Ընթերցել...

 
 

Մայր Թերեզա Կալկաթացի պիտի սրբադասուի.Քոյր Արուսեակ Սաճոնեան` Հայաստանի Մայր Թերեզան

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Միջազգային - գաղութային լուրեր

Երկուշաբթի, 01 Օգոստոս 2016 09:57

alt 4 ­Սեպ­տեմ­բեր 2016ին Ֆ­րան­չիս­կոս ­Պա­պը ­Վա­տի­կա­նի Ս. ­Պետ­րոս հրա­պա­րա­կին վրայ պի­տի նա­խա­գա­հէ ­Մայր ­Թե­րե­զա ­Կալ­կա­թա­ցիի սրբա­դաս­ման ա­րա­րո­ղու­թեան, կը հա­ղոր­դէ «Ազ­դակ»:

Share

Ընթերցել...

 
 

Իրան հետաքրքրուած է Հայաստանի մէջ հողմակայաններու կառուցումով

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Միջազգային - գաղութային լուրեր

Երկուշաբթի, 01 Օգոստոս 2016 09:52

alt Ի­րա­նեան կող­մը հե­տաքրքրո­ւած է ­Հա­յաս­տա­նի մէջ հող­մա­յին ե­լեկտ­րա­կա­նու­թեան ո­լոր­տին մէջ ներդ­րում­ներ կա­տա­րե­լով, ինչ­պէս նաեւ 50 մե­կաո­ւաթ ընդ­հա­նուր հզօ­րու­թեամբ հող­մա­կա­յան­ներ կա­ռու­ցե­լով:

 

 

Share

Ընթերցել...

 
 

Page 1 of 472

We use cookies to offer you the best online experience. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies. Learn more...

"I accept"