Կիրակի, 19 Ապրիլ 2015

Ապ­րիլ 24ին iTunesի վրայ պի­տի տե­ղադ­րո­ւի Այն­ճա­րի մա­սին շար­ժան­կար

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յօդուածագրութիւն

Ուրբաթ, 17 Ապրիլ 2015 12:33

Փոքր աղ­ջիկ մըն էի, երբ ըն­տա­նիքս փո­խադ­րո­ւե­ցաւ Լի­բա­նա­նի Սու­րիոյ հետ սահ­մա­նին մօտ, Պե­քաա­յի դաշ­տին մէջ գտնո­ւող հայ­կա­կան փոքր գիւղ մը՝ Այն­ճար։

Ընթերցել...

 

Ականատեսներու վկայութիւններ - Հայկուհի Ազարեանի Ծն. 1908 թ., Ատապազար

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յօդուածագրութիւն

Հինգշաբթի, 16 Ապրիլ 2015 08:58

­ Հայ­կու­հի Ա­զա­րեա­նի Ծն. 1908 թ., Ա­տա­պա­զար

Ա­տա­պա­զա­րի մէջ թուր­քերն ան­գամ հա­յա­խօս էին։ Երբ Ա­ռա­ջին Հա­մաշ­խար­հա­յին Պա­տե­րազ­մը սկսաւ, քա­ղա­քի բո­լոր մե­ծա­մեծ­նե­րուն ծե­ծե­լով ստի­պե­ցին զէն­քե­րը յանձ­նել։ Ե­կե­ղեց­ւոյ դռնե­րը փա­կե­ցին։ Ներ­սը ա­մէն ինչ պի­տի ըլ­լար՝ ու­տել, խմել,

Ընթերցել...

 

Հրատարակուած են Օսմանահայ մարմնամարզիկ Վահրամ Փափազեանի յուշերը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Թուրքիա-Ատրպէյճան

Հինգշաբթի, 16 Ապրիլ 2015 09:03

«Սէր, սէր, սէր» յու­շագ­րու­թիւ­նը հա­զո­ւա­գիւտ սկզբնաղ­բիւր է մին­չեւ Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը Օս­մա­նեան կայս­րու­թեան մէջ ապ­րող հա­յե­րու կեան­քին մա­սին: Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան թան­գա­րան-հիմ­նար­կին կող­մէ հրա­տա­րա­կած այս գիր­քը

Ընթերցել...

   

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին այցելեց Հայաստանի Պաշտպանութեան նախարար Սէյրան Օհանեան

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Միջազգային - գաղութային լուրեր

Հինգշաբթի, 16 Ապրիլ 2015 08:45

Ե­րեք­շաբ­թի գի­շեր, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ա­րամ Ա. Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տը ըն­դու­նեց պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թեամբ Լի­բա­նան գտնո­ւող Հա­յաս­տա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար զօ­րա­վար Սէյ­րան Օ­հա­նեա­նը։ Հան­դիպ­ման ներ­կայ էին

Ընթերցել...

 

Եգիպտոսի մէջ Հակաեղբայրացման ժողովրդական ճակատը կը ճանչնայ Ցեղասպանութիւնը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Միջազգային - գաղութային լուրեր

Հինգշաբթի, 16 Ապրիլ 2015 08:39

Ե­գիպ­տո­սի հա­կաեղ­բայ­րաց­ման ժո­ղովր­դա­կան ճա­կա­տը ո­րո­շում կա­յա­ցու­ցած է, որ Ս. Յա­րու­թեան տօ­նե­րէն ետք ընդ­հա­նուր ժո­ղով պի­տի գու­մա­րէ՝ ձե­ւա­կեր­պե­լու  Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան պաշ­տօ­նա­կան ճա­նաչ­ման յայ­տա­րա­

Ընթերցել...

   

Page 2 of 6

Տեսանիւթեր

Նոր տեսահոլովակներ!

Բացառիկ

Փոխարժէք

Լրատու

Այցելուներ

Այս պահուս մենք ունինք 21 հիւրեր