Շաբաթ, 22 Հոկտեմբեր 2016
Միջազգային - գաղութային լուրեր

Ոչ եւս է արձակագիր Մովսէս Պչաքճեան

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Միջազգային - գաղութային լուրեր

Հինգշաբթի, 20 Հոկտեմբեր 2016 11:52

­ Հոկ­տեմ­բեր 18ի ա­ռա­ւօ­տեան, «­Մար­մա­րա» թեր­թը ­Լիո­նէն տե­ղե­կա­ցած է, որ վախ­ճա­նած է յայտ­նի ու վաս­տա­կա­ւոր գրող ­Մով­սէս Պ­չաք­ճեան։ ­Մով­սէ­սի քոյ­րը՝ ­Լիո­նի ­Մար­գա­րեան-­Փա­փա­զեան վար­ժա­րա­նի վաս­տա­կա­ւոր հա­յե­րէ­նի ու­սուց­չու­հի ­Լու­սին Պ­չաք­ճեան հա­ղոր­դած է այս տխուր լու­րը։

Share

Ընթերցել...

 

Շամիրամ Սեւակ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Միջազգային - գաղութային լուրեր

Հինգշաբթի, 20 Հոկտեմբեր 2016 11:44

­ alt Նի­սի մէջ, 102 տա­րե­կան հա­սա­կին իր մահ­կա­նա­ցուն կնքեց ­Շա­մի­րամ ­Սե­ւակ: Ան, 1915ին նա­հա­տա­կո­ւած մտա­ւո­րա­կան­նե­րու ա­մէ­նէն յա­ճախ յի­շո­ւող ա­նուն­նե­րէն ­Ռու­բէն ­Սե­ւա­կի աղ­ջիկն էր, միակ շա­ռա­ւի­ղը լու­սա­շող այդ փա­ղան­գին, որ դեռ ի կեանս էր:

 

 

Share

Ընթերցել...

 
 

Սիպիլի հայրենասիրական երգերու ցանկը համալրուեցաւ եւս մէկով` «Վանայ Լիճին» երգով

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Միջազգային - գաղութային լուրեր

Չորեքշաբթի, 19 Հոկտեմբեր 2016 12:21

­ alt Պոլ­սա­հայ երգ­չու­հի ­Սի­պի­լի հայ­րե­նա­սի­րա­կան եր­գե­րու ցան­կը հա­մալ­րո­ւե­ցաւ եւս մէկ գե­ղե­ցիկ ստեղ­ծա­գոր­ծու­թեամբ: «­Վա­նա ­Լի­ճին» կո­չո­ւող ­Սի­պի­լի եր­գը զրոյց է պատ­մա­կան հայ­րե­նի­քի խորհր­դա­նի­շին հետ ու աշ­խար­հաս­փիւռ հա­յու­թեան կա­րօ­տի եւ յոյ­զե­րու ար­տա­

Share

Ընթերցել...

 
 

Ռիկայի մէջ «Երեւան» անունով այգի բացուած է

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Միջազգային - գաղութային լուրեր

Չորեքշաբթի, 19 Հոկտեմբեր 2016 12:13

­ alt Ռի­կա կա­տա­րած պաշ­տօ­նա­կան այ­ցի ծի­րէն ներս Ե­րե­ւա­նի քա­ղա­քա­պետ ­Տա­րօն ­Մար­գա­րեան ­Ռի­կա­յի քա­ղա­քա­պետ ­Նիլ Ու­շա­քո­վի եւ տե­ղի հայ հա­մայն­քի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ ներ­կայ գտնո­ւած է «Ե­րե­ւան» ա­նու­նը կրող այ­գիի հան­դի­սա­ւոր բաց­ման ա­րա­րո­ղու­թեան:

Share

Ընթերցել...

 
 

Հելէն Պեքմէզեան «Լը Մոնտ»ի փոխ-խմբագրապետ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Միջազգային - գաղութային լուրեր

Երեքշաբթի, 18 Հոկտեմբեր 2016 13:24

­ alt Հինգ տա­րի «­Լը ­Մոնտ» օ­րա­թեր­թի խորհր­դա­րա­նա­կան լրագ­րո­ղի պաշ­տօ­նը վա­րե­լէ ետք, ­Հե­լէն ­Պեք­մէ­զեան ­Հոկ­տեմ­բեր 11ին նշա­նա­կո­ւած է թեր­թին փոխ-խմբագ­րա­պե­տի պաշ­տօ­նին: Այս մա­սին կը յայտ­նէ «­Նոր ­Յա­ռաջ»:

 

 

Share

Ընթերցել...

 
 

Page 1 of 480

We use cookies to offer you the best online experience. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies. Learn more...

"I accept"