Հինգշաբթի, 08 Հոկտեմբեր 2015
Թուրքիա-Ատրպէյճան

Ատրպէյճան զինուորական 60 ուղղաթիռ պիտի գնէ Թուրքիայէն

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Թուրքիա-Ատրպէյճան

Հինգշաբթի, 08 Հոկտեմբեր 2015 11:17

Ատր­պէյ­ճա­նա­կան Haqqin.az կայ­քէ­ջը կը հա­ղոր­դէ, որ ­­Թուր­քիա 3 մի­լիառ տո­լար ար­ժո­ղու­թեամբ AgustaWestland-TAI մակ­նի­շի ATAK տե­սա­կի զի­նո­ւո­րա­կան 60 ուղ­ղա­թիռ պի­տի վա­ճա­ռէ Ա­տր­պէյ­ճա­նին: Agusta Westland անգ­լե­ւի­տա­լա­կան ըն­կե­րու­թիւն մըն է, որ 2007ին Ան­գա­րա­յի հետ պայ­մա­նա­գիր կնքած էր, ­­Թուր­քիոյ մէջ կազ­մե­լի 51 ուղ­ղա­թի­ռի ար­տադ­րու­թեան հա­մար: Այդ պայ­

Share

Ընթերցել...

 

Թուրքիա.- դասագիրքերը դարձեալ ատելութիւն կը քարոզեն հայերու դէմ. հայերը ցոյց կը տրուին որպէս դաւաճան ժողովուրդ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Թուրքիա-Ատրպէյճան

Հինգշաբթի, 08 Հոկտեմբեր 2015 10:55

­­ alt «­­Թա­րաֆ» թեր­թը նա­խան­ցեալ շա­բաթ օ­րո­ւան իր թի­ւին մէջ, հիմ­նո­ւե­լով ­­Սեր­տար ­­Գո­րու­ճո­ւի մէկ թղթակ­ցու­թեան վրայ, դի­տել կու տար, որ դպրոց­նե­րու մէջ ա­շա­կերտ­նե­րուն առ­ջեւ դար­ձեալ պի­տի դրո­ւին դա­սա­գիր­քեր, ո­րոնց մէջ ա­տե­լու­թիւն կը սեր­մա­նո­ւի հա­յե­րու ու յոյ­նե­րու նկատ­մամբ, այս եր­կու ժո­ղո­վուրդ­նե­րը դա­

Share

Ընթերցել...

 
 

Պոլսոյ քաղաքապետութիւնը 37 միլիոն տոլար պէտք է վճարէ Հայ Կաթողիկէ համայնքին

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Թուրքիա-Ատրպէյճան

Չորեքշաբթի, 07 Հոկտեմբեր 2015 12:30

Շիշ­լիի Հայ Կա­թո­ղի­կէ հա­մայն­քի Ս. Յա­կոբ Հի­ւան­դա­նո­ցի Հո­գա­բար­ձու­թիւ­նը դա­տա­կան յաղ­թա­նակ մը տա­րած է Պոլ­սոյ քա­ղա­քա­պե­տու­թեան դէմ՝ պա­հան­ջե­լով, որ վճա­րո­ւի Շիշ­լիի ա­մէ­նէն բա­նուկ հրա­պա­րա­կին վրայ 45 տա­րի ա­ռաջ ա­պա­սե­փա­կա­նա­ցո­ւած 4 հա­զար 474 մեթր քա­ռա­կու­սի հո­ղա­մա­սին փո­խար­ժէ­քը։ Այս

Share

Ընթերցել...

 
 

Մինչեւ ո՞ւր կրնան հարուածել հայկական բանակի հեռահար հրթիռները

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Թուրքիա-Ատրպէյճան

Երկուշաբթի, 05 Հոկտեմբեր 2015 10:37

­­«­­Ժա­մը» լրա­տուա­կա­նը կը հա­ղոր­դէ, որ Ատր­պէյ­ճա­նի զինեալ ու­ժե­րու տրա­մադ­րու­թեան տակ գտնո­ւող ա­մէ­նէն հե­ռա­հար հրթի­ռա­յին հա­մա­կարգն է ռու­սա­կան «­­Տոչ­կա-Ու»ն, որ կրնայ հա­րո­ւա­ծել մին­չեւ 120 քլմ. հե­ռա­ւո­րու­թեան վրայ, յա­ջորդ հե­ռա­հար հրթի­ռա­յին հա­մա­կարգն է «Ս­մերչ» հա­մա­կար­գը, որ կրնայ հա­րո­ւա­ծել մին­չեւ 70 քլմ. հե­ռա­ւո­րու­թեան վրայ թի­րախ­ներ։ ­­Նա­խի­ջե­ւա­նէն հա­րո­ւած­նե­րու պա­րա­գա­յին Ատր­պէյ­ճան կրնայ օգ­տա­գոր­ծել իս­րա­յէ­լեան եւ թրքա­կան ար­տադ­րու­թեամբ այլ հրթի­ռա­յին հա­մա­կարգ­ներ, ո­րոնք ա­մէ­նէն շատ կրնան վնա­սել ­­Հա­յաս­տա­նի Ա­

Share

Ընթերցել...

 
 

Թուրքիոյ մէջ դաժան ծեծի ենթարկուած է Ցեղասպանութիւնը ճանչցած յայտնի լրագրող մը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Թուրքիա-Ատրպէյճան

Երկուշաբթի, 05 Հոկտեմբեր 2015 09:44

­Թր­քա­կան Hurriyet թեր­թի լրագ­րող եւ CNNturkի հա­ղոր­դա­վար Ահ­մետ Հա­քան, Սեպ­տեմ­բեր 30ի ե­րե­կո­յեան, տան դի­մաց դա­ժան ծե­ծի են­թար­կո­ւած է 4 հո­գիի կող­մէ,- կը գրէ News.am: Թր­քա­կան CNNturkի փո­խանց­մամբ` հեր­թա­կան հա­ղորդ­ման ա­ւար­տէն ետք Ահ­մետ Հա­քան, ուշ ե­րե­կո­յեան տուն եր­թա­լու ա­տեն, ա­նոր մե­քե­նա­յին ե­տե­ւէն թոյլ կեր­պով հա­րո­ւա­ծած է սեւ մե­քե­նայ մը: Այ­նու­հետ մե­քե­նա­յին մէջ գտնո­ւող­նե­րը, ա­ռանց ո­րե­ւէ բառ ը­սե­լու, ի­ջած եւ ծե­ծի են­թար­կած են Ահ­մետ Հա­քանն ու ա­նոր թիկ­նա­պա­հը:

Share

Ընթերցել...

 
 

Page 1 of 177