Երեքշաբթի, 06 Հոկտեմբեր 2015
Միջազգային - գաղութային լուրեր

Մահ՝ ծա­նօթ ջու­թա­կա­հար Ժան Տէր-­Մեր­կե­րեա­նի

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Միջազգային - գաղութային լուրեր

Երկուշաբթի, 05 Հոկտեմբեր 2015 10:42

­ Սեպ­տեմ­բեր 29ին, 79 տա­րե­կա­նին իր մահ­կա­նա­ցուն կնքած է ֆրան­սա­հայ ծա­նօթ ջու­թա­կա­հար Ժան Տէր-­Մեր­կե­րեան: 

Ծ­նած էր Ցե­ղաս­պա­նու­թե­նէն մա­զա­պուրծ՝ Մար­սէյլ ա­պաս­տա­նած ըն­տա­նի­քի եր­դի­քին տակ: 11 տա­րե­կա­նին ա­ւար­տած է Մար­սէյ­լի ե­րաժշ­տա­նո­ցը եւ տա­րի մը ետք նոյն քա­

Share

Ընթերցել...

 

Արամ Ա. Կաթողիկոս ներկայ կը գտնուի Փափա Քիւնցլերի նուիրուած ցուցահանդէսին

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Միջազգային - գաղութային լուրեր

Երկուշաբթի, 05 Հոկտեմբեր 2015 09:37

Ա­րամ Ա. Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տը, ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ Զո­ւի­ցե­րիա տո­ւած պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թեան պա­տո­ւի­րա­կու­թեան ան­դամ­նե­րուն` Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի ա­ռաջ­նորդ Խո­րէն Արք. Տող­րա­մա­ճեա­նի, կա­թո­ղի­կո­սա­րա­նի միջ-ե­կե­ղե­ցա­կան բա­ժան­մուն­քի վա­րիչ Յու­սիկ Ծ. Վրդ. Մար­տի­րո­սեա­նի, լսա­տե­սո­

Share

Ընթերցել...

 
 

Իսլամացուած հայերու մասին «Լռութեան ժառանգութիւնը» վաւերագրական ժապաւէնը կը հասնի PriMed 2015ի աւարտական փուլ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Միջազգային - գաղութային լուրեր

Հինգշաբթի, 01 Հոկտեմբեր 2015 12:12

Ֆ­րան­սա­յէն Ան­նա Պեն­ժա­մէ­նի եւ Կի­յոմ Գ­լե­րի պատ­րաս­տած իս­լա­մա­ցո­ւած հա­յե­րու մա­սին «Լ­ռու­թեան ժա­ռան­գու­թիւ­նը» վա­ւե­րագ­րա­կան ժա­պա­ւէ­նը մուտք գոր­ծած է PriMed 2015 ժա­պա­ւէ­նի փա­ռա­տօ­նի ա­ւար­տա­կան փուլ։

Share

Ընթերցել...

 
 

Հայաստանը մասնակցեցաւ Զուիցերիոյ մէջ կազմակերպուած «Աշխարհի Գինիներ» փառատօնին

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Միջազգային - գաղութային լուրեր

Հինգշաբթի, 01 Հոկտեմբեր 2015 12:03

­ alt Սեպ­տեմ­բեր 27ին ­Հա­յաս­տան, իբ­րեւ պա­տո­ւոյ հիւր, մաս­նակ­ցե­ցաւ ­Զո­ւի­ցե­րիոյ ­Ֆե­շի քա­ղա­քին մէջ 1996 թո­ւա­կա­նէն ի վեր կազ­մա­կեր­պո­ւող «Աշ­խար­հի ­Գի­նի­ներ» խո­րա­գի­րով ա­մե­նա­մեայ փա­ռա­տօ­նին։ ­Հա­յաս­տա­նի գիւ­ղատն­տե­սու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան ա­ջակ­ցու­թեամբ ­Հա­յաս­տա­նէն ­Զո­ւի­ցե­րիա տա­րո­ւած հայ­կա­կան խա­

Share

Ընթերցել...

 
 

Ներկայացուցիչներու Տան նախագահը պիտի հրաժարի

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Միջազգային - գաղութային լուրեր

Հինգշաբթի, 01 Հոկտեմբեր 2015 11:58

­ alt Քոնկ­րե­սա­կան­նե­րու Ա­տր­պէյ­ճան կա­տա­րած խորհ­դա­ւոր այ­ցե­լու­թիւն­նե­րու հար­ցը նոր շրջա­դարձ ար­ձա­նագ­րած է Ա.Մ.Ն. Քոնկ­րե­սէն ներս: Այն աս­տի­ճան, որ ըստ հե­ռա­տե­սի­լի CNN կա­յա­նին՝ Ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու Տան նա­խա­գահ, հան­րա­պե­տա­կան Ճոն Պէօհ­նէր յայ­տա­րա­րած է, թէ իր հրա­ժա­րա­կա­նը կը ներ­կա­յաց­նէ եւ թէ իր

Share

Ընթերցել...

 
 

Page 1 of 419