Ուրբաթ, 04 Սեպտեմբեր 2015
Յունական լուրեր

Յունաստանի կառավարական կազմի փոփոխութիւն եւ դրամատուներու վերաբացում

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յունական լուրեր

Երկուշաբթի, 20 Յուլիս 2015 10:44

­ Յու­նաս­տա­նի ժո­ղո­վուր­դը կանգ­նած է յա­ւե­լեալ ֆի­նան­սա­կան դժո­ւա­րու­թիւն­նե­րու առ­ջեւ

 Ե­րեք շաբ­թո­ւան պար­տա­ւո­րիչ դա­դա­րէ ետք, այ­սօր Եր­կու­շաբ­թի վե­րա­բա­ցո­ւե­ցան ­Յու­նաս­տա­նի դրա­մա­տու­նե­րը, հա­կա­ռակ որ դրա­մագ­լու­խի օգ­տա­գործ­ման

Share

Ընթերցել...

 

Ցաւոտ Համաձայնագիր

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յունական լուրեր

Երեքշաբթի, 14 Յուլիս 2015 08:39

­­ Յու­նաս­տան բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րու վերջ­նա­կան փու­լին գտնո­ւե­ցաւ, ե­րէկ Եր­կու­շաբ­թի օր յայ­տա­րա­րո­ւած ­­Հա­մա­ձայ­նագ­րին շուրջ տուած իր հա­մամ­տու­թեամբ։

Share

Ընթերցել...

 
 

Վատին՝ եւ վատագոյնին միջեւ. «պատուաւոր փոխ զիջումի» մը ճամբուն վրայ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յունական լուրեր

Երկուշաբթի, 13 Յուլիս 2015 06:52

Մարաթոնային բանակցութիւններու գիշեր մը

 

Ծանր մթնոլորտի եւ ահաւոր ճնշումներու կլիմայի մէջ, առաւօտեան կանուխ ժամերուն, իր աւարտին հասաւ Պրիւքսելի մէջ Եւրոպական Միութեան

Share

Ընթերցել...

 
 

Սնանկացումի եւ ծանր պայմաններով Համաձայնագրի մը միջեւ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յունական լուրեր

Չորեքշաբթի, 08 Յուլիս 2015 07:37

alt Ծան­րօ­րէն ճնշո­ւած ճա­նա­պար­հի մը վրայ կը յա­ռա­ջա­նայ Յու­նաս­տա­նը՝ ի տես սուր մի­ջոց­նե­րով յատ­կան­շո­ւած Հա­մա­ձայ­նագ­րի մը կա­յաց­ման։ Եր­կի­րը խեղ­դո­ւած է տնտե­սա­կան ա­նել կա­ցու­թեան առ­ջեւ եւ ան­մի­ջա­կա­նօ­րէն կը զգայ

Share

Ընթերցել...

 
 

Յունաստանի տնտեսութեան համար վճռորոշ ժամեր

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յունական լուրեր

Երեքշաբթի, 07 Յուլիս 2015 09:47

­ Յու­նաս­տա­նի մա­սին լու­րե­րը գե­րիշ­խե­ցին մի­ջազ­գա­յին մա­մու­լի է­ջե­րուն վրայ, հան­րա­քո­ւէի ար­դիւն­քէն ետք։ Օ­տար լրա­տո­ւա­մի­ջոց­նե­րը ման­րա­մաս­նօ­րէն հա­ղոր­դե­ցին հան­րա­քո­ւէի յա­ջոր­դող բո­լոր զար­գա­ցում­նե­րը, ծան­րա­

Share

Ընթերցել...

 
 

Page 1 of 50