Կիրակի, 24 Յուլիս 2016

Երբ տուն մը ժառանգող չունենայ, տունը կը վաճառուի կամ կը գրաւուի...

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յօդուածագրութիւն

Չորեքշաբթի, 20 Յուլիս 2016 08:05

­Հա­յաս­տա­նէն տե­ղի ու­նե­ցած եւ շա­րու­նա­կո­ւող ար­տա­գաղ­թը կա­րե­լի է դի­տել դուր­սէն՝ ­Փա­րի­զէն եւ շրջա­կայ­քէն, ­Մար­սէյ­լէն, ­Նիւ Եոր­քէն, ­Լոս Ան­ճե­լը­սէն, Աւստ­րա­լիա­յէն, ­Նոր ­Զե­լան­տա­յէն, լսո­ւած եւ չլսո­ւած ա­նուն­նե­րով քա­ղաք­նե­րէ:
­Տաս­նեակ­նե­րով եւ հա­րիւ­րեակ­նե­րով չեն համ­րո­ւիր ար­տա­գաղ­թող­նե­րը: Ոչ ոք կրնայ թո­ւա­կան գնա­հա­տում ը­նել: Ա­նոնք բիւ­րա­ւոր են:

Ընթերցել...

 

Համառօտ պատմութիւն Աթէնահայ գաղութի եւ Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ-Դ. մաս

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յօդուածագրութիւն

Չորեքշաբթի, 20 Յուլիս 2016 08:01

­ alt Տո­մա­րը քա­նի մը օր ­­Պօ­ղոս փա­շա­յի տու­նը մնա­լէ վերջ, պա­տո­ւի­րա­կու­թեան դի­մում­նե­րուն վրայ կը ղրկո­ւի ա­ռաջ­նոր­դա­րան, ուր տա­սը ոս­կիի ար­ձա­նագ­րու­թիւն մը

Ընթերցել...

 

«Երիտթուրքերը դաւաճաններ են. Թալէաթն ու Էնվերը ոճրագործներ», կը յայտարարէ Պունտեսթակի թուրք ծագումով պատգամաւորը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յօդուածագրութիւն

Երեքշաբթի, 19 Յուլիս 2016 12:13

2016 ­Յու­նիս 2ին, ­Գեր­մա­նիոյ խորհր­դա­րա­նին մէջ, ­Կա­նաչ­նե­րու ­Կու­սակ­ցու­թեան հա­մա­նա­խա­գահ ­Ճեմ Օզ­տե­միր հան­դէս ե­կաւ կրքոտ ե­լոյ­թով` ի պաշտ­պա­նու­թիւն Օս­մա­նեան ­Կայս­րու­թեան կող­մէ ի­րա­կա­նա­ցո­ւած ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման բա­նա­ձե­ւին` միա­ժա­մա­նակ ըն­դու­նե­լով ­Գեր­մա­նիոյ մեղ­սակ­ցու­թիւ­նը այս

Ընթերցել...

   

Ձերբակալութիւններու եւ պաշտօնազրկումներու շարան՝ ամբողջ Թուրքիոյ տարածքին

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Թուրքիա-Ատրպէյճան

Հինգշաբթի, 21 Յուլիս 2016 10:44

alt 15 ­Յու­լի­սի զի­նո­ւո­րա­կան ձա­խո­ղած հա­րո­ւա­ծէն ետք, ­Թուր­քիոյ մէջ սկսաւ պաշ­տօ­նազր­կում­նե­րու եւ ձեր­բա­կա­լու­թիւն­նե­րու շարք մը, որ տա­կա­ւին կը շա­րու­նա­կո­ւի։ Այս­պէս, վեր­ջին տո­ւեալ­նե­րուն հա­մա­ձայն՝ պաշ­տօ­նա­զուրկ ե­ղած են 30 նա­հան­գա­պետ­ներ, աշ­խա­տան­քէ հե­

Ընթերցել...

 

Հալէպի մէջ բացումը կատարուեցաւ Սուրիոյ առաջին հայկական ռատիոյին

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Միջազգային - գաղութային լուրեր

Հինգշաբթի, 21 Յուլիս 2016 10:50

­ alt Կի­րա­կի` 17 ­Յու­նիս 2016ին, հա­լէ­պա­հա­յու­թիւ­նը մեծ ցնծու­թիւն մը ապ­րե­ցաւ` ներ­կայ գտնո­ւե­լով ­Սու­րիոյ հայ­կա­կան ա­ռա­ջին ռա­տիո­կա­յա­նի, 2011 թո­ւա­կա­նէն ի վեր գոր­ծող եւ իր ձայ­նը հա­մայն աշ­խար­հին հասց­նող, ՌԱՏԻՕ ԵՐԱ­Զի կեդ­րո­նի բաց­ման հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­

Ընթերցել...

   

Page 2 of 3

We use cookies to offer you the best online experience. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies. Learn more...

"I accept"