Շաբաթ, 28 Մայիս 2016
Յունական լուրեր

Թրքական հալածիչները անդադար կը բռնաբարեն Յունաստանի օդային սահմանը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յունական լուրեր

Երեքշաբթի, 12 Յունուար 2016 12:41

alt Նո­յեմ­բեր 23ին, Սու­րիոյ սահ­մա­նին վրայ ռու­սա­կան հա­լա­ծի­չին Թուր­քիոյ կող­մէ վար առ­նո­ւե­լէն ետք, ա­ւե­լիով փա­փուկ հարց դար­ձած է օ­դա­յին սահ­ման­նե­րու յար­գան­քի հար­ցը, ո­րու նկատ­մամբ Թուր­քիա շատ «զգա­յուն» վե­րա­բե­րում ցոյց տո­ւաւ, Ռու­սաս­տա­նի հետ դի­ւա­նա­գի­տա­կան մեծ տագ­նա­պի պատ­ճառ դար­ձած յար­

Share

Ընթերցել...

 

Արագընթաց բարեփոխումները՝ Յունաստանի նոր կառավարութեան թիրախ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յունական լուրեր

Չորեքշաբթի, 23 Սեպտեմբեր 2015 12:32

Նոր կա­ռա­վա­րու­թեան ձե­ւա­ւո­րու­մը, ­Յու­նաս­տա­նի տնտե­սա­կան ­Յու­շագ­րով ճշդո­ւած խիստ մի­ջոց­նե­րու որ­դեգ­րու­մը, հար­կա­յին նո­րա­նոր ճնշում­նե­րը եւ ընդ­դի­մու­թեան ներ­քին պայ­քա­րը՝ հիմ­նա­կան հար­ցերն են, որ ­Յու­նաս­տա­նի քա­ղա­քա­ցի­նե­րու ու­շադ­րու­թեան կեդ­րո­նին կը գտնո­ւին, ընտ­րու­թիւն­նե­րու ար­դիւն­քէն ան­

Share

Ընթերցել...

 
 

Յունաստանի կառավարական կազմի փոփոխութիւն եւ դրամատուներու վերաբացում

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յունական լուրեր

Երկուշաբթի, 20 Յուլիս 2015 10:44

­ Յու­նաս­տա­նի ժո­ղո­վուր­դը կանգ­նած է յա­ւե­լեալ ֆի­նան­սա­կան դժո­ւա­րու­թիւն­նե­րու առ­ջեւ

 Ե­րեք շաբ­թո­ւան պար­տա­ւո­րիչ դա­դա­րէ ետք, այ­սօր Եր­կու­շաբ­թի վե­րա­բա­ցո­ւե­ցան ­Յու­նաս­տա­նի դրա­մա­տու­նե­րը, հա­կա­ռակ որ դրա­մագ­լու­խի օգ­տա­գործ­ման

Share

Ընթերցել...

 
 

Ցաւոտ Համաձայնագիր

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յունական լուրեր

Երեքշաբթի, 14 Յուլիս 2015 08:39

­­ Յու­նաս­տան բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րու վերջ­նա­կան փու­լին գտնո­ւե­ցաւ, ե­րէկ Եր­կու­շաբ­թի օր յայ­տա­րա­րո­ւած ­­Հա­մա­ձայ­նագ­րին շուրջ տուած իր հա­մամ­տու­թեամբ։

Share

Ընթերցել...

 
 

Վատին՝ եւ վատագոյնին միջեւ. «պատուաւոր փոխ զիջումի» մը ճամբուն վրայ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յունական լուրեր

Երկուշաբթի, 13 Յուլիս 2015 06:52

Մարաթոնային բանակցութիւններու գիշեր մը

 

Ծանր մթնոլորտի եւ ահաւոր ճնշումներու կլիմայի մէջ, առաւօտեան կանուխ ժամերուն, իր աւարտին հասաւ Պրիւքսելի մէջ Եւրոպական Միութեան

Share

Ընթերցել...

 
 

Page 1 of 50

We use cookies to offer you the best online experience. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies. Learn more...

"I accept"