Երեքշաբթի, 25 Հոկտեմբեր 2016
Թուրքիա-Ատրպէյճան

Կարօ Փայլան դատ բացած է Էրտողանի դէմ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Թուրքիա-Ատրպէյճան

Ուրբաթ, 21 Հոկտեմբեր 2016 10:37

­ alt Թուր­քիոյ ­Ժո­ղո­վուրդ­նե­րու ­Ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան ­Կու­սակ­ցու­թեան ան­դամ ե­րես­փո­խան ­Կա­րօ ­Փայ­լան դատ բա­ցած է ­Թուր­քիոյ նա­խա­գահ ­Ռե­ճէպ ­Թա­յիպ Էր­տո­ղա­նի դէմ՝ միա­ժա­մա­նակ նշե­լով, որ թրքա­կան դա­տա­րա­նէն ար­դա­րու­թիւն չ­՛ակնկա­լեր, քա­նի որ ա­նի­կա կա­խեալ է երկ­րի ղե­կա­վա­րէն: «Ա­նի­կա չի կրնար Էր­տո­ղա­նի դէմ ո­րո­

Share

Ընթերցել...

 

Ալիեւ.- «Լեռնային Ղարաբաղին կրնայ շնորհուիլ ինքնավար հանրապետութեան կարգավիճակ»

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Թուրքիա-Ատրպէյճան

Հինգշաբթի, 20 Հոկտեմբեր 2016 11:09

alt Ատր­պէյ­ճա­նի նա­խա­գահ Իլ­համ Ա­լիեւ «­Ռու­սիան Այ­սօր»ի գլխա­ւոր տնօ­րէն Տ­միթ­րի ­Քի­սի­լիո­վի հետ հար­ցազ­րոյ­ցի մը ըն­թաց­քին անդ­րա­դար­ձած է ­Լեռ­նա­յին ­Ղա­րա­բա­ղի հիմ­նա­հար­ցի լուծ­ման:

 

 

Share

Ընթերցել...

 
 

Փայլան յայտարարած է, թէ մտադիր է Էրտողանը դատի տալու

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Թուրքիա-Ատրպէյճան

Չորեքշաբթի, 19 Հոկտեմբեր 2016 12:07

­ alt Թուր­քիոյ ­Ժո­ղո­վուրդ­նե­րու ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան ­Կու­սակ­ցու­թեան ան­դամ ե­րես­փո­խան ­Կա­րօ ­Փայ­լան կը պատ­րաս­տո­ւի դա­տի տա­լու ­Թուր­քիոյ նա­խա­գահ ­Ռե­ճեփ ­Թա­յիփ Էր­տո­ղա­նը:

 

Share

Ընթերցել...

 
 

Թուրքիոյ մէջ օտարալեզու թերթերուն համար որդեգրուած են օրէնքով սահմանափակումներ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Թուրքիա-Ատրպէյճան

Երկուշաբթի, 17 Հոկտեմբեր 2016 10:11

alt «Էր­մե­նի­հա­պեր» կը հա­ղոր­դէ, որ ­Թուր­քիոյ մէջ հրա­տա­րա­կուող այն թեր­թե­րը, ո­րոնք միայն մա­սամբ թրքե­րէն են, այ­լեւս պե­տա­կան ու պաշ­տօ­նա­կան կա­ռոյց­նե­րու յայ­տա­րա­րու­թիւն­ներն ու ծա­նու­ցում­նե­րը հրա­պա­րա­կե­լու ի­րա­ւունք պի­տի չու­նե­նան:

Share

Ընթերցել...

 
 

Թուրքիոյ մէջ ճամբու շինութեան աշխատանքներու ժամանակ գտնուած են Հայկական շիրմաքարներ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Թուրքիա-Ատրպէյճան

Երկուշաբթի, 10 Հոկտեմբեր 2016 11:54

alt «Էր­մե­նի­հա­պեր» կը հա­ղոր­դէ, որ ­Թուր­քիոյ ­Թե­քիր­տաղ նա­հան­գի ­Մալ­քա­րա շրջա­նին մէջ ճամ­բու շի­նու­թեան աշ­խա­տանք­նե­րու ժա­մա­նակ գտնո­ւած են հայ­կա­կան շիր­մա­քա­րներ:

Share

Ընթերցել...

 
 

Page 1 of 203

We use cookies to offer you the best online experience. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies. Learn more...

"I accept"