Երկուշաբթի, 25 Յուլիս 2016
Յուշատետր

21 Յուլիս 1922. Դահճապետ Ճեմալ փաշայի ահաբեկումը Թիֆլիսի մէջ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Հինգշաբթի, 21 Յուլիս 2016 11:02

­ alt Յու­լիս 21ի այս օ­րը, հայ ժո­ղո­վուր­դի ազ­գա­յին յի­շո­ղու­թիւ­նը կա­րե­ւո­րու­թեամբ լու­սար­ձա­կի տակ կ­’առ­նէ ա­հա­բե­կու­մը հա­յաս­պան իթ­թի­հա­տա­կան ե­ռա­պե­տու­թեան գլխա­ւոր դէմ­քե­րէն՝ դահ­ճա­պետ հռչա­կո­ւած ­Ճե­մալ փա­շա­յի։

Share

Ընթերցել...

 

Մինաս (Աւետիսեան, 1928-1975). Հայաստանի վառ գոյներուն եւ լոյսի խաղերուն կախարդական աշխարհը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Չորեքշաբթի, 20 Յուլիս 2016 07:53

alt «­Մի­նա­սը ստեղ­ծեց իր աշ­խար­հը՝ աշ­խար­հի հա­մար... ­Լի­նե­լով մեծ ան­հատ, ­Մի­նաս Ա­ւե­տի­սեա­նը իր ազ­գի ող­բեր­գու­թիւ­նը եւ աշ­խար­հի մեղ­քը վերց­րեց իր վրայ եւ տա­ռա­պե­լով ստեղ­ծեց իր ա­րո­ւես­տը»:

 

 

Share

Ընթերցել...

 
 

Եղիա Տէմիրճիպաշեան (1851-1908). Հայ Գրականութեան մեծատաղանդ... ինքնասպանը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Երեքշաբթի, 19 Յուլիս 2016 11:53

­ alt Յու­լի­սի այս­պի­սի օր մը, 108 տա­րի ա­ռաջ, իր տան ձե­ղու­նէն ինք­զինք կա­խե­լով, անձ­նաս­պան ե­ղաւ հայ գրա­կա­նու­թեան ար­տա­կարգ դէմ­քե­րէն ու մե­ծա­տա­ղանդ հե­ղի­նակ­նե­րէն Ե­ղիա ­Տէ­միր­ճի­պա­շեան։

Share

Ընթերցել...

 
 

Վահան Թոթովենց (1889-1937). Հայու յուզաշխարհին մէջ դաշնաւորուած Մարդկայինն ու Ազգայինը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Երկուշաբթի, 18 Յուլիս 2016 10:30

­ alt Հայ ար­դի գրա­կա­նու­թեան ար­ձակ բա­նաս­տեղ­ծու­թեանց ոս­կե­մա­տեա­նին մէջ իր ան­մահ տե­ղը ու­նի «Ս­տո­ւեր­նե­րը» խո­րագ­րով խռո­վիչ էջ մը, որ կը պատ­գա­մէ հա­յոց սե­րունդ­նե­րուն.-

Share

Ընթերցել...

 
 

Մինաս Չերազ (1852-1928). Հայ Դատի պաշտպան զինուորագրեալներուն նախակարապետը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Ուրբաթ, 15 Յուլիս 2016 10:00

alt Յու­լիս 15ի այս օ­րը կը նշենք ծննդեան 164րդ տա­րե­դար­ձը Մի­նաս Չե­րա­զի, որ ար­ժա­նա­ւո­րա­պէս կը հան­դի­սա­նայ Հայ­կա­կան Հար­ցի մի­ջազ­գա­յին ար­ծարծ­ման, այ­լեւ՝

Share

Ընթերցել...

 
 

Page 1 of 237

We use cookies to offer you the best online experience. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies. Learn more...

"I accept"