Կիրակի, 26 Յունիս 2016
Միջազգային - գաղութային լուրեր

«Կու գամ իբրեւ ուխտաւոր՝ թաթխուելու ձեր ժողովուրդի հնագոյն իմաստութեան մէջ»

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Միջազգային - գաղութային լուրեր

Ուրբաթ, 24 Յունիս 2016 13:23

­ alt Հա­յաս­տան իր այ­ցե­լու­թեան նա­խօ­րեա­կին, Ֆ­րան­սիս­կոս ­Պա­պը ուղ­ղած է հե­տե­ւեալ ու­ղեր­ձը.
«­Սի­րե­լի՛ եղ­բայր­ներ եւ քոյ­րեր, քա­նի մը օր ետք մեծ ու­րա­խու­թեամբ պի­տի ըլ­լամ ձե­զի հետ, ­Հա­յաս­տա­նի մէջ:

Share

Ընթերցել...

 

«Թեւանիկ» ժապաւէնը՝ «Վոյսըզ» փառատօնի մրցութային ծրագրին մէջ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Միջազգային - գաղութային լուրեր

Հինգշաբթի, 23 Յունիս 2016 13:08

­Ջի­ւան Ա­ւե­տի­սեա­նի «­Թե­ւա­նիկ» ժա­պա­ւէ­նը պի­տի մաս­նակ­ցի 7-9 ­Յու­լի­սին ռու­սա­կան ­Վո­լոգ­տա շրջա­նին մէջ կա­յա­նա­լիք «­Վոյ­սըզ» եւ­րո­պա­կան ե­րի­տա­սար­դա­կան շար­ժա­պատ­կե­րի 7րդ ­փա­ռա­տօ­նին:

«­Թե­ւա­նիկ»ը կը պատ­մէ ­Ղա­րա­բա­ղեան պա­տե­րազ­մի տա­րի­նե­րուն մա­սին, հոն ներ­կա­յա­ցուած են ե­րեք պատ­կեր­ներ եւ ի­րա­կա­նու­թիւն­ներ, ա­նոնց մէջ հիմ­նա­կան դեր

Share

Ընթերցել...

 
 

Ամերիկացի քոնկրէսականները ետ դարձուցած են Պաքուէն ստացուած նուէրները

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Միջազգային - գաղութային լուրեր

Չորեքշաբթի, 22 Յունիս 2016 11:33

alt Ա­մե­րի­կա­ցի այն քոնկ­րէ­սա­կան­նե­րը, ո­րոնք 2013ին Ատր­պէյ­ճա­նի կա­ռա­վա­րու­թեան հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ ­Պա­քու այ­ցե­լած էին, այդ կա­ռա­վա­րու­թեան ետ դար­ձու­ցին ի­րենց ստա­ցած թան­կար­ժէք նո­ւէր­նե­րը, երբ դի­տոր­դա­կան խում­բը յայ­տա­րա­րեց, թէ այդ ու­ղե­ւո­րու­

Share

Ընթերցել...

 
 

Սեւան եւ Աւիլիանա քաղաքները՝ քոյր քաղաքներ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Միջազգային - գաղութային լուրեր

Չորեքշաբթի, 22 Յունիս 2016 11:29

alt Ծ­րա­գիր մը, որ տա­րի­նե­րէ ի վեր հե­տապնդո­ւած էր, վեր­ջա­պէս ի­րա­կա­նա­ցո­ւե­ցաւ: Կնքո­ւե­ցաւ հա­մա­ձայ­նա­գի­րը Եր­կու քա­ղաք­նե­րու քա­ցա­քա­պետ­նե­րու կող­մէ Ա­ւի­լիա­նա­յի` Ան­ճե­լօ ­Փաթ­րի­ցիո­յի, ­Սե­ւա­նի` ­Ռու­դիկ ­Ղու­կա­սեա­նի մի­ջեւ, Ա­ւի­լիա­նա­յի խորհրդի պա­լա­տին

Share

Ընթերցել...

 
 

Նոր Կիլիկիա բնակավայրի կառուցման երկրորդ փուլի աշխատանքները կը մօտենան իրենց աւարտին

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Միջազգային - գաղութային լուրեր

Չորեքշաբթի, 22 Յունիս 2016 11:23

­ alt Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ ­Կա­թո­ղի­կո­սու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ եւ տնտե­սա­ւո­րու­մով` ա­ւար­տին կը մօ­տե­նան ­Նոր ­Կի­լի­կիա բնա­կա­վայ­րի կա­ռուց­ման երկ­րորդ փու­լի աշ­խա­տանք­նե­րը:

Share

Ընթերցել...

 
 

Page 1 of 463

We use cookies to offer you the best online experience. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies. Learn more...

"I accept"