Հինգշաբթի, 11 Փետրուար 2016

Հրատարակուած են Նափոլէոնի ղարաբաղցի թիկնապահ Ռուստամի յուշերը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յօդուածագրութիւն

Չորեքշաբթի, 10 Փետրուար 2016 13:41

Քաթ­րին Քար­փեն­թը­րի կող­մէ, ա­ռա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով, անգ­լե­րէ­նի թարգ­մա­նո­ւած եւ Ա­րա Ղա­զա­րեա­նի խմբագ­րու­թեամբ ու նե­րա­ծա­կա­նով լոյս տե­սած «­Ռուս­տա­մի յու­շե­րը. Նա­փո­լէո­նի մեմ­լուք կայ­սե­րա­կան թիկ­նա­պա­հը» գիր­քը (The Memoirs of Roustam: Napoleon’s Mamlik Imperial Bodyguard) ո­րոշ գա­ղա­փար կու տայ Օ­նո­րէ տը Պալ­զա­քի‚ Լէօ

Ընթերցել...

 

Լուսանկարչական մրցոյթ. «Սփիւռքների Եւրոպա»

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Միջազգային - գաղութային լուրեր

Չորեքշաբթի, 10 Փետրուար 2016 14:09

alt «Սփիւռքների Եւրոպա» ծրագիր եւ լուսանկարչական մրցոյթ կ'անցկացուեն Հ.Բ.Ը.Մ. Եւրոպայի մասնակցութեամբ:
Այս լուսանկարչական մրցոյթը հիանալի հնարաւորութիւն է՝ ցոյց տալու հայկական սփիւռքի համայնքների ժառանգութիւնն ու առօրեան:

Ընթերցել...

 

Ցեղասպանութեան դոկտորական առաջին տիտղոսը՝ Խաչիկ Մուրատեանին

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Միջազգային - գաղութային լուրեր

Չորեքշաբթի, 10 Փետրուար 2016 13:53

­ alt Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան մաս­նա­գի­տու­թիւ­նը հաս­տա­տած «Ք­լարք» հա­մալ­սա­րա­նի պատ­մու­թեան մէջ նոր ան­կիւ­նա­դարձ մը ար­ձա­նագ­րո­ւած է, երբ Ող­ջա­կիզ­ման եւ ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան Ուս­մանց «Ս­թաս­լըր» կեդ­րո­նէն ներս գոր­ծող ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ուս­մանց դոկ­տո­րի ա­ռա­ջին վկա­յա­կա­նը յանձ­նո­ւած է ­Խա­չիկ ­Մու­րա­տեա­

Ընթերցել...

   

50 տարի առաջ....

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - «Ազատ Օր»ի նիւթերէն՝ 50 տարի առաջ

Չորեքշաբթի, 10 Փետրուար 2016 14:14

Յիսնամեակն է Համաստեղի գրական գործունէութեան: Իր ծննդեան ալ եօթանասնամեակը: Այս բարեբաստիկ առիթով, վերջերս Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներուն մէջ կազմուեցաւ կեդրոնական յանձնախումբ մը, որուն նպատակն է գնահատել ու պատուել հայ մշակոյթի մեծ վաստակաւոր մը՝ Համաստեղը, համահայկական ու միասնական յոբելեանով մը: Ո՛չ մէկ տարակոյս,

Ընթերցել...

 

Եռօրեայ արշաւ դէպի Քսանթի Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ 90ամեակին առթիւ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յայտարարութիւններ

Չորեքշաբթի, 10 Փետրուար 2016 14:22

alt Հ.Մ.Ը.Մ.ի Աթէնքի վարչութիւնը կը կազմակերպէ եռօրեայ
       արշաւ դէպի Քսանթի Մարտ 25էն մինչեւ Մարտ 27։

Ընթերցել...

   

Page 2 of 4

We use cookies to offer you the best online experience. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies. Learn more...

"I accept"