Կիրակի, 01 Մայիս 2016
Յուշատետր

Վանայ Սարգիս (Սարգիս Բարսեղեան, 1875-1915). Հայ յեղափոխականի եւ դաշնակցականի ճառագայթող դէմքը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Ուրբաթ, 29 Ապրիլ 2016 09:05

alt 24 Ապ­րիլ 1915ի գի­շե­րը, ­Պոլ­սոյ մէջ, թրքա­կան իշ­խա­նու­թեանց կող­մէ ձեր­բա­կա­լո­ւած հա­րիւ­րա­ւոր հայ մտա­ւո­րա­կան­նե­րու եւ ազ­գա­յին-քա­ղա­քա­կան ղե­կա­վար դէմ­քե­րու շար­քին կը գտնո­ւէր հայ յե­ղա­փո­խա­կա­նի եւ դաշ­նակ­ցա­կա­նի ճա­ռա­գայ­թող դէմ­քը ­Վա­նայ ­Սար­գի­սի, որ իր ձեր­բա­

Share

Ընթերցել...

 

Աղեքսանդր Ծատուրեան (1865-1917). «Կեանքի խորթ զաւակներու» տառապանքին ու սփոփանքին երգիչը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Հինգշաբթի, 28 Ապրիլ 2016 11:33

alt Ապ­րիլ 28ի այս օ­րը կը նշենք ծննդեան տա­րե­դար­ձը հայ գրա­կա­նու­թեան մէջ տա­ռա­պեալ մար­դոց վիշ­տերն ու դժբախ­տու­թիւն­նե­րը եր­գի վե­րա­ծած եւ յու­սա­հատ սրտե­րուն սփո­փա­րար շունչ հաս­ցու­ցած բա­նաս­տեղծ, եր­գի­ծա­գիր, ման­կա­գիր ու թարգ­մա­նիչ Ա­ղեք­սանդր ­Ծա­տու­րեա­նի։

Share

Ընթերցել...

 
 

Յովհաննէս Շիրազ (1915¬1984). Հայ ժողովուրդի Սիրտը բացող անմահ բանաստեղծը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Չորեքշաբթի, 27 Ապրիլ 2016 12:29

alt Ապրիլ 27ի այս օրը, 101 տարի առաջ, Մեծ Եղեռնի արհաւիրքին մէջ, նորածինի ճիչ մը կեանքով լեցուց Ալեքսանդրապոլ (Գիւմրիի նախասովետական անունը)՝ Ախուրեան գետի ափին գտնուող գիւմրեցի Թադէոսի եւ կարսեցի Աստղիկի գիւղական խարխուլ տունը։

Share

Ընթերցել...

 
 

ԼԷՕ (Առաքել Բաբախանեան, 1860¬1932). Մեծավաստակ պատմաբանն ու հայ քաղաքական մտքին հեղինակաւոր տեսաբանը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Երեքշաբթի, 26 Ապրիլ 2016 11:03

alt Ապրիլ 26ի (հին տոմարով՝ Ապրիլ 14ի) այս օրը, 156 տարի առաջ, Արցախի հայակերտ օրրան Շուշիի մէջ, Առաքել Գրիգորի Բաբախանեան աւազանի անուն-մականունով լոյս աշխարհ եկաւ հայ ժողովուրդի մեծարժէք եւ հեղինակաւոր դէմքերէն Լէօ։

Share

Ընթերցել...

 
 

Րաֆֆի (Յակոբ Մելիք-Յակոբեան, 1835¬1888). Հայ ժողովուրդի մարտունակ ոգիին հանճարեղ երգիչը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Երկուշաբթի, 25 Ապրիլ 2016 11:45

alt Ապրիլ 25ի այս օրը հայ ժողովուրդէ կ՚ոգեկոչէ մահուան 128րդ տարելիցը իր մեծանուն անմահներէն Րաֆֆիի, որ սերունդներու յիշողութեան մէջ վառ կը մնայ իբրեւ հանճարեղ երգիչը հայ ժողովուրդի ազգային ծառացումին եւ արդար ըմբոստացման ոգիին։

Share

Ընթերցել...

 
 

Page 1 of 228

We use cookies to offer you the best online experience. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies. Learn more...

"I accept"