Ուրբաթ, 06 Մարտ 2015
Յօդուածագրութիւն

Ամիդի Հայկական ձեռագրաց դպրոցը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յօդուածագրութիւն

Հինգշաբթի, 05 Մարտ 2015 11:44

17-րդ ­դա­րու Ա­մի­դը, ­Տիգ­րա­նա­կեր­տը, յայտ­նի էր իր հա­յե­րէն ձե­ռա­գիր­նե­րով: ­Նոյ­նիսկ գո­յա­ցած է «Ա­մի­դի ­Ձե­ռագ­րաց Դպ­րո­ցը»: Այս ­Թան­կար­ժէք հարս­տու­թեան մա­սին խօ­սած ենք Ե­րե­ւա­նի ­Մես­րոպ

Share

Ընթերցել...

 

Համեմատութիւններ` մշակութային ցեղասպանութիւններու

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յօդուածագրութիւն

Չորեքշաբթի, 04 Մարտ 2015 09:53

Աշխարհը անզօր դիրքերէ դիտեց Մուսուլի մէջ միջագետքի հազարամեայ քաղաքակրթութեան հետքերը բնաջնջելու կրօնական ծայրայեղականութեան բարբարոսութիւնը:Բնականաբար, ինչպէս գազանային

Share

Ընթերցել...

 
 

Հայոց Ցեղասպանութեան 100ամեակին առիթով՝ Կենսաբան եւ քաղաքական գործիչ` Էտուարտ Պերնշթայն (1850-1932)

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յօդուածագրութիւն

Չորեքշաբթի, 04 Մարտ 2015 09:50

«... այսօր չի մտածեր բաժնել Հայաստանը Թուրքիայէն։ Ինչ երազներ ալ ունենան հայերը հեռու ապագայի նկատմամբ, անոնք բոլորը լաւ գիտեն, որ դեռ շատ երկար տարիներու ընթացքին՝ չպէտք է մտածեն անկախ Հայաստանի մասին։ Այսպիսի երազ մը վեր է բոլորովին անոնց

Share

Ընթերցել...

 
 

Սուրիան երէկ, այսօր, վաղը…

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յօդուածագրութիւն

Չորեքշաբթի, 04 Մարտ 2015 09:42

­ Սու­րիան թա­խիծ է, սէր ու կա­րօտ է,
եւ ան չի կրնար յուշ ու ե­րազ դառ­նալ

­

Այն­պէ՜ս հա­րա­զատ կը հնչէ ­Սու­րիա ա­նո­ւա­նու­մը, ը­սես՝ ­Հայ­րե­նի­քի զգա­ցո­ղու­թիւն կը հա­ղոր­դէ էու­թեանս. գու­ցէ 1915թ. կո­տո­րա­ծէն մեր ժո­

Share

Ընթերցել...

 
 

Եաշար Քեմալի Մահուան Առթիւ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յօդուածագրութիւն

Չորեքշաբթի, 04 Մարտ 2015 09:28

­ Խոր ծե­րու­թեան մէջ, իր մահ­կա­նա­ցուն կնքած է ­Թուր­քիոյ յետ-պա­տե­րազ­մեան ար­ձա­կի վար­պե­տը՝ Եա­շար ­Քե­մալ:

Ազ­գու­թեամբ քիւրտ այս պատ­կա­ռե­լի ար­ձա­կա­գի­րը իր ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան քան­քա­րը նո­ւի­րա­բե­րեց թրքա­կան ներք­

Share

Ընթերցել...

 
 

Page 1 of 258

Տեսանիւթեր

Նոր տեսահոլովակներ!

Բացառիկ

Փոխարժէք

Լրատու

Այցելուներ

Այս պահուս մենք ունինք 38 հիւրեր