Կիրակի, 01 Մարտ 2015

26-28 Փետրուար 1988, Սումկայիթ. Հայ ժողովուրդի 20րդ դարավերջի Տէր-Զօրը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Ուրբաթ, 27 Փետրուար 2015 09:12

­ Փետ­րո­ւա­րի այս օ­րե­րուն, 27 տա­րի ա­ռաջ, աշ­խար­հի չորս ծա­գե­րէն մի­լիո­նա­ւոր մար­դիկ սահմռկած աչ­քե­րով հե­տե­ւե­ցան ազ­գա­յին «մաք­րազտ­ման» քստմնե­լի ոճ­րա­գոր­ծու­թեան մը, որ պատ­մու­թեան սեւ ու ան­մո­ռա­նա­լի է­ջե­րէն մէ­կը դար­ձաւ՝ «­Սում­կա­յի­թի փոկ­րո­մը» ա­նու­նով։

Ընթերցել...

 

Հաղորդագրութիւն

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յունահայ կեանք

Ուրբաթ, 27 Փետրուար 2015 09:58

Քուէյթի դեսպան՝ մեծայարգ Պրն. Րաէտ Ալ¬Րիֆայիի հրաւէրին ընդառաջելով, Յունաստանի Հայոց Առաջնորդ Գերշ. Տ. Խորէն Արք. Տողրամաճեան ընկերակցութեամբ Տ. Հրայր Աւ. Քհնյ. Նիկոլեանի, Չորեքշաբթի 25 Փետրուար 2015-ի կէսօրուայ ժամը 13.30-15.30, ներկայ

Ընթերցել...

 

Հրանոյշ Յակոբեան.- «Հայաստանում է գտնւում 12 հազարից աւելի սիրիահայ»

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հայաստան-Արցախ

Ուրբաթ, 27 Փետրուար 2015 09:00

Հա­յաս­տա­նի սփիւռ­քի նա­խա­րար Հ­րա­նոյշ ­Յա­կո­բեան, իր ղե­կա­վա­րած նա­խա­րա­րու­թեան 2014ի ար­դիւնք­նե­րը ներ­կա­յաց­նե­լու ըն­թաց­քին, հաս­տա­տած է, որ ­Հա­յաս­տա­նի մէջ կան ա­ւե­լի քան 12 հա­զար սու­րիա­հա­յեր, ո­րոնք կը

Ընթերցել...

   

Կառավարութիւնը կը հատուցէ գնդակոծութենէ տուժած բնակիչներուն

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հայաստան-Արցախ

Ուրբաթ, 27 Փետրուար 2015 08:51

­Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը իր պա­հուս­տա­յին ֆոն­տէն Տա­ւու­շի մարզ­պե­տա­րա­նին պի­տի յատ­կաց­նէ 6 մի­լիոն 337 հա­զար դրա­մի պե­տա­կան ա­ջակ­ցու­թիւն` 5-12 Յու­նո­ւար 2015 թո­ւա­կա­նին հա­կա­ռա­կոր­դի գնդա­կո­ծու­թեան հե­տե­ւան­քով մար­զի սահ­մա­նա­մերձ

Ընթերցել...

 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս կը դատապարտէ իսլամ ծայրայեղականներու կողմէ ասորիներու առեւանգումը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Միջազգային - գաղութային լուրեր

Ուրբաթ, 27 Փետրուար 2015 08:57

Ժը­նեւ կա­տա­րած իր վեր­ջին այ­ցե­լու­թե­նէն վե­րա­դար­ձին, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ա­րամ Ա. ­Վե­հա­փառ ­Հայ­րա­պե­տը մօ­տէն հե­տե­ւե­ցաւ ­Սու­րիոյ ­Հա­սա­քէի շրջա­նէն ներս ստեղ­ծո­ւած կա­ցու­թեան։ Ար­դա­րեւ, եր­կու օ­րեր ա­ռաջ իս­լամ ծայ­րա­յե­ղա­կան­ներ յար­ձա­կած

Ընթերցել...

   

Page 1 of 6

Տեսանիւթեր

Նոր տեսահոլովակներ!

Բացառիկ

Փոխարժէք

Լրատու

Այցելուներ

Այս պահուս մենք ունինք 36 հիւրեր