Չորեքշաբթի, 22 Հոկտեմբեր 2014
Յուշատետր

21 Հոկտեմբեր 1920. Լեռնահայաստանը պարտութեան մատնեց Կարմիր Բանակի 28րդ զօրաբաժինը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Երեքշաբթի, 21 Հոկտեմբեր 2014 08:01

94 տարի առաջ, Հոկտեմբերի այս օրերուն, Լեռնահայաստանը յայտնուած էր կենաց-մահու թէժ մարտերու կրակին մէջ։
Ամբողջ Հայաստանի Հանրապետութիւնը բռնուած էր երկու կրակի միջեւ՝ արեւմուտքէն քեմալական զօրքերու ներխուժումով, իսկ արեւելքէն Լենինի Կարմիր Բանակին ու խորհրդային համազգեստ հագած ազերի փանթուրքիստներու ընդհանուր գրոհին հետեւանքով։

Share

Ընթերցել...

 

Մատթէոս Մամուրեան (1830-1901). Լուսամիտ հրապարակագիրն ու ազատախոհ մտաւորականը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Երկուշաբթի, 20 Հոկտեմբեր 2014 07:35

Հոկտեմբերի այս օրերուն կը նշենք ծննդեան տարեդարձը հայ հրապարակագրութեան լուսամիտ դէմքերէն Մատթէոս Մամուրեանի։

Ներհուն մտաւորական, մանկավարժ, գրող, հանրային գործիչ, թարգմանիչ եւ, ամէն բանէ առաջ եւ վեր, տաղանդաւոր հրապարակագիրն է Մատթէոս Մամուրեան, որ 1871ին իր հիմնած եւ ամբողջ երեսուն տարի խմբագրած թերթով՝ «Արեւելեան Մամուլ»ով, արժանաւոր տեղ կը գրաւէ 19րդ դարավերջի հայ ազգային-քաղաքական մտքի մեծարժէք մշակներուն եւ գաղափարի սերմնացաններուն շարքին։

Share

Ընթերցել...

 
 

Քրիստափոր Միքայէլեան (1859-1905). Հայու յեղափոխական յանդգնութեան ՄԱՐԴԱԿԵՐՏ դարբինը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Ուրբաթ, 17 Հոկտեմբեր 2014 08:32

Ժա­մա­նա­կը որ­քան թա­ւա­լի, այն­քան կը պայ­ծա­ռա­նայ դէմ­քը Հայ­կա­կան Յե­ղա­փո­խու­թեան ան­զու­գա­կան ա­ռաջ­նոր­դին՝ Ք­րիս­տա­փոր Մի­քա­յէ­լեա­նի, ո­րուն ծննդեան 155րդ տա­րե­դար­ձը կը նշենք Հոկ­տեմ­բեր 18ի օ­րը։

Դաշ­նակ­ցու­թեան հիմ­նա­դիր եր­րոր­դու­թեան ե­րի­ցա­գոյնն ու կեդ­րո­նա­կան դէմքն էր Ք­րիս­տա­փոր, որ մեր ժո­ղո­վուր­դի նո­րա­գոյն շրջա­նի պատ­մու­թեան մէջ անկրկ­նե­լի բար­ձունք մը նո­ւա­ճեց իբ­րեւ հա­յու յե­ղա­փո­խա­կան յանդգ­նու­թեան ՄԱՐԴԱԿԵՐՏ դար­բի­նը։

Share

Ընթերցել...

 
 

Զարեհ Խրախունի (Ճիւմպիւշեան Արթօ, ծնեալ 1926). Պոլսահայ գրականութեան նորարար ձայնն ու շունչը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Հինգշաբթի, 16 Հոկտեմբեր 2014 08:24

Արեւմտահայ գրականութեան օրրան Պոլիսը երբեք չցամքեցաւ։ Նոյնիսկ 24 Ապրիլ 1915ի ցեղասպանական հարուածը, հակառակ իր ահաւոր տարողութեան, չկրցաւ արմատէն չորցնել հնաւանդ, այլեւ մշտանորոգ կաղնին պոլսահայ գրականութեան։
Հոկտեմբեր 16ի այս օրը, 88 տարի առաջ, Կոստանդնուպոլսոյ մէջ լոյս աշխարհ եկած բանաստեղծը՝ Զարեհ Խրախունին առանձինն կը

Share

Ընթերցել...

 
 

Խաչատուր Աբովեան (1809¬1848). «Հայաստանի Վէրք»ին անկրկնելի երգիչը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Չորեքշաբթի, 15 Հոկտեմբեր 2014 00:00

Արդի հայ գրականութեան անմահ հիմնադիրներու փաղանգին մէջ բարձրադիր իր պատուանդանը ունի արեւելահայ աշխարհաբարի նախակարապետ Խաչատուր Աբովեան, որ լոյս աշխարհ եկաւ 205 տարի առաջ՝ Հոկտեմբեր 15ի այս օրը։
Երկար չապրեցաւ Խ. Աբովեան, միայն 39 տարեկան էր, երբ առաւօտ մը դուրս եկաւ իր բնակարանէն եւ անհետ կորսուեցաւ ու անյայտ

Share

Ընթերցել...

 
 

Page 1 of 159

κατοχυρώσεις ονομάτων.....