Հինգշաբթի, 05 Մարտ 2015
Թուրքիա-Ատրպէյճան

Թուրքիոյ մէջ արգիլուած Է armeniangenocide100.org կայքը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Թուրքիա-Ատրպէյճան

Երեքշաբթի, 03 Մարտ 2015 08:12

Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 100ա­մեա­կին նո­ւի­րո­ւած նա­խա­ձեռ­նու­թիւն­նե­րը հա­մա­կար­գող պե­տա­կան յանձ­նա­ժո­ղո­վի ո­րոշ­մամբ ստեղ­ծո­ւած armeniangenocide100.org կայ­քը ար­գի­լո­ւած է ­Թուր­քիոյ մէջ:

Այս օ­րե­րուն ­Թուր­քիա գտնո­ւող տե­ղե­կա­տո­ւա­կան ար­հես­տա­գի­տու­թեան անվ­տան­գու­թեան ո­լոր­տի մաս­նա­

Share

Ընթերցել...

 

Թուրքերը կը հպարտանան Ցեղասպանութիւն գործած իրենց նախնիներով

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Թուրքիա-Ատրպէյճան

Չորեքշաբթի, 25 Փետրուար 2015 08:51

­ Թուր­քիոյ մէջ տե­ղի ու­նե­ցած են այս­պէս կո­չո­ւած «­Խո­ջա­լո­ւի ցե­ղաս­պա­նու­թեան» նո­ւի­րո­ւած ձեռ­նարկ­ներ, ո­րոնց ծի­րէն ներս երկ­րի տար­բեր վայ­րե­րուն մէջ խիստ հա­կա­հայ­կա­կան, խտրա­կան եւ ա­տե­լու­թիւն սեր­մա­նող պաս­տառ­ներ

Share

Ընթերցել...

 
 

“Հայ-Թրքական կապերու կարգաւորման համար անհրաժեշտ է Արցախի տագնապին փաթեթային լուծում մը” կ՚ըսէ Մահչուպեան

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Թուրքիա-Ատրպէյճան

Երեքշաբթի, 24 Փետրուար 2015 14:26

Թուրքիոյ վար­չա­պետի գլխա­ւոր խորհրդա­կան Էթիէն Մահ­չուպեան «Ար­դար յի­շողու­թիւն» նա­խաձեռ­նութեան տո­ւած իր հար­ցազրոյ­ցին մէջ անդրա­դար­ձած է իր պաշ­տօ­նին, Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 100ամեակին ակնկա­լուող

Share

Ընթերցել...

 
 

Թր­քա­կան դա­տա­րա­նը ըն­թացք տո­ւած է Զո­ւարթ Սու­ճեա­նի ­դա­տա­կան ­գոր­ծըն­թա­ցին

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Թուրքիա-Ատրպէյճան

Երեքշաբթի, 24 Փետրուար 2015 13:39

Սու­ճեան­նե­րու ըն­տա­նի­քին պատ­կա­նող հո­ղա­տա­րածք­նե­րու վե­րա­դար­ձին հա­մար սկսած դա­տա­կան պայ­քա­րը ըն­թացք ա­ռած է: Ըստ թրքա­կան «­Տե­մոք­րաթ­հա­պեր»ին՝ թրքա­կան դա­տա­րա­նը ըն­դու­նած է ­Զո­ւարթ ­Սու­ճեա­նի փաս­տա­բան­նե­րուն ներ­կա­յա­ցու­ցած պա­հանջ­նե­րը եւ ըն­

Share

Ընթերցել...

 
 

Նո­ւա­զա­գոյն հե­տաքրք­րու­թիւնն իսկ չէ ցու­ցա­բե­րո­ւած ա­ւե­լի քան 100 եր­կիր­նե­րու ղե­կա­վար­նե­րու ղրկո­ւած հրա­ւի­րա­գիր­նե­րուն գծով

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Թուրքիա-Ատրպէյճան

Երեքշաբթի, 24 Փետրուար 2015 13:26

­ Թր­քա­կան «Today’s Zaman» կայ­քը հա­ղոր­դած է թէ ­Թուր­քիոյ կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը դադ­րե­ցու­ցած է բո­լոր նա­խա­պատ­րաս­տա­կան աշ­խա­տանք­նե­րը ­Կա­լի­պո­լիի 100ա­մեա­կի տօ­նա­կա­տա­րու­թեան առն­չու­

Share

Ընթերցել...

 
 

Page 1 of 159

Տեսանիւթեր

Նոր տեսահոլովակներ!

Բացառիկ

Փոխարժէք

Լրատու

Այցելուներ

Այս պահուս մենք ունինք 30 հիւրեր