Ուրբաթ, 27 Մարտ 2015

Նիկոլ Աղբալեան (1873-1947) Հայ ժողովուրդի ազգային որակի բարձրացման եւ Հայաստան Աշխարհի հայացման առաքեալը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Երեքշաբթի, 24 Մարտ 2015 07:49

­ Մարտ 24ին կը տօ­նենք ծննդեան տա­րե­դար­ձը ա­ռա­քե­լա­տիպ մեծ ­Հա­յուն՝ ­Նի­կոլ Աղ­բա­լեա­նի։

­Բազ­մաշ­նորհ ու տա­ղան­դա­շատ մտքի մշակ, ազ­գա­յին-պե­տա­կան ղե­կա­վար գոր­ծիչ եւ քա­ղա­քա­կան-հա­սա­րա­կա­կան անձ­նո­ւէր

Ընթերցել...

 

«Ազատ Օր» լոյս չի տեսներ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յունահայ կեանք

Երեքշաբթի, 24 Մարտ 2015 09:13

Յունաց Ազգային Տօնին առիթով, Չորեքշաբթի 25 Մարտ 2015-ին

Ընթերցել...

 

Անցածը կարդալով ներկայիս սորվինք-Հողը սրբազան (Մարտ 25-ի առթիւ)

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յունահայ կեանք

Երեքշաբթի, 24 Մարտ 2015 08:27

­ Ան­ցո՛րդ, կը զգա՞ս ար­դեօք թէ հո­ղը ո­րուն վրա­յէն քայ­լերդ կը սա­հին, ո­ռոգուած է նախ­նիք­նե­րուդ սուրբ ա­րիւ­նով։

­Կը խոր­հի՞ս այս մա­սին։

Ընթերցել...

   

Հարցազրոյց-Արմէն Ռուստամեան

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հարցազրոյցներ

Երեքշաբթի, 24 Մարտ 2015 08:13

«Սահմանադրական փոփոխութիւններու նպատակը՝ կառավարման համակարգը խորհրդարանական համակարգի վերածելն է»

Ընթերցել...

 

«ԱրարատիՍտորոտին» խորհրդաժողովը Ցեղասպանութիւնը դատապարտող հռչակագիր որդեգրած է

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հայաստան-Արցախ

Երեքշաբթի, 24 Մարտ 2015 07:44

«Ա­րա­րա­տի Ս­տո­րո­տին» խո­րա­գի­րը կրող մի­ջազ­գա­յին տե­ղե­կա­տո­ւա­կան խորհր­դա­ժո­ղո­վի եզ­րա­փա­կիչ օ­րը, քա­նի մը տաս­նեակ եր­կիր­նե­րու լրագ­րող­ներ միաս­նա­բար որ­դեգ­րե­ցին հռչա­կա­գիր մը, որ կը դա­տա­պար­տէ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը: 20 Մար­տին Մա­տե­նա­դա­րա­նին մէջ կա­

Ընթերցել...

   

Page 1 of 5

Տեսանիւթեր

Նոր տեսահոլովակներ!

Բացառիկ

Փոխարժէք

Լրատու

Այցելուներ

Այս պահուս մենք ունինք 42 հիւրեր