Երկուշաբթի, 30 Նոյեմբեր 2015

Ռուբէն (Տէր-Մինասեան, 1882-1951). Ազգային-ազատագրական շարժման եւ Հայկական Արեւելումին գաղափարապաշտ առաջնորդը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Ուրբաթ, 27 Նոյեմբեր 2015 12:52

alt Նո­յեմ­բեր 27ի այս օ­րը, 64 տա­րի ա­ռաջ, մեր կեան­քէն առ­յա­ւէտ հե­ռա­ցաւ հայ ժո­ղո­վուր­դի ե­զա­կի դէմ­քե­րէն մէ­կը, որ ՌՈՒԲԷՆ ա­նու­նով ան­մա­հա­ցաւ հա­յոց սե­րունդ­նե­րու յի­շո­ղու­թեան մէջ։

Ընթերցել...

 

Հաղորդագրութիւն

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յունահայ կեանք

Ուրբաթ, 27 Նոյեմբեր 2015 10:43

Լիբանանի հիւպատոսուհի Տիկին Միրնա Խաուլի հրաւէրին ընդառաջելով Յունաստանի Հայոց Առաջնորդ Գերշ. Տ. Խորէն Արք. Տողրամաճեան, ընկերակցութեամբ Գոքինիոյ Հոգեւոր Հովիւ Տ. Յովհաննէս Վրդ. Սաղտճեանի եւ Նէոս Գոզմոսի Հոգեւոր Հովիւ Տ. Նարեկ Քհնյ. Շահինեանի, Չորեքշաբթի՝ 25 Նոյեմբեր 2015ի երեկոյեան ժամը 7ին, ներկայ գտնուեցան Զաբիոն

Ընթերցել...

 

Երեւանի մէջ պիտի բացուի Իրինա Ռոտնինայի գեղասահքի մարզադպրոցը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հայաստան-Արցախ

Ուրբաթ, 27 Նոյեմբեր 2015 13:30

alt Նո­յեմ­բեր 25ին, Ե­րե­ւա­նի Ա­ւա­գա­նիի հեր­թա­կան նիս­տին յա­ջոր­դած ար­տա­հերթ նիս­տի ժա­մա­նակ, Ե­րե­ւա­նի քա­ղա­քա­պետ ­Տա­րօն ­Մար­գա­րեան նշած է, որ Ե­րե­ւա­նի մէջ պի­տի բա­ցո­ւի Ի­րի­նա ­Ռոտ­նի­նա­յի գե­ղա­սահ­քի մար­զադպ­րո­ցը: Ե­րե­ւա­նի քա­ղա­քա­պե­տը տե­ղե­կա­ցու­ցած է, որ Ա­ւա­գա­նիի ան­դամ­նե­րու քննարկ­

Ընթերցել...

   

Հայաստանն ու Սերպիան համագործակցութեան յուշագիր ստորագրեցին

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հայաստան-Արցախ

Ուրբաթ, 27 Նոյեմբեր 2015 13:12

­ alt Հա­յաս­տա­նի եւ ­Սեր­պիոյ պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար­ներ ­Սէյ­րան Օ­հա­նեան ու Պ­րա­թիս­լաւ ­Կա­շիչ, զի­նո­ւո­րա­կան մար­զին վե­րա­բե­րեալ, ստո­

Ընթերցել...

 

Բացայայտելով Թուրքիոյ կործանարար դերը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յօդուածագրութիւն

Ուրբաթ, 27 Նոյեմբեր 2015 13:55

­ alt Սուր­իոյ տագ­նա­պի սր­­ման տա­րի­նե­րուն ՏԱ­ՀԷ­Շի ընդ­լայն­ման մա­սին բազ­միցս հն­­չե­ցին նա­խազ­գու­շա­կան ար­տա­յայ­տու­թիւն­ներ: ­Լու­սար­ձա­կի տակ առնուեցաւ յատ­կա­պէս ­Թուրք­իոյ վար­չա­կար­գին լռել­եայն գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը ՏԱ­ՀԷ­Շի հետ: ­Նոյ­նիսկ թր­­քա­կան լրատ­ո­ւա­մի­ջոց­ներ փաս­տե­րով ներ­կա­յա­ցու­

Ընթերցել...

   

Page 1 of 5