Երեքշաբթի, 31 Մայիս 2016
Միջազգային - գաղութային լուրեր

Ժընեւի իշխանութիւնները արտօնած են Հայոց Ցեղասպանութեան յուշարձանի տեղադրումը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Միջազգային - գաղութային լուրեր

Երկուշաբթի, 30 Մայիս 2016 12:11

alt «Թ­րի­պիւն տը ­Ժը­նեւ» օ­րա­թեր­թը կը հա­ղոր­դէ, որ ­Ժը­նե­ւի տե­ղա­կան իշ­խա­նու­թիւն­նե­րը ար­տօ­նած են «Թ­րեմպ­լէ» պու­րա­

Share

Ընթերցել...

 

Հեն­րիխ Մ­խի­թա­րեան` ­Գեր­մա­նիոյ բա­ժա­կի լա­ւա­գոյն ռմբար­կու

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Միջազգային - գաղութային լուրեր

Չորեքշաբթի, 25 Մայիս 2016 12:10

­Գեր­մա­նիոյ բա­ժա­կի եզ­րա­փա­կի­չին, ­Միւ­նի­խի «­Պա­ւա­րիա»ն 11մեթր­նե­րով յաղ­թած է ­Տորթ­մուն­տի «­Պո­րու­սիոյ»` դառ­նա­լով մրցա­շա­րի ա­խո­յեան:
­Հա­յաս­տա­նի հա­ւա­քա­կա­նի ու տորթ­մուն­տեան ա­կում­բի կի­սա­պաշտ­պան ­Հեն­րիխ Մ­խի­թա­րեան մրցա­շա­րի լա­ւա­գոյն ռմբար­կուն դար­ձած է` 5 խփած գնդա­կով: 4ա­կան

Share

Ընթերցել...

 
 

Հայ դասական երաժշտութեան համերգ Չինաստանի մէջ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Միջազգային - գաղութային լուրեր

Ուրբաթ, 13 Մայիս 2016 11:43

­Չի­նաս­տա­նի ­Թիան­ճին քա­ղա­քին մէջ ­Մա­յիս 13ին տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ հայ դա­սա­կան ե­րաժշ­տու­թեան հա­մերգ: Այս մա­սին, ըստ «­Հա­յերն Այ­սօր»ի, կը հա­ղոր­դեն ­Չի­նաս­տա­նի հայ հա­մայն­քէն:

­Հա­մեր­գի ըն­թաց­քին պի­տի ներ­կա­յա­ցո­ւին ­Կո­մի­տա­սի, Ս­պեն­դիա­րեա­նի, ­Խա­չատ­րեա­նի, ­Բաղ­դա­սա­րեա­նի, ­Բա­բա­ջա­նեա­նի եւ Ս­տե­փա­նեա­նի ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւն­նե­րը:

Share

Ընթերցել...

 
 

Աւստրալիոյ հայութիւնը ֆինանսական աջակցութիւն պիտի տրամադրէ Արցախին

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Միջազգային - գաղութային լուրեր

Երկուշաբթի, 09 Մայիս 2016 09:48

alt Աւստ­րա­լիոյ հայ հա­մայն­քը ֆի­նան­սա­կան ա­ջակ­ցու­թիւն պի­տի տրա­մադ­րէ Ար­ցա­խին: Այս մա­սին կը տե­ղե­կաց­նէ ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի գոր­ծա­դիր ղե­կա­վար Ա­րին ­Մար­գա­րեան: «Այժմ ֆի­նան­սա­կան մի­ջոց­նե­րու հա­ւա­քագր­ման գոր­ծըն­թացն է, ա­նի­կա դեռ կը շա­

Share

Ընթերցել...

 
 

Հայերը Վրաստանէն կը հեռանան ընկերային վատ պայմաններուն պատճառով

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Միջազգային - գաղութային լուրեր

Երկուշաբթի, 09 Մայիս 2016 09:46

Վ­րաս­տա­նի մէջ բնա­կող հա­յե­րուն թի­ւը վեր­ջին տա­րի­նե­րուն կտրուկ նո­ւա­զած է՝ երկ­րին մէջ առ­կայ ըն­կե­րա­յին խնդիր­նե­րուն պատ­ճա­ռով: Այս մա­սին NEWS.amի հետ զրոյ­ցի ըն­թաց­քին ը­սած է ­Թիֆ­լի­սի ­Հա­յե­րու ­Միու­թեան ղե­կա­վար Առ­նոլդ Ս­տե­փա­նեան: Ա­նոր խօս­քով՝ Վ­րաս­տա­նէն հիմ­նա­կա­նօ­րէն հա­յե­րը կը հե­ռա­նան աշ­խա­տանք

Share

Ընթերցել...

 
 

Page 1 of 457

We use cookies to offer you the best online experience. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies. Learn more...

"I accept"