Շաբաթ, 28 Մարտ 2015
Թուրքիա-Ատրպէյճան

Ատրպէյճան կը սպառնայ Երեւանի մէջ կայացած լրագրողներու համաժողովի մասնակիցներուն

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Թուրքիա-Ատրպէյճան

Ուրբաթ, 27 Մարտ 2015 10:03

Ատր­պէյ­ճան կը շա­րու­նա­կէ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Հան­րա­պե­տու­թիւն այ­ցե­լող օ­տա­րեկ­րեայ նշա­նա­ւոր ան­ձե­րը, պե­տա­կան գոր­ծիչ­նե­րը, լրագ­րող­նե­րը, քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ­նե­րը «ան­ցան­կա­լի անձ» յայ­տա­րա­րել եւ ա­նոնց ա­նուն­նե­րը նե­րա­ռել այս­պէս կո­չո­ւած «սեւ ցու­ցա­կի» մէջ:

Share

Ընթերցել...

 

Ըստ Էր­տո­ղա­նի՝ «Ան­բա­րոյ» ­Հայ­կա­կան Ս­փիւռ­քին նպա­տակն է վնա­սել ­Թուր­քիոյ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Թուրքիա-Ատրպէյճան

Երկուշաբթի, 23 Մարտ 2015 13:24

Հինգ­շաբ­թի՝ ­Մարտ 19ին, ­Թուր­քիոյ նա­խա­գահ ­Ռե­չեփ ­Թա­յիփ Էր­տո­ղան մաս­նակ­ցած է ­Հա­մաշ­խար­հա­յին Ա. ­Պա­տե­րազ­մի ար­խիւ­նե­րու ցու­ցա­հան­դէ­սի մը բաց­ման ա­րա­րո­ղու­թեան, ո­րու ըն­թաց­քին խօսք առ­նե­լով՝ զա­նա­զան

Share

Ընթերցել...

 
 

«Ցեղասպանութիւն» բառը իրարանցում յառաջացուցած է Թուրքիոյ խորհրդարանին մէջ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Թուրքիա-Ատրպէյճան

Երկուշաբթի, 23 Մարտ 2015 13:07

Թուր­քիոյ խորհր­դա­րա­նին մէջ, ­Մարտ 18ին տե­ղի ու­նե­ցած է յա­տուկ նիստ մը՝ նո­ւիրուած ­Կա­լի­փո­լիի ճա­կա­տա­մար­տի 100ա­մեա­կին: Ըստ թրքա­կան «­Միլ­լի­յէթ» թեր­թին՝ նիս­տի ըն­թաց­քին հնչած «ցե­ղաս­պա­նու­թիւն» բա­ռը ի­րա­րան­ցում յա­

Share

Ընթերցել...

 
 

Թուրք մտա­ւո­րա­կան­նե­րը կոչ ը­րած են ­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը ճանչ­նա­լու

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Թուրքիա-Ատրպէյճան

Հինգշաբթի, 19 Մարտ 2015 10:14

Թուրք մտա­ւո­րա­կան­ներ դա­տա­պար­տած են ­Կա­լի­փո­լիի նա­խա­ձեռ­նու­թիւ­նը եւ կոչ ը­րած են ճանչ­նա­լու ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը, ­Մարտ 14-15ին Իզ­մի­րի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած «­Խա­ղա­ղու­թեան եւ ­Ժո­ղովր­դա­վա­

Share

Ընթերցել...

 
 

Թուրք փրոֆէսորի համաձայն՝ եթէ չըլլար Չանաքքալէի յաղթանակը, չէր ըլլար Հայոց Ցեղասպանութիւնը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Թուրքիա-Ատրպէյճան

Չորեքշաբթի, 18 Մարտ 2015 08:58

­

Պոլ­սոյ ­Պիլ­կի հա­մալ­սա­րա­նի ըն­կե­րա­յին գի­տու­թիւն­նե­րու հիմ­նար­կի փրո­ֆե­սոր Այ­հան Աք­թար հա­մո­զո­ւած է, որ ե­թէ ­Չա­նաք­քա­լէի ճա­կա­տա­մար­տին Օս­մա­նեան ­Կայս­րու­թեան յաղ­թա­նա­կը չըլ­լար, հա­յե­րը տե­ղա­հա­նե­լու ո­րո­շու­մը չէր կա­

Share

Ընթերցել...

 
 

Page 1 of 162

Տեսանիւթեր

Նոր տեսահոլովակներ!

Բացառիկ

Փոխարժէք

Լրատու

Այցելուներ

Այս պահուս մենք ունինք 33 հիւրեր