Երկուշաբթի, 03 Օգոստոս 2015
Միջազգային - գաղութային լուրեր

«Երախտագիտութեան» յուշակոթող` Պէյրութի Ժմմէյզէ թաղին մէջ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Միջազգային - գաղութային լուրեր

Երկուշաբթի, 03 Օգոստոս 2015 08:15

Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 100ա­մեա­կի ձեռ­նարկ­նե­րու ծի­րին մէջ, Հինգ­շաբ­թի՝ 30 Յու­լիս 2015ին, Ժմ­մէյ­զէի «­Փաս­թէօր» հրա­պա­րա­կին վրայ բա­ցու­մը կա­տա­րո­ւե­ցաւ լի­բա­նա­նա­հա­յու­թեան ե­րախ­տա­գի­տու­թեան յու­շա­կո­թո­ղին, հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ զբօ­սաշր­ջու­թեան նա­խա­րար Մի­շել Ֆա­րաո­նի եւ ներ­կա­յու­թեամբ

Share

Ընթերցել...

 

Արժանթինահայ աճպարարը 100 վայրկեան տեւած հնարքով ոգեկոչած է Ցեղասպանութեան 100րդ տարելիցը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Միջազգային - գաղութային լուրեր

Ուրբաթ, 31 Յուլիս 2015 09:57

Հայ աճ­պա­րար Ք­րիս­տիան Թո­րո­սեան, Յու­լիս 29ին, Պո­ւէ­նոս Այ­րէ­սի Սան Մար­թին հրա­պա­րա­կին վրայ ցու­ցադ­րած է հնարք մը` 100 վայր­կեան կա­խո­ւած մնա­լով օ­դի մէջ, ի յի­շա­տակ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 100րդ տա­րե­լի­ցին: Այս մա­սին կը հա­ղոր­դէ Artsakhpress.am։

Share

Ընթերցել...

 
 

Մ. Նահանգները պէտք է աջակցին Հայաստանի պետական եւ հանրային հաստատութիւններու զարգացման,- կը շեշտէ քոնկրեսական Աննա Էշու

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Միջազգային - գաղութային լուրեր

Ուրբաթ, 31 Յուլիս 2015 09:20

Հայ­կա­կան ար­մատ­ներ ու­նե­ցող ա­մե­րի­կա­ցի քոնկ­րե­սա­կան Ան­նա Է­շու, որ մօր կող­մէ մա­կա­նու­նով Բա­բա­յեան է, հայ-ա­մե­րի­կեան կա­պե­րու ամ­րապնդ­ման ա­մե­նաե­ռան­դուն կողմ­նա­կից­նե­րէն մէկն է: «Ա­մե­րի­կա­յի ձայն»ի փո­խան­ցու­մով՝ ան լիա­յոյս է, որ ա­պա­գա­յին ան­պայ­ման պի­տի նպաս­տէ Հա­յաս­տա­նի հետ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­

Share

Ընթերցել...

 
 

Արամ Ա. Կաթողիկոս շնորհաւորական այցելութիւն տուաւ նորընտիր Հայ Կաթողիկէ Գրիգոր-Պետրոս Ի. Պատրիարքին

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Միջազգային - գաղութային լուրեր

Հինգշաբթի, 30 Յուլիս 2015 09:32

Եր­կու­շաբ­թի՝ 27 ­Յու­լիս 2015ի ե­րե­կո­յեան, Ա­րամ Ա. ­Կա­թո­ղի­կոս այ­ցե­լեց Զմմա­ռու ­Վանք, շնոր­հա­ւո­րե­լու նո­րըն­տիր ­Հայ ­Կա­թո­ղի­կէ Գ­րի­գոր-­Պետ­րոս Ի. ­Պատ­րիար­քը: ­Նո­րին Սր­բու­թեան կ’ըն­կե­րա­նա­յին ­Լի­բա­նա­նի ­Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ ­­Շա­հէ Եպս. ­Փա­նո­սեան, ­Բե­րիոյ ­Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ ­Շա­հան Եպս. ­Սար­գի­սեան, Տ­պա­րա­նի տե­սուչ ­­Նո­րայր Եպս. Ա­շը­

Share

Ընթերցել...

 
 

«Գագիկ Ծառուկեան Բարեգործական Հիմնադրամ»ը 100.000 տոլարով կը մասնակցի Լիբանանահայ ազգային վարժարանի կառուցման

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Միջազգային - գաղութային լուրեր

Հինգշաբթի, 30 Յուլիս 2015 08:33

Շա­բաթ՝ 25 Յու­լի­սի ա­ռա­ւօ­տեան, Լի­բա­նա­նի նո­րա­կա­ռոյց ազ­գա­յին միա­ցեալ վար­ժա­րան այ­ցե­լեց Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին Ո­ղիմ­պիա­կան Կո­մի­տէի նա­խա­գահ, բա­րե­րար Գա­գիկ Ծա­ռու­կեան՝ ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ Լի­բա­նա­նի հա­յոց թե­մի ա­ռաջ­նորդ Շա­հէ եպս. Փա­նո­սեա­նի, Ազ­գա­յին իշ­խա­նու­թեան եւ վար­չու­թիւն­նե­րու ան­դամ­նե­րուն,

Share

Ընթերցել...

 
 

Page 1 of 408