Երեքշաբթի, 30 Յունիս 2015
Միջազգային - գաղութային լուրեր

Վերջին հրաժեշտ՝ երջանկայիշատակ Տէր Ներսէս Պետրոս ԺԹ.ի

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Միջազգային - գաղութային լուրեր

Երեքշաբթի, 30 Յունիս 2015 13:04

­ alt 28 ­Յու­նիս 2015ին, ­Կի­րա­կի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 4ին, հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րու բազ­մու­թիւն մը ե­կած էր ­Պէյ­րու­թի (­Լի­բա­նան) Ա­ւետ­ման Սր­բոյ ­Կու­սին ե­կե­ղե­ցին՝ իր վեր­ջին հրա­ժեշ­տը տա­լու եր­ջան­կա­յի­շա­տակ ­Տէր ­Ներ­սէս ­Պետ­

Share

Ընթերցել...

 

Արամ Ա. Կաթողիկոս կոչ ուղղած է Հայաստանի ժողովուրդին եւ իշխանութիւններուն

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Միջազգային - գաղութային լուրեր

Երեքշաբթի, 30 Յունիս 2015 13:00

Մե­ծի Տանն Կի­լի­կիոյ Կա­թո­ղի­կոս Ա­րամ Ա­ռա­ջին կոչ ուղ­ղած է Հա­յաս­տա­նի ժո­ղո­վուր­դին եւ իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն։ Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տը մաս­նա­ւո­րա­պէս ը­սած է.-

Share

Ընթերցել...

 
 

«Հոլանտա Փառատօն».- «Կիւրճիեւ» ժողովրդական նուագարաններու համոյթը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Միջազգային - գաղութային լուրեր

Երկուշաբթի, 29 Յունիս 2015 10:02

alt «­Հո­լան­տա Փա­ռա­տօն»ը Հո­լան­տա­յի մէջ տե­ղի ու­նե­ցող կա­տա­րո­ղա­կան ա­րո­ւեստ­նե­րու ա­մե­նա­հին եւ աշ­խար­հի ա­մե­նա­հե­ղի­նա­կա­ւոր փա­ռա­տօ­ննե­րէն մէկն է: Այս տա­րի փա­ռա­տօ­նը ներ­կա­յա­ցուց Կո­մի­տա­սի ե­

Share

Ընթերցել...

 
 

Կարսի քաղաքապետը զայրացած է Համասեանի համերգէն

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Միջազգային - գաղութային լուրեր

Երկուշաբթի, 29 Յունիս 2015 09:59

Կար­սի քա­ղա­քա­պետ Մուր­թազ Քա­րա­չան­թան յայ­տա­րա­րու­թիւն մը ը­րած է Ա­նիի մէջ Տիգ­րան Հա­մա­սեա­նի «­Լոյս ի լու­սոյ» խո­րա­գի­րով հա­մեր­գին վե­րա­բե­րեալ։ Այս մա­սին կը յայտ­նէ ermenihaber.am:

Share

Ընթերցել...

 
 

Սուրբ Կիրակոս հայկական եկեղեցւոյ մէջ հայ հոգեւոր երգեր հնչած են

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Միջազգային - գաղութային լուրեր

Երկուշաբթի, 29 Յունիս 2015 09:44

Տիգրանակերտի Սուրբ Կի­րա­կոս հայ­կա­կան ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ յայտ­նի հայ ե­րա­ժիշտ, ճազ-դաշ­նա­կա­հար Տիգ­րան Հա­մա­սեա­նի նա­խա­ձեռ­նած «­Լոյս ի լու­սոյ» հա­մեր­գա­շա­րի հեր­թա­կան ե­լոյ­թը ա­ռա­ջա­ցու­ցած է մեծ

Share

Ընթերցել...

 
 

Page 1 of 398