Ուրբաթ, 29 Մայիս 2015
Թուրքիա-Ատրպէյճան

Էր­տո­ղան իր ե­լոյ­թին մէջ յի­շե­ցու­ցած Է հայ­կա­կան լոպ­պիին մա­սին

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Թուրքիա-Ատրպէյճան

Չորեքշաբթի, 27 Մայիս 2015 10:31

Թուր­քիոյ նա­խա­գահ Ռե­ճէփ Թա­յիպ Էր­տո­ղան այ­ցե­լած է Թուր­քիոյ Ուր­ֆա քա­ղաք, ուր հան­րու­թեան հետ հան­դի­պում մը ու­նե­ցած է: Էր­տո­ղան՝ խօ­սե­լով Թուր­քիոյ մէջ տե­ղի ու­նե­ցած թուրք-քիւրտ բա­խում­նե­րուն մա­սին՝ անդ­րա­դար­ձած է նաեւ Թուր­քիոյ այն քա­ղա­քա­կան ու­ժե­

Share

Ընթերցել...

 

Տաւութօղլու մեղադրած է քրտամէտ կուսակցութիւնը՝ Հայկական Սփիւռքի հետ «առեւտուր ընելու» մէջ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Թուրքիա-Ատրպէյճան

Չորեքշաբթի, 27 Մայիս 2015 09:46

­ Թուր­քիոյ վար­չա­պետ Ահ­մեթ Տա­ւու­թօղ­լու, Իզ­մի­րի մէջ թրքա­կան հե­ռա­տե­սի­լի ա­լիք­նե­րէն մէ­կուն տո­ւած հար­ցազ­րոյ­ցի մը ժա­մա­նակ, ընդ­դի­մա­դիր քրտա­մէտ Ժո­ղո­վուրդ­նե­րու Ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան Կու­սակ­ցու­թեան (Ժ.Ժ.Կ. -

Share

Ընթերցել...

 
 

«Արմէն» ճամբարը կը վերադարձուի Հայկական Հիմնադրամին

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Թուրքիա-Ատրպէյճան

Երեքշաբթի, 26 Մայիս 2015 07:59

Պոլ­սոյ Թուզ­լա թա­ղա­մա­սին մէջ գտնո­ւող հայ­կա­կան «Ար­մէն» ճամ­բար-որ­բա­նո­ցի շէն­քին կա­լո­ւա­ծագ­րա­յին փաս­տա­թուղ­թը այս շա­բաթ պի­տի վե­րա­դար­ձո­ւի Հայ­կա­կան Հիմ­նադ­րա­մին: Այս մա­սին կը յայտ­նէ թրքա­կան «էվ­րեն­սել» թեր­թը:

Share

Ընթերցել...

 
 

10 քոնկրեսականի ճամբորդական ծախսերը վճարուած են Ատրպէյճանի քարիւղի ընկերութեան կողմէ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Թուրքիա-Ատրպէյճան

Ուրբաթ, 15 Մայիս 2015 12:27

Ատր­պէյ­ճա­նի Քա­րիւ­ղի Պե­տա­կան Ըն­կե­րու­թիւ­նը գաղտ­նա­բար վճա­րած է ա­մե­րի­կա­ցի 10 քոնկ­րե­սա­կան­նե­րու եւ ա­նոնց անձ­նա­կազ­մի 32 ան­դամ­նե­րուն դէ­պի Պա­քու ճամ­բոր­դու­թեան բո­լոր ծախ­սե­րը, հոն 2013ին կա­յա­ցած Կաս­

Share

Ընթերցել...

 
 

Էրտողան եւ Ալ-Պաղտատի կը ձայնակցին՝ ընդդէմ հայկական պահանջատիրութեան

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Թուրքիա-Ատրպէյճան

Ուրբաթ, 08 Մայիս 2015 10:43

Թուր­քիոյ նա­խա­գահ Ռե­ճեպ Թա­յիպ Էր­տո­ղան անս­պա­սե­լի ա­ջակ­ցութ­յուն ստա­ցած է «Իս­լա­մա­կան Պե­տու­թիւն» խմբա­ւոր­ման կող­մէ՝ մէ­կու­կէս մի­լիոն Հա­յե­րու Ցե­ղաս­պա­նութ­յան 100րդ տա­րե­լի­ցին առ­թիւ։ Այս մա­սին կը գրէ theisraelidaily.comը` մէջ­բե­րե­լով ԻԼԻ­Պի ա­ռաջ­նոր­դին

Share

Ընթերցել...

 
 

Page 1 of 165