Չորեքշաբթի, 02 Սեպտեմբեր 2015
Թուրքիա-Ատրպէյճան

Ըստ ատրպէյճանցի քաղաքագէտին՝ Ատրպէյճան պէտք չունի Ղարաբաղին

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Թուրքիա-Ատրպէյճան

Երեքշաբթի, 01 Սեպտեմբեր 2015 09:00

Ատր­պէյ­ճան­ցի քա­ղա­քա­գէտ ­Զար­տուշտ Ա­լի­զա­տէ կը բա­ցա­ռէ պա­տե­րազ­մի վերսկս­ման հա­ւանակա­նու­թիւ­նը։ ­Քա­ղա­քա­գէ­տը իր կար­ծի­քը յայտ­նած է minval.az առ­ցանց թեր­թին տո­ւած հար­ցազ­րոյ­ցին մէջ:
Ըստ Ա­լի­զա­տէի, շփման գի­ծին վրայ փոխ-հրաձը­գու­թիւն տե­ղի կ­՚ու­նե­նայ ­Փիշ­քէ­քի մէջ 1994ին ստո­րագ­րո­ւած հրա­դա­դա­րի հա­մա­ձայ­նու­թե­նէն ի վեր։ Ա­տոնք պար­բե­րա­կան, կա­ռա­վա­րե­լի

Share

Ընթերցել...

 

Հայոց Ցեղասպանութիւնը իբրեւ տեղահանութիւն ներկայացնող առաջին երկար ժապաւէնը Թուրքիոյ մէջ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Թուրքիա-Ատրպէյճան

Ուրբաթ, 07 Օգոստոս 2015 09:22

Թուր­քիոյ մէջ պատ­րաս­տո­ւած է 1915ի ող­բեր­գու­թեան նիւ­թով ա­ռա­ջին եր­կար ժա­պա­ւէ­նը՝ «­Կո­րու­սեալ Թռ­չուն­նե­րը», որ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը կը ներ­կա­յաց­նէ իբ­րեւ տե­ղա­հա­նու­թիւն։ Բե­մադ­րիչ­ներ Ա­րէն Պեր­տե­ճիի եւ Է­լա Ա­լեա­մա­չի հե­ղի­նա­կած եւ Թուր­քիոյ մշա­կոյ­թի նա­խա­րա­րու­թեան ա­ջակ­ցու­թեամբ պատ­

Share

Ընթերցել...

 
 

Թուր­քիոյ մէջ հա­յե­րը ուխտ կա­տա­րած են Մա­րու­թայ Սա­րի վրայ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Թուրքիա-Ատրպէյճան

Ուրբաթ, 07 Օգոստոս 2015 09:15

Այժ­մեան Թուր­քիոյ տա­րած­քին մէջ գտնո­ւող Սա­սու­նի Մա­րու­թայ (­Մա­րա­թուկ) Սա­րի ա­մե­նա­մեայ ուխ­տագ­նա­ցու­թեան մաս­նակ­ցած են աշ­խար­հի տար­բեր եր­կիր­նե­րէ ժա­մա­նած հա­յեր։ Այս մա­սին կը գրէ News.am:

Share

Ընթերցել...

 
 

Պոլսահայ տնտեսագէտը կը գլխաւորէ աշխարհի ամենանշանաւոր տնտեսագէտներուն ցուցակը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Թուրքիա-Ատրպէյճան

Երեքշաբթի, 04 Օգոստոս 2015 13:16

­ «RePEc» Տն­տե­սա­կան Հե­տա­զօ­տու­թիւն­նե­րու Կեդ­րո­նի կազ­մած աշ­խար­հի ա­մե­նան­շա­նա­ւոր տնտե­սա­գէտ­նե­րուն վար­կան­շա­յին ա­ղիւ­սա­կին մէջ ա­ռա­ջին տե­ղը կը գրա­ւէ պոլ­սա­հայ ա­մե­րի­կաբ­նակ տնտե­սա­գէտ Տա­րօն Ա­ճե­մօղ­լուն:

Share

Ընթերցել...

 
 

Թուրքիոյ մէջ Հ.Յ.Դ.ի առաքելութիւնը շարունակողներ կան,- կը պնդէ թուրք երեսփոխան մը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Թուրքիա-Ատրպէյճան

Երեքշաբթի, 04 Օգոստոս 2015 12:33

alt Թր­քա­կան ազ­գայ­նա­մոլ «­Գորշ Գայ­լեր» կազ­մա­կեր­պու­թեան քա­ղա­քա­կան թե­ւը հա­մա­րո­ւող Ազ­գայ­նա­կան Շար­ժում Կու­սակ­ցու­թեան (MHP) փոխ-նա­խա­գահ, պատ­գա­մա­ւոր փրոֆ. Սե­միհ Եալ­չըն Թուր­քիոյ ներ-քա­ղա­քա­կան կա­ցու­թեան մա­սին յայ­տա­րա­րու­թիւն մը կա­տա­րած է՝ նշե­լով, որ Յու­նիս 7ին կա­յա­ցած խորհր­դա­

Share

Ընթերցել...

 
 

Page 1 of 173