Չորեքշաբթի, 07 Դեկտեմբեր 2016
Թուրքիա-Ատրպէյճան

Թուրքիոյ փոխ-վարչապետը կը յայտարարէ.- «Մեզի համար անկախութիւն կը նշանակէ՝ կարենալ կեավուրին կեավո՛ւր ըսել»

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Թուրքիա-Ատրպէյճան

Երեքշաբթի, 06 Դեկտեմբեր 2016 13:33

­ alt Թուր­քիոյ փոխ-վար­չա­պետ ­Նու­ման ­Քուր­թուլ­մուշ, ­Քաս­թա­մո­նու քա­ղա­քին մէջ ­Դեկ­տեմ­բեր 3ին իր՝ AKP (իշ­խա­նու­թեան, կրօ­նա­մէտ) կու­սակ­ցու­թեան շրջա­նա­յին վար­չու­թիւն­նե­րու Գ. հա­մա­գու­մա­րին ու­նե­ցած ե­լոյ­թին մէջ, վեր ա­ռած է ազգ-պե­տու­թիւն զօդ­ման կա­րե­ւո­րու­թիւ­նը՝

Share

Ընթերցել...

 

Կարօ Փայլան փոքրամասնութեանց դէմ սպառնալիքներուն հարցով յստակացում կը պահանջէ վարչապետէն

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Թուրքիա-Ատրպէյճան

Երկուշաբթի, 28 Նոյեմբեր 2016 10:52

­ alt Թուր­քիոյ քրտա­մէտ ­Ժո­ղո­վուրդ­նե­րու ­Ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան ­Կու­սակ­ցու­թեան ան­դամ եւ խորհրդա­րա­նի հայ պատ­գա­մա­ւոր ­Կա­րօ ­Փայ­լան, խորհր­դա­րան վե­րա­դար­ձի իր ա­ռա­ջին օրն իսկ՝ ­Նո­յեմ­բեր 23ին, գրա­ւոր պա­հանջ ներ­կա­յա­ցու­ցած է վար­չա­պետ ­Պի­նա­լի Եըլ­տը­

Share

Ընթերցել...

 
 

Ղարաբաղի դէմ Ապրիլեան բախումներու ընթացքին Թուրքիան բացայայտօրէն աջակցած է Ատրպէյճանին

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Թուրքիա-Ատրպէյճան

Չորեքշաբթի, 16 Նոյեմբեր 2016 12:38

alt Եւ­րո­պա­կան ­Յանձ­նա­ժո­ղո­վը կը նշէ, որ յե­տըն­թաց ար­ձա­նագ­րո­ւած է ­Թուր­քիոյ մէջ ար­դա­րա­դա­տու­թեան, մար­դու ի­րա­ւունք­նե­րու, խօս­քի ու մա­մու­լի ա­զա­տու­թեան եւ շարք մը այլ մար­զե­րու մէջ:

Share

Ընթերցել...

 
 

Պոլսոյ պատրիարքի պաշտօնին չորս թեկնածուները

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Թուրքիա-Ատրպէյճան

Երեքշաբթի, 08 Նոյեմբեր 2016 11:52

­ alt Պոլ­սոյ պատ­րիար­քա­րա­նի պաշ­տօ­նա­կան կայ­քը հրա­պա­րա­կած է հա­մայն­քի նոր պատ­րիար­քի պաշ­տօ­նին յա­ւակ­նող չորս թեկ­նա­ծու­նե­րու ա­նուն­նե­րը: Ա­նոնք են` ­Պոլ­սոյ պատ­րիար­քի ներ­կայ փո­խա­նորդ Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան, ­Պոլ­սոյ հա­յոց պատ­րիար­քա­րա­նի հո­գե­ւոր խոր­հուր­դի նա­խա­գահ ­Սա­

Share

Ընթերցել...

 
 

HDPի ղե­կա­վար­նե­րու եւ ե­րես­փո­խան­նե­րու ձեր­բա­կա­լու­թե­նէն ետք՝ կու­սակ­ցու­թիւ­նը քա­շո­ւե­ցաւ խորհր­դա­րա­նէն

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Թուրքիա-Ատրպէյճան

Երեքշաբթի, 08 Նոյեմբեր 2016 11:35

­ Նո­յեմ­բեր 4ի ա­ռա­ւօ­տեան կա­նուխ եւ յա­ջոր­դող ժա­մե­րուն ձեր­բա­կա­լո­ւե­ցան ­Թուր­քիոյ քրտա­մէտ ­Ժո­ղո­վուրդ­նե­րու ­Ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան ­Կու­սակ­ցու­թեան (HDP) հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րը՝ ­Սե­լա­հատ­տին ­Տե­միր­թաշ եւ ­Ֆի­կէն Եիւք­սեք­տաղ, այ­նու­հե­տեւ նաեւ՝ նոյն կու­սակ­ցու­

Share

Ընթերցել...

 
 

Page 1 of 204

We use cookies to offer you the best online experience. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies. Learn more...

"I accept"