Հինգշաբթի, 03 Սեպտեմբեր 2015

«ՓՐԿՈՒԹԵԱՆ ՔԱՐՏԷՍ» ՎԱՒԵՐԱԳՐԱԿԱՆԸ Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 100ա­մեա­կի առ­թիւ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յօդուածագրութիւն

Հինգշաբթի, 03 Սեպտեմբեր 2015 12:42

Այս վեր­ջի ճամ­բոր­դու­թեանս ըն­թաց­քին ե­րեք օր ե­ղայ Թեհ­րա­նում եւ բախտ վի­ճա­կո­ւեց ինձ տես­նե­լու «Փըր­կու­թեան Քար­տէս» շար­ժա­պատ­կե­րը, իսկ երկ­րորդ ան­գամ՝ Ե­րե­ւա­նում «Ոս­կէ Ծի­րան» Փա­ռա­տօ­նի ըն­թաց­քին:

«Փր­կու­թեան Քար­տէս» կամ «Map of Salvation» շար­ժա­պատ­կե­րը անգ­լե­րէն եւ հա­յե­րէն լե­զու­նե­րով է, եւ հի­մա աշ­խա­տանք է տար­ւում թարգ­մա­նելու նաեւ այլ լե­զու­նե­րի:

Ընթերցել...

 

Զրոյց-հանդիպում` Սիսի կաթողիկոսարան մեկնած Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան միաբանութեան պատուիրակութեան հետ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Միջազգային - գաղութային լուրեր

Հինգշաբթի, 03 Սեպտեմբեր 2015 12:31

Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ ­Հայ ե­կե­ղեց­ւոյ Հա­մալ­սա­րա­նա­կան Ու­սա­նող­նե­րու Միու­թեան (Հ.Ե.Հ.Ո.Մ.), Ե­րեք­շաբ­թի՝ 1 Սեպ­տեմ­բերին, Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի «Եր­ջօ ­Սա­մո­ւէ­լեան-Ե­ռա­գոյն» սրա­հին մէջ, տե­ղի ու­նե­ցաւ զրոյց-հան­դի­պում` ­Սի­սի կա­թո­ղի­կո­սա­րան մեկ­նած ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ կա­թո­ղի­կո­սու­թեան

Ընթերցել...

 

50 տարի առաջ....

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - «Ազատ Օր»ի նիւթերէն՝ 50 տարի առաջ

Չորեքշաբթի, 02 Սեպտեմբեր 2015 10:35

Օգոստոս ամիսը մեծ արձակուրդներու ամիսն է: Փարիզեցիներուն մեծ մասը այդ ամսուն կը լքէ ամէն ինչ ու կը փութայ դէպի ծովափնեայ ամարանոցները: Պարագան նոյնը չէ, սակայն, շարժանկարի ճարտարարուեստի աշխատաւորներուն համար: Օգոստոս ամսուն բազմաթիւ ժապաւէններու պատրաստութեան կը ձեռնարկեն շարժանկարի արտադրիչներն ու բեմադրիչները:

Ընթերցել...

   

Հոգեհանգիստ (ԹԱԳՈՒՀԻ ԳՈՆԻԱԼԵԱՆի)

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յայտարարութիւններ

Հինգշաբթի, 03 Սեպտեմբեր 2015 10:05

Տէր եւ տիկին Խաչիկ եւ Ռեվեքա Գոնիալեան եւ զաւակը Աւրամ,
տիկին Աղաւնի Գոնիալեան, տէր եւ տիկին Աբրահամ եւ Նիքի Գոնիալեան եւ զաւակները,

Ընթերցել...

 

Հոգեհանգիստ (ՅԱԿՈԲ ԳԱԼԱՅՃԵԱՆի)

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յայտարարութիւններ

Երեքշաբթի, 01 Սեպտեմբեր 2015 09:29

Մարի Գալայճեան, Միխալիս Փարասխու եւ զաւակները Էվա եւ Արիս,
տէր եւ տիկին Գէորգ (Էտի) եւ Հերմինէ Գույումճեան եւ զաւակները Նելլի եւ Թագւոր,

Ընթերցել...

   

Page 2 of 3