Չորեքշաբթի, 25 Նոյեմբեր 2015
Միջազգային - գաղութային լուրեր

Արամ Ա. Կաթողիկոս բացումը կատարեց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան ձեռնարկած Հայագիտական Դասընթացքին

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Միջազգային - գաղութային լուրեր

Երեքշաբթի, 24 Նոյեմբեր 2015 13:23

alt 20 ­Նո­յեմ­բեր 2015ի ե­րե­կո­յեան, Ա­րամ Ա. ­Կա­թո­ղի­կոս պաշ­տօ­նա­կան բա­ցու­մը կա­տա­րեց ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ ­Կա­թո­ղի­կո­սու­թեան Կըր­թա­կան-­Հա­յա­գի­տա­կան բա­ժան­մուն­քին կող­մէ ձեռ­նար­կո­ւած հա­յա­գի­տա­կան դա­սըն­թաց­քին: ­Վե­հա­փառ ­Հայ­րա­պե­տը բա­ժան­մուն­քի գոր­ծա­վար ­Ժի­րայր ­Դա­նիէ­լեա­նի,

Share

Ընթերցել...

 

Տեղի ունեցաւ Գանձասարի Մատենադարանի բացումը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Միջազգային - գաղութային լուրեր

Երեքշաբթի, 24 Նոյեմբեր 2015 13:17

­ alt Գան­ձա­սա­րի մէջ բա­ցո­ւե­ցաւ ­Մաշ­տո­ցի Ա­նո­ւան ­Մա­տե­նա­դա­րան-«­Գան­ձա­սար» ­Գի­տամը­շա­կու­թա­յին ­Կեդ­րո­նը: ­Մա­տե­նա­դա­րա­նի բաց­ման ներ­կայ էին Հ.Հ. նա­խա­գահ ­Սերժ ­Սարգ­սեան, Լ.Ղ.Հ. նա­խա­գահ ­Բա­կօ ­Սա­հա­կեան, հայ­կա­կան եր­կու հան­րա­պե­տու­թիւն­նե­րու պաշտ­պա­նու­թեան, մշա­կոյ­թի նա­խա­րար­նե­րը,

Share

Ընթերցել...

 
 

Օ՜ն յառաջ «Գանձասար»

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Միջազգային - գաղութային լուրեր

Երեքշաբթի, 24 Նոյեմբեր 2015 13:10

Սու­րիոյ ներ­կայ պայ­ման­նե­րու մէջ «­Գան­ձա­սար» շա­բա­թա­թեր­թի հրա­պա­րա­կու­մը ինք­նին հե­րո­սու­թիւն է։ Ու­րա­խա­լի է, որ «­Գան­ձա­սար»ի կայ­քը, ան­տե­սե­լով բո­լոր դժուա­րու­թիւն­նե­րը, նաեւ նկա­տե­լի յա­ռա­ջըն­թաց կ’ու­նե­նայ: Գլ­խա­ւոր խմբա­գիր ­Զար­միկ ­Պօ­ղի­կեա­նի նշա­նա­կու­մէն ետք, նոր թափ

Share

Ընթերցել...

 
 

ՖՈՆԵԹՈՆ-2015-1,33 միլիոն եւրոյի խոստում կատարուած է-Յունաստանի տեղական մարմինը հաւաքեց 28.665 եւրօ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Միջազգային - գաղութային լուրեր

Երեքշաբթի, 24 Նոյեմբեր 2015 12:50

alt Նո­յեմ­բեր 18էն 22 տե­ղի ու­նե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի, Ար­ցա­խի, ինչ­պէս նաեւ Սու­րիոյ եւ Ի­րա­քի հա­յու­թեան ի նպաստ՝ Ֆ­րան­սա­յի «­Հա­յաս­տան» Հիմ­նադ­րա­մի Ֆո­նե­թոն-2015ը, կնքա­մայ­րու­թեամբ՝ Փա­րի­զի քա­ղա­քա­պե­տու­հի Անն Հի­տալ­կո­յի եւ կնքա­հայ­րու­թեամբ՝ ե­րես­փո­խան, Հօ-տը-­Սէ­նի Նա­հան­գա­յին Խոր­հուր­դի նա­խա­գահ Փաթ­

Share

Ընթերցել...

 
 

Հ.Յ.Դ. Մոնթեպելլոյի «Դրօ» Կոմիտէութիւնը հրշէջ ինքնաշարժ կը նուիրէ Լեռնային Ղարաբաղին

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Միջազգային - գաղութային լուրեր

Երկուշաբթի, 23 Նոյեմբեր 2015 10:34

alt 18 ­Նո­յեմ­բե­րին, Հ.Յ.Դ. Ա­րեւմ­տեան Ա­մե­րի­կա­յի ­Մոն­թե­պել­լօ քա­ղա­քի «Դ­րօ» ­Կո­մի­տէու­թիւ­նը ­Լեռ­նա­յին ­Ղա­րա­բա­ղի կա­ռա­վա­րու­թեան ար­տա­կարգ ի­րա­վի­ճակ­նե­րու պե­տա­կան ծա­ռա­յու­թեան նո­ւի­րած է ա­մե­րի­կեան հրշէջ ինք­նա­շարժ մը: ­Նա­խա­ձեռ­նու­թիւ­նը ի­րա­կա­նա­ցած է քա­ղա­քա­պե­տու­թեան կող­մէ՝

Share

Ընթերցել...

 
 

Page 1 of 426