Երկուշաբթի, 31 Օգոստոս 2015
Միջազգային - գաղութային լուրեր

Հ.Յ.Դ. Ամերիկայի Հայ Դատի Յանձնախումբը Միացեալ Նահանգներու գլխաւոր գանձապետին հետ քննարկած է Հայաստան-Մ.Նահանգներ տնտեսական կապերը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Միջազգային - գաղութային լուրեր

Ուրբաթ, 07 Օգոստոս 2015 08:35

Հ.Յ.Դ. Ա­մե­րի­կա­յի Հայ Դա­տի Յանձ­նա­խում­բի պա­տո­ւի­րա­կու­թիւ­նը 4 Յու­լի­սին հան­դի­պած է Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու գլխա­ւոր գան­ձա­պետ-ե­լեւ­մուտ­քի նա­խա­րար Ճէյ­քըպ Լիո­ւի հետ: Հան­դիպ­ման ըն­թաց­քին քննար­կո­ւած է գան­ձա­պե­տա­րա­նի դե­րը Հա­յաս­տան-Մ.­Նա­հանգ­ներ տնտե­սա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու հե­

Share

Ընթերցել...

 

Ցեղասպանութեան 100րդ տարելիցին վերահրատարակուած է Թոմարզա գիւղի պատմութիւնը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Միջազգային - գաղութային լուրեր

Չորեքշաբթի, 05 Օգոստոս 2015 09:09

­ Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 100րդ ­տա­րե­լի­ցին, ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րու մէջ, լոյս տե­սած է ­Վինս­գոն­սին բնա­կող ­Թո­րոս ­Մա­տաղ­ճեա­նի «­Յու­շա­մա­տեան ­Թո­մար­զա­յի» գիր­քին անգ­լե­րէն տար­բե­րա­կը:

Share

Ընթերցել...

 
 

Հայազգի թենիսի մարզիկի կրկնակի յաղթանակը Պաքուի մէջ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Միջազգային - գաղութային լուրեր

Չորեքշաբթի, 05 Օգոստոս 2015 08:23

Ռու­սաս­տա­նը ներ­կա­յաց­նող Մար­գա­րի­տա Գաս­պա­րեան դար­ձած է Պա­քո­ւի մէջ ըն­թա­ցող WTA մրցա­շա­րի յաղ­թա­կա­նը: Եզ­րա­փա­կի­չին ան յաղ­թեց ռու­մա­նա­ցի թե­նի­սի մար­զիկ Պատ­րի­ցիա Մա­րիա Տի­գին 6:3, 5:7, 6:0 ար­դիւն­քով: Մր­ցու­մը տե­ւեց 2 ժամ 30 վայր­կեան: Այս յաղ­թա­նա­կի շնոր­հիւ Մար­գա­րի­տա Գաս­պա­րեան,

Share

Ընթերցել...

 
 

«Ուաշինկթըն Փոսթ» Ատրպէյճանը կը նմանցնէ Հիւսիսային Քորէային

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Միջազգային - գաղութային լուրեր

Չորեքշաբթի, 05 Օգոստոս 2015 08:08

«Ո­ւա­շինկ­թըն Փոսթ» թեր­թը հրա­պա­րա­կած է աշ­խար­հի մէջ բռնա­պե­տա­կան հա­մա­կար­գե­րուն բնո­րոշ ընտ­րա­կան զեղ­ծա­րա­րու­թեանց մա­սին յօ­դո­ւած մը, ուր յի­շա­տա­կու­թիւն կայ նաեւ 2013ին Ատր­պէյ­ճա­նի նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րու­թեանց եւ Իլ­համ Ա­լիե­ւի ընտ­րու­թիւ­նը ա­պա­հո­վե­լու զեղ­ծա­րա­րու­թեանց մա­սին:

Share

Ընթերցել...

 
 

Հ.Յ.Դ. Երիտասարդականի մասնակցութիւնը Ընկերվարական Երիտասարդներու Միջազգային Միութեան Սեւծովեան ժողովին

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Միջազգային - գաղութային լուրեր

Չորեքշաբթի, 05 Օգոստոս 2015 08:02

Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի Ե­րի­տա­սար­դա­կան Գ­րա­սե­նեա­կը կը հա­ղոր­դէ, որ Ըն­կեր­վա­րա­կան Ե­րի­տա­սարդ­նե­րու ­Մի­ջազ­գա­յին ­Միու­թեան ­Սեւ­ծո­վեան շրջա­նի հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան հեր­թա­կան ժո­ղո­վը տե­ղի ու­նե­ցաւ 31 ­Յու­լի­սէն 1-2 Օ­գոս­տոս 2015ին, Վ­րաս­տա­նի մայ­րա­քա­ղաք ­Թիֆ­լի­սի մէջ:

Share

Ընթերցել...

 
 

Page 1 of 410