Երեքշաբթի, 30 Օգոստոս 2016
Թուրքիա-Ատրպէյճան

«Ո՛չ պետական հարուածին, ո՛չ բռնակալութեան»

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Թուրքիա-Ատրպէյճան

Ուրբաթ, 29 Յուլիս 2016 09:04

­ alt Յու­լիս 15ի ­Թուր­քիոյ զի­նո­ւո­րա­կան յե­ղաշրջ­ման ձա­խորդ հա­րո­ւա­ծը տակ­նուվ­րայ ը­րած է երկ­րի ներ­քին քա­ղա­քա­կա­նու­թեան բո­լոր հա­ւա­սա­րակշռու­թիւն­նե­րը։

Share

Ընթերցել...

 

Հրանդ Տինքի սպանութեան գործով ձերբակալուած է 4 զինուորական

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Թուրքիա-Ատրպէյճան

Ուրբաթ, 29 Յուլիս 2016 09:02

­Թուր­քիոյ մէջ Հ­րանդ ­Տին­քի սպա­նու­թեան գոր­ծի ծի­րէն ներս, ­Յու­լիս 26ին, ­Պոլ­սոյ եւ Տ­րա­պի­զո­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած են ձեր­բա­կա­լու­թիւն­ներ։

­Պոլ­սա­հայ «Ա­կօս» թեր­թին փո­խան­ցած տե­ղե­կու­թիւն­նե­րով՝ ­Պոլ­սոյ ոս­տի­կա­նու­թեան ա­հա­բեկ­չու­թեան դէմ պայ­քա­րի վար­չու­թիւ­նը ­Պոլ­սոյ մէջ ձեր­բա­կա­լած է հրա­տա­րակ­չա­տան մը սե­փա­կա­նա­տէ­րը եւ ոս­տի­կա­նու­թեան 2 սպայ: Տ­րա­պի­զո­նի մէջ եւս ձեր­բա­կա­լո­ւած են ոս­տի­կա­նու­թեան 2 սպա­ներ:

Share
 
 

«Պէտք է քաղաքացիներու պահանջներուն ականջ տալ եւ վերականգնել մահապատիժը»,- կ՚ըսէ Էրտողան

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Թուրքիա-Ատրպէյճան

Հինգշաբթի, 28 Յուլիս 2016 12:16

­ alt Թուր­քիոյ նա­խա­գահ ­Ռե­ճեփ ­Թա­յիփ Էր­տո­ղան յայտ­նեց, որ կա­տա­րե­լա­պէս հա­մո­զո­ւած է, թէ կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը պէատք է ա­կանջ տայ քա­ղա­քա­ցի­նե­րու պա­հանջ­նե­րուն եւ վե­րա­կանգ­նէ մա­հա­պա­տի­ժը:

 

Share

Ընթերցել...

 
 

Թուրքիոյ մէջ ձերբակալուելու ենթակայ լրագրողներու ցուցակին մէջ ներառուած է հայ լրագրող Հայկօ Պաղտատը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Թուրքիա-Ատրպէյճան

Չորեքշաբթի, 27 Յուլիս 2016 11:47

alt Թուր­քիոյ հա­սա­րա­կա­կան ցան­ցե­րուն մէջ տա­րա­ծո­ւած է ցու­ցակ մը, ո­րուն մէջ նշուած են լրագ­րող­նե­րու ա­նուն­ներ, ո­րոնք պէտք է ձեր­բա­կա­լո­ւին: Ըստ Ermenihaber.amի՝ թրքա­կան «Cumhuriyet» թեր­թին կայ­քը յայտ­նած է, որ տե­ղե­կու­թիւ­նը սկսած են տա­րա­ծել այն օգ­տա­տէ­րե­րը, ո­րոնք

Share

Ընթերցել...

 
 

Ռուսիոյ Ա.Գ.Ն.ը «հիմքեր չի տեսներ» մեկնաբանելու Պաքուին զէնքի հաւանական նոր առաքումները

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Թուրքիա-Ատրպէյճան

Երեքշաբթի, 26 Յուլիս 2016 07:54

alt 11 ­Յու­լի­սին ատր­պէյ­ճա­նա­կան լրա­տո­ւա­մի­ջոց­նե­րը հրա­պա­րա­կած էին ­Պա­քո­ւի մօտ ­Ռու­սիոյ դես­պան Վ­լա­տի­միր ­Տո­րո­խի­նի հետ հար­ցազ­րոյց մը, ուր ան կը յայտ­նէ, թէ Ատր­պէյ­ճա­նին ռու­սա­կան զէն­քի ա­ռա­քում­նե­րը կը կա­տա­րո­ւին ըստ կնքո­ւած հա­մա­ձայ­նա­գիր­նե­րու:

Share

Ընթերցել...

 
 

Page 1 of 199

We use cookies to offer you the best online experience. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies. Learn more...

"I accept"