Ուրբաթ, 26 Օգոստոս 2016

Սեբաստացի Մուրատ (Խրիմեան, 1874-1918). Դիւցազնական ֆետային եւ Դաշնակցութեան անկեղծ զինուորը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Ուրբաթ, 05 Օգոստոս 2016 06:36

alt Օ­գոս­տոս 1918ի ա­ռա­ջին օ­րե­րուն, 98 տա­րի ա­ռաջ, ­Պա­քո­ւի հա­յու­թիւ­նը կե­նաց-մա­հու կռիւ կը մղէր թրքա­կան զօր­քե­րու եւ ա­նոնց զի­նակ­ցած մու­սա­ւա­թա­կան թա­թար­նե­րուն դէմ։

 

 

Ընթերցել...

 

Մեր ընթերցողներու ուշադրութեան

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յունահայ կեանք

Ուրբաթ, 05 Օգոստոս 2016 08:12

alt Մեր ընթերցողներու ուշադրութեան կը յանձնենք, թէ ամառնային արձակուրդի պատճառով թերթը փակ պիտի մնայ Երկուշաբթի՝ 8 Օգոստոսէն մինչեւ Ուրբաթ՝ 26 Օգոստոս 2016։ «Ազատ Օր» դարձեալ պիտի գործէ Երկուշաբթի՝ 29 Օգոստոս 2016ին, իսկ առաջին թիւը լոյս պիտի տեսնէ Երեքշաբթի՝ 30 Օգոստոսին։

«Ազատ Օր» բարի արձակուրդ կը մաղթէ իր բոլոր ընթերցողներուն։

 

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Երէցներու միջ-փաղանգային տարեվերջի արշաւը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յունահայ կեանք

Ուրբաթ, 05 Օգոստոս 2016 06:49

alt Ա­թէն­քի եւ ­Գո­քի­նիոյ մաս­նա­ճիւ­ղե­րու ե­րէց ա­րի­ներն ու պար­մա­նու­հի­նե­րը, ար­դիւ­նա­բեր տա­րի մը բո­լո­րե­լէ եւ միջ-­մաս­նա­ճիւ­ղա­յին բա­նա­կու­մին օ­ժան­դակ կա­րե­ւոր ի­րենց մաս­նակ­ցու­թիւ­նը բե­րե­լէ ետք, կա­տա­րե­ցին ի­րենց տա­րե­վեր­ջի միա­ցեալ քա­ռօ­րեայ ար­շա­ւը

Ընթերցել...

   

Հայերէն լեզուի դասընթացներ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յունահայ կեանք

Ուրբաթ, 05 Օգոստոս 2016 06:43

­ alt Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի ­Հա­մազ­գա­յի­նի «­Ղա­զա­րոս ­Սա­րեան» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան՝ ­Յու­լիս 27, 28 եւ 29ի օ­րե­րուն, «­Հա­յաս­տան» սրա­հէն ներս տե­ղի ու­նե­ցան հա­յե­րէն լե­զո­ւի դա­սըն­թաց­ներ: Որ­պէս դա­սա­տու հրա­ւի­րո­ւած էր ­Յու­նա­հա­յոց

Ընթերցել...

 

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Պատանեկան Միութեան 36րդ բանակումի առօրեայէն

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յունահայ կեանք

Ուրբաթ, 05 Օգոստոս 2016 05:46

alt Ընթացքի մէջ է Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Պատանեկան Միութեան 36րդ բանակումը: Դրօշակներու արարողութիւն, յանձնախումբերու աշխատանք, դաստիարակչական շարք, մարզանք, ընկերային կեանք, հանդիսութեան պատրաստութիւն։

 

 

Ընթերցել...

   

Page 1 of 4

We use cookies to offer you the best online experience. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies. Learn more...

"I accept"