Ուրբաթ, 31 Յուլիս 2015
Թուրքիա-Ատրպէյճան

Կարօ Փայլան «Քեմփ Արմէն» մանկատան տարածքին 32 ծառ տնկած է

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Թուրքիա-Ատրպէյճան

Ուրբաթ, 31 Յուլիս 2015 09:33

Թուր­քիոյ քրտա­կան Ժո­ղո­վուրդ­նե­րու Ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան Կու­սակ­ցու­թեան ցան­կով նո­րըն­տիր պատ­գա­մա­ւոր Կա­րօ Փայ­լան հայ­կա­կան «­Քեմփ Ար­մէն» ման­կա­տան տա­րած­քին տնկած է 32 ծառ: «­Քեմփ Ար­մէն» ման­կա­տան քանդ­ման դէմ հեր­թա­պա­հող ցու­ցա­րար­նե­րու հետ հայ պատ­գա­մա­ւոր Կա­րօ Փայ­լան, Սու­րու­չի

Share

Ընթերցել...

 

Թուրքիա կը հակազդէ Պելճիքայի խորհրդարանին կողմէ Ցեղասպանութեան ճանաչումին

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Թուրքիա-Ատրպէյճան

Երեքշաբթի, 28 Յուլիս 2015 08:53

Պել­ճի­քա­յի խորհր­դա­րա­նին կող­մէ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նա­չու­մի բա­նա­ձե­ւին ըն­դուն­ման հա­կազ­դած է Թուր­քիոյ ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թիւ­նը՝ խորհր­դա­րա­նին ո­րո­շու­մը ո­րա­կե­լով «ա­նար­դար», «պատ­մա­կան ի­րո­ղու­թիւն­նե­րուն չհա­մա­պա­տաս­խա­նող» եւ «մար­դու ի­րա­ւունք­նե­րը ան­տե­սող»:

Share

Ընթերցել...

 
 

Սպաննուած Է թուրք ազգայնամոլը, որ կը սպառնար Սուրիոյ մէջ կտրել հայերու գլուխները

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Թուրքիա-Ատրպէյճան

Երկուշաբթի, 27 Յուլիս 2015 07:56

Թուր­քիոյ ազ­գայ­նա­մոլ «Ուլ­քու Օ­ճաք­լար» (Ի­դէա­լիս­տա­կան Օ­ճախ­ներ) կազ­մա­կեր­պու­թեան ան­դամ Պու­րաք Մի­շին­ճի, որ մեկ­նած էր Սու­րիա` կռո­ւե­լու, սպան­նո­ւած է Սու­րիոյ օ­րի­նա­պահ բա­նա­կի ու­ժե­րուն կող­մէ:

Share

Ընթերցել...

 
 

Ինչե՜ր կը պատահին Թուրքիոյ մէջ. Մարտինի ասորիներու եկեղեցին 12,5 միլիոն լիրայի ծախու է

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Թուրքիա-Ատրպէյճան

Չորեքշաբթի, 22 Յուլիս 2015 12:58

«­Ռա­տի­քալ» օ­րա­թեր­թին մէջ հրա­տա­րա­կո­ւած է զգա­յա­ցունց լուր մը, ըստ ո­րուն՝ Մար­տի­նի մէջ կա­լո­ւա­ծա­կան միջ­նորդ հաս­տա­տու­թիւն մը 12,5 մի­լիոն թրքա­կան լի­րա­յի նման ան­հա­ւա­տա­լիօ­րէն բարձր գի­նով ծա­խու հա­նած է Մար­տի­նի մէջ ա­սո­րի­նե­րու Մար Եու­հան­նա ե­կե­ղե­ցին: Այս մա­սին, ըստ Պոլ­սոյ «­Նոր Մար­

Share

Ընթերցել...

 
 

Հակահայ կազմակերպութիւնը կը սպառնայ խափանել հայերու պատարագը Վանի Սբ. Խաչ եկեղեցւոյ մէջ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Թուրքիա-Ատրպէյճան

Չորեքշաբթի, 22 Յուլիս 2015 12:52

­ Թր­քա­կան «ASİMDER» (այս­պես կո­չո­ւած` «­Հայ­կա­կան Ան­հիմն Պն­դում­նե­րու Դէմ Կազ­մա­կեր­պու­թիւն») հա­կա­հայ­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Իր­ֆան Էր­միշ յայ­տա­րա­րեց, որ ի­րենց կազ­մա­կեր­պու­թիւ­նը պի­տի խո­չըն­դո­տէ հա­յե­րու կող­մէ Վա­նի Աղ­թա­մար կղզիին վրայ Սբ. Խաչ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ ա­մե­նա­

Share

Ընթերցել...

 
 

Page 1 of 171