Կիրակի, 30 Օգոստոս 2015
Յուշատետր

8 Օգոստոս 1992. Արծուաշէնի կորուստին անդարմանելի վէրքը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Ուրբաթ, 07 Օգոստոս 2015 08:28

­ Օ­գոս­տոս 8ի օ­րը, 23 տա­րի ա­ռաջ, ­Հա­յաս­տանն ու հա­յու­թիւ­նը կորսն­ցու­ցին հա­յա­կերտ Ար­ծո­ւա­շէ­նը, որ Ար­ցա­խեան Ա­զա­տա­մար­տի ամ­բողջ տե­ւո­ղու­թեան հե­րո­սա­բար մա­քա­ռած էր ա­զե­րիա­կան աս­պա­տա­կում­նե­րուն դէմ, բայց պա­տե­րազ­մի վեր­ջին փու­լին ին­կաւ թշնա­միի գրաւ­ման տակ։

Share

Ընթերցել...

 

6 Օգոստոս 1914. Թուրքիոյ կողքին՝ Ռուսիոյ դէմ պատերազմի մէջ մտնելու Իթթիհատի առաջարկ¬պահանջը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Հինգշաբթի, 06 Օգոստոս 2015 10:58

Հայեւթուրք յարաբերութեանց մերօրեայ «խմորումներուն» վրայ ռազմավարական կարեւոր լոյս կը սփռէ Օգոստոս 6ի օրը, 101 տարի առաջ, ատենի Օսմանեան Կայսրութեան ղեկավար կուսակցութեան՝ Իթթիհատի բանագնացներուն եւ հայ ժողովուրդի քաղաքական ամէնէն կազմակերպ ու ժողովրդական ուժին՝ Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան ներկայացուցիչներուն

Share

Ընթերցել...

 
 

Գ­րի­գոր Օ­տեան (1834 -1887). Ազ­գա­յին ­Զար­թօն­քի ­Սե­րուն­դին հե­ղի­նա­կա­ւոր դէմ­քը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Չորեքշաբթի, 05 Օգոստոս 2015 08:26

«­Մարդս որ աշ­խար­հիս մէջ կը թա­ւա­լի ու կեան­քի պա­տե­րազ­մը կը մղէ, պի­տի տես­նէ պայ­ծառ ու զո­ւարթ օ­րեր, այ­լեւ շատ ան­գամ՝ անձ­րե­ւոտ օ­րեր. հողմ ու փո­թո­րիկ պի­տի փչեն ու կայ­ծակ պի­տի գո­ռայ, ու սլաք­ներ ու ռում­բեր պի­տի գո­ռան չորս կող­մը, եւ եր­բեմն ալ պի­տի հա­րո­ւա­ծեն զին­քը։

Share

Ընթերցել...

 
 

Սեբաստացի Մուրատ (1874-1918). Ազգային հերոսի ու Դաշնակցական ֆետայիի դիւցազնական դէմքը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Երեքշաբթի, 04 Օգոստոս 2015 09:38

­­ alt Օգոս­տոս 4ի այս օ­րը կ­’ո­գե­կո­չենք հե­րո­սա­կան նա­հա­տա­կու­թեան 97րդ ­տա­րե­լի­ցը հայ ժո­ղո­վուր­դի քա­ջա­րի ծնունդ­նե­րէն ան­մահն ­Սե­բաս­տա­ցի ­Մու­րա­տին։
­Մու­րատ զո­հո­ւե­ցաւ թրքա­կան զօր­քի ար­շա­ւան­քին դէմ ­Պա­քո­ւի հա­յու­թեան մղած ինք­նա­պաշտ­պա­նու­թեան ան­հա­ւա­սար ու­ժե­րով ա­հեղ կռո­ւի ըն­թաց­քին, ճիշդ այն պա­հուն,

Share

Ընթերցել...

 
 

Շահան Շահնուր (1903-1974). Հայրենի հողէն արմատախիլ եղած Հայուն Նահանջի երգը անմահացնող Տաղանդը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Երկուշաբթի, 03 Օգոստոս 2015 08:19

­ 3 Օ­գոս­տո­սին կը նշենք ծննդեան տա­րե­դար­ձը ­Շա­հան ­Շահ­նու­րի, որ 86 տա­րի ա­ռաջ հրա­տա­րա­կո­ւած իր գլուխ-գոր­ծոց եր­կով՝ «­Նա­հան­ջը ա­ռանց եր­գի» վէ­պով, ոչ միայն դա­րաշր­ջան բա­ցաւ հայ գրա­կա­նու­թեան մէջ, այ­լեւ՝ ա­մէ­նէն բուռն եւ դա­սա­կան հնչե­ղու­թեամբ ա­հա­զան­գը հնչե­ցուց հա­յոց ազ­գա­յին ճա­կա­տա­գի­րը տագ­նա­պեց­նող գլխա­դիր

Share

Ընթերցել...

 
 

Page 1 of 196