Կիրակի, 26 Հոկտեմբեր 2014
Յուշատետր

Լուտեր Ճորճ Սիմճեան (1905-1997). Արդիական գործիքներու եւ ելեկտրոնական սարքերու ամերիկահայ հնարիչը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Հինգշաբթի, 23 Հոկտեմբեր 2014 07:52

Հոկտեմբեր 23ին, 17 տարի առաջ, Մ. Նահանգներու մէջ, 94 տարեկանին մահացաւ հայ ժողովուրդի անուանի զաւակներէն Լուտեր Ճորճ Սիմճեան, որ իբրեւ գիւտարար-հնարիչ կարեւոր տեղ կը գրաւէ ամերիկացի հռչակաւոր դէմքերու ոսկեմատեանին մէջ։

Share

Ընթերցել...

 

22 Հոկտեմբեր 1975. Հայ Դատի պայքարին ուժական շղթայազերծումը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Չորեքշաբթի, 22 Հոկտեմբեր 2014 09:10

Հոկտեմբեր 22ի այս օրը, 39 տարի առաջ, Աւստրիոյ մայրաքաղաք Վիեննայի մէջ կատարուած ահաբեկչական յանդուգն գործողութիւն մը ցնցեց քաղաքական աշխարհը, ճեղքեց հայ ժողովուրդին դէմ թրքական պետութեան գործադրած Ցեղասպանութեան ու Հայրենազրկումին շուրջ հաստատուած լռութեան պատը եւ տուաւ ազդանշանը Հայ Դատի ուժական պայքարին շղթայազերծման։

Share

Ընթերցել...

 
 

21 Հոկտեմբեր 1920. Լեռնահայաստանը պարտութեան մատնեց Կարմիր Բանակի 28րդ զօրաբաժինը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Երեքշաբթի, 21 Հոկտեմբեր 2014 08:01

94 տարի առաջ, Հոկտեմբերի այս օրերուն, Լեռնահայաստանը յայտնուած էր կենաց-մահու թէժ մարտերու կրակին մէջ։
Ամբողջ Հայաստանի Հանրապետութիւնը բռնուած էր երկու կրակի միջեւ՝ արեւմուտքէն քեմալական զօրքերու ներխուժումով, իսկ արեւելքէն Լենինի Կարմիր Բանակին ու խորհրդային համազգեստ հագած ազերի փանթուրքիստներու ընդհանուր գրոհին հետեւանքով։

Share

Ընթերցել...

 
 

Մատթէոս Մամուրեան (1830-1901). Լուսամիտ հրապարակագիրն ու ազատախոհ մտաւորականը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Երկուշաբթի, 20 Հոկտեմբեր 2014 07:35

Հոկտեմբերի այս օրերուն կը նշենք ծննդեան տարեդարձը հայ հրապարակագրութեան լուսամիտ դէմքերէն Մատթէոս Մամուրեանի։

Ներհուն մտաւորական, մանկավարժ, գրող, հանրային գործիչ, թարգմանիչ եւ, ամէն բանէ առաջ եւ վեր, տաղանդաւոր հրապարակագիրն է Մատթէոս Մամուրեան, որ 1871ին իր հիմնած եւ ամբողջ երեսուն տարի խմբագրած թերթով՝ «Արեւելեան Մամուլ»ով, արժանաւոր տեղ կը գրաւէ 19րդ դարավերջի հայ ազգային-քաղաքական մտքի մեծարժէք մշակներուն եւ գաղափարի սերմնացաններուն շարքին։

Share

Ընթերցել...

 
 

Քրիստափոր Միքայէլեան (1859-1905). Հայու յեղափոխական յանդգնութեան ՄԱՐԴԱԿԵՐՏ դարբինը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Ուրբաթ, 17 Հոկտեմբեր 2014 08:32

Ժա­մա­նա­կը որ­քան թա­ւա­լի, այն­քան կը պայ­ծա­ռա­նայ դէմ­քը Հայ­կա­կան Յե­ղա­փո­խու­թեան ան­զու­գա­կան ա­ռաջ­նոր­դին՝ Ք­րիս­տա­փոր Մի­քա­յէ­լեա­նի, ո­րուն ծննդեան 155րդ տա­րե­դար­ձը կը նշենք Հոկ­տեմ­բեր 18ի օ­րը։

Դաշ­նակ­ցու­թեան հիմ­նա­դիր եր­րոր­դու­թեան ե­րի­ցա­գոյնն ու կեդ­րո­նա­կան դէմքն էր Ք­րիս­տա­փոր, որ մեր ժո­ղո­վուր­դի նո­րա­գոյն շրջա­նի պատ­մու­թեան մէջ անկրկ­նե­լի բար­ձունք մը նո­ւա­ճեց իբ­րեւ հա­յու յե­ղա­փո­խա­կան յանդգ­նու­թեան ՄԱՐԴԱԿԵՐՏ դար­բի­նը։

Share

Ընթերցել...

 
 

Page 1 of 160

κατοχυρώσεις ονομάτων.....