Ուրբաթ, 19 Դեկտեմբեր 2014
Յուշատետր

Լեւոն Թադէոսեան (Պապաշա, 1865¬1935). Հայ Յեղափոխական Շարժման խստապահանջ «Հայրիկ»ը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Ուրբաթ, 19 Դեկտեմբեր 2014 08:22

19րդ դարավերջին շղթայազերծուած հայ ազգային¬ազատագրական պայքարը մեր ժողովուրդի նորագոյն պատմութեան շարժիչ ուժը հանդիսացաւ ոչ միայն յեղափոխական հայորդիներու հերոսական մարտունակութեան եւ գաղափարական անձնազոհութեան շնորհիւ, այլեւ հայ կեանքի բոլոր ոլորտներէն ներս բարոյականութեան ու առաքինութեան ոգեւորիչ

Share

Ընթերցել...

 

Նիկողոս Սարաֆեան (1902-1972). Իրա՜ւ գրականութեան սփիւռքահայ յառաջապահը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Հինգշաբթի, 18 Դեկտեմբեր 2014 08:14

Դեկտեմբեր 18ի այս օրը, 42 տարի առաջ, Փարիզի մէջ վախճանեցաւ հայգրականութեան տաղանդաւոր դէմքերէն Նիկողոս Սարաֆեան՝ հայոց սերունդներուն ժառանգ ձգելով Սփիւռքէն եւ Արդի Ժամանակներէն ներշնչուած իրաւ գրականութեան խոհուն ու գեղեցիկ աշխարհ մը։

Share

Ընթերցել...

 
 

17 Դեկտեմբեր 1920. Յեղկոմը պետականացուց Էջմիածնի Մատենադարանը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Չորեքշաբթի, 17 Դեկտեմբեր 2014 10:54

Դեկտեմբեր 17ի այս օրը, 94 տարի առաջ, Հայաստանի Հանրապետութեան պարտադրուած խորհըրդային իշխանութիւնը, նորահաստատ Յեղկոմի յատուկ հրամանագրով, որոշեց պետականացնել Ս. Էջմիածնի ազգային հարստութեան գլխաւոր հիմքն ու խորհրդանիշը կազմող Մատենադարանը, ուր մէկտեղուած էին հայ ժողովուրդի բազմադարեան պատմութեան եւ մշակութային ստեղծագործութեան ձե- ռագիր վկաները։

Share

Ընթերցել...

 
 

16 Դեկտեմբեր 1966. Ազգերու ազատ ինքնորոշման իրաւունքին Ուխտագիրը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Երեքշաբթի, 16 Դեկտեմբեր 2014 09:00

Դեկտեմբեր 16ի այս օրը, 48 տարի առաջ, Մ.Ա.Կ.ի Ընդհանուր Ժողովը որդեգրեց Քաղաքացիական եւ Քաղաքական Իրաւունքի Միջազգային Համաձայնագիրը (Ուխտագիրը), որուն գլխաւոր առանցքը ազգերու ազատ ինքնորոշման իրաւունքին միջազգային օրէնքով նուիրագործումն էր՝ իբրեւ հիմքը մարդկային ու քաղաքացիական ազատութեանց եւ իրաւունքներուն։

Share

Ընթերցել...

 
 

Տիգրան Արփիարեան (1854-1914). Իրապաշտ Սերունդին համարձակախօս հրապարակագիրը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Երկուշաբթի, 15 Դեկտեմբեր 2014 09:53

Մեր սերունդներուն այնքան ալ ծանօթ չէ անունը Տիգրան Արփիարեանի, որուն մահուան 100ամեակը կ'ոգեկոչենք այսօր՝ Դեկտեմբեր 15ին։

Հայ մամուլի երախտաւոր նուիրեալներէն եղաւ բեղուն քրոնիկագիր, խմբագիր եւ արձակագիր Տիգրան Արփիարեան, որ կրտսեր եղբայրն էր հայ գրականութեան անմահ դէմքերէն Արփիար Արփիարեանի։

Share

Ընթերցել...

 
 

Page 1 of 167

κατοχυρώσεις ονομάτων.....