Կիրակի, 01 Մայիս 2016
Թուրքիա-Ատրպէյճան

Տինքի սպանութեան դատավարութեան ընթացքին պետութիւնը ամբաստանուեցաւ ոճիրը արտօնած ըլլալու յանցանքով

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Թուրքիա-Ատրպէյճան

Ուրբաթ, 22 Ապրիլ 2016 07:11

alt Ապ­րիլ 19ին սկսաւ Հ­րանդ ­Տին­քի սպա­նու­թեան դա­տա­վա­րու­թեան նոր շրջա­նը, ո­րու ըն­թաց­քին պի­տի դա­տո­ւին 34 պե­տա­կան պաշ­տօ­նեա­ներ, ո­րոնց­մէ ութն ար­դէն իսկ ձեր­բա­կա­լեալ վի­ճա­կի մէջ։ ­Պոլ­սոյ «­Մար­մա­րա» օ­րա­թեր­թը կը հա­ղոր­դէ, թէ ե­ռօ­րեայ

Share

Ընթերցել...

 

«Միլիառաւոր տոլարներ ծախսած բանակը պէտք չէ այդչափ մեծ կորուստ ունենար»,- կ՚ըսէ Ատրպէյճանի ընդդիմադրութիւնը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Թուրքիա-Ատրպէյճան

Հինգշաբթի, 14 Ապրիլ 2016 11:57

Ատր­պէյ­ճա­նի գլխա­ւոր ընդ­դի­մա­դիր՝ ­Ժո­ղովր­դա­կան ­Ճա­կատ կու­սակ­ցու­թեան ա­ռաջ­նորդ Ա­լի ­Քե­րիմ­լի, ­Լեռ­նա­յին ­Ղա­րա­բա­ղի ­Հան­րա­պե­տու­թեան դէմ ատր­պէյ­ճա­նա­կան բա­նա­կին կող­մէ սան­ձա­զեր­ծուած ապ­րի­լեան յար­ձակ­ման որ­պէս հե­տե­ւանք մեծ թի­ւով զի­նուոր­նե­րու եւ ռազ­մա­կան սար­քե­րու կո­րուս­տին ա­ռըն­չու­թեամբ՝ յայ­տա­

Share

Ընթերցել...

 
 

Տէմիրթաշ.- «Ատրպէյճան պէտք է հրաժարի Ղարաբաղէն»

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Թուրքիա-Ատրպէյճան

Հինգշաբթի, 14 Ապրիլ 2016 11:49

Քր­տա­մէտ HDP կու­սակ­ցու­թեան հա­մա­նա­խա­գահ ­Սէ­լա­հատ­տին ­Տէ­միր­թաշ, ար­ցա­խեան վեր­ջին դէպ­քե­րէն ետք, ար­տա­յայ­տո­ւե­լով հար­ցին մա­սին՝ ը­սած է, թէ Ատրպէյ­ճան պէտք է հրա­ժա­րի ­Ղա­րա­բա­ղէն, յի­շեցնե­լով որ ան ինք­նա­վար շրջան է: Այս դիր­քո­րո­շու­մը բնա­կա­նա­բար բուռն զայ­րոյթ պատ­ճա­ռած է թուր­քե­րուն, ո­րոնք

Share

Ընթերցել...

 
 

Ատրպէյճանի գլխաւոր ընդդիմադիր կուսակցութեան ղեկավա֊րը իր երկրին ղեկավարութեան կը վերագրէ բանակին ձախողութիւնը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Թուրքիա-Ատրպէյճան

Ուրբաթ, 08 Ապրիլ 2016 08:47

alt Ատր­պէյ­ճա­նի գլխա­ւոր ընդ­դի­մա­դիր ­Ժո­ղովրդա­կան ­Ճա­կատ կու­սակ­ցու­թեան ղե­կա­վար Ա­լի ­Քե­րիմ­լի, ղա­րա­բա­ղեան ճա­կա­տին վրայ վեր­ջին օ­րե­

Share

Ընթերցել...

 
 

Հայոց Ջարդերուն մասին գրած Էքրեմ Այլիշլի կը ձերբակալուի Պաքուի մէջ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Թուրքիա-Ատրպէյճան

Երկուշաբթի, 04 Ապրիլ 2016 11:40

Ատր­պէյ­ճա­նի մայ­րա­քա­ղաք Պա­քո­ւի մի­ջազ­գա­յին օ­դա­կա­յա­նին մէջ, Մարտ 30ին, ոս­տի­կա­նու­թեան կող­մէ հսկո­ղու­թեան տակ առ­նո­ւե­ցաւ այ­լա­խոհ գրա­գէտ Էք­րեմ Այ­լիշ­լի, որ իր ա­ւագ որդ­ւոյն՝ Ի­լիա­սի ու­ղեկ­ցու­թեամբ, պի­տի մեկ­նէր Վե­նե­տիկ, մի­ջազ­գա­յին գրա­կան փա­ռա­տօ­նի մը մաս­նակ­ցե­լու հա­մար։

Share

Ընթերցել...

 
 

Page 1 of 193

We use cookies to offer you the best online experience. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies. Learn more...

"I accept"