Չորեքշաբթի, 01 Ապրիլ 2015
Յուշատետր

Մի­քա­յէլ Նալ­բան­դեան (1829-1866) Ա­զատն Հա­յու պատ­գա­մա­բեր՝ յե­ղա­փո­խա­կան եր­գի­չը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Երեքշաբթի, 31 Մարտ 2015 07:06

Հա­յոց Յու­շա­տետ­րին այ­սօ­րո­ւան՝ Մարտ 31ի է­ջը վե­րա­պա­հո­ւած է ար­դի հայ գրա­կա­նու­թեան եւ, ա­ւե­լի՛ն, հայ քա­ղա­քա­կան մտքի Զար­թօն­քին ան­մահ նա­խա­կա­րա­պետ­նե­րէն Մի­քա­յէլ Նալ­բան­դեա­նի մա­հո­ւան տա­րե­լի­ցին։

Share

Ընթերցել...

 

30 Մարտին, 1863ին, Սուլթանական հրովարտակով, վաւերացուեցաւ Հայոց Ազգային Սահմանադրութիւնը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Երկուշաբթի, 30 Մարտ 2015 08:43

1863-ի այս օ­րը՝ ­Մարտ 30ին, Օս­մա­նեան ­Կայս­րու­թեան սուլ­թա­նա­կան հրո­վար­տա­կով, պաշ­տօ­նա­պէս պե­տա­կան վա­ւե­րա­ցում ստա­ցաւ հայ ժո­ղո­վուր­դի պատ­մու­թեան ար­դի ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նի կա­րե­ւո­րա­գոյն նո­ւա­ճում­նե­րէն մէ­կը հան­դի­սա­ցող ­

Share

Ընթերցել...

 
 

Սար­գիս Զէյթ­լեան (1930-1985) Հայ ժո­ղո­վուր­դի քա­ղա­քա­կան ու­ժին եւ մար­տու­նակ յանդգ­նու­թեան դրօ­շա­կի­րը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Ուրբաթ, 27 Մարտ 2015 08:30

Այս տա­րի ութ­սուն­հինգ տա­րե­կա­նը նոր պի­տի թե­ւա­կո­խէր Սար­գիս Զէյթ­լեան, ե­թէ 30 տա­րի ա­ռաջ, 28 Մարտ 1985ի այս օ­րը, Լի­բա­նա­նի քա­ղա­քա­ցիա­կան պա­տե­րազ­մի թո­հու­բո­հին մէջ, հա­յա­դաւ ու­ղեղ մը չյղա­նար, չպա­տո­ւի­րէր ու օ­տա­րի ձեռ­քով չի­

Share

Ընթերցել...

 
 

Արմէն Գարօ (1872-1923). Հայ Յեղափոխական Ասպետի առինքնող վեհութիւնը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Ուրբաթ, 27 Մարտ 2015 08:21

Մարտ 27ին, 92 տարի առաջ, Ժընեւի մէջ, յանկարծակի բաբախելէ դադրեցաւ սիրտը Արմէն Գարոյի, որուն անունը մեծատառ ու յաւերժ քանդակուած պիտի մնայ հայ ժողովուրդի հերոսական ծնունդներու փառահեղ յուշամատեանին մէջ։

Share

Ընթերցել...

 
 

Նիկոլ Աղբալեան (1873-1947) Հայ ժողովուրդի ազգային որակի բարձրացման եւ Հայաստան Աշխարհի հայացման առաքեալը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Երեքշաբթի, 24 Մարտ 2015 07:49

­ Մարտ 24ին կը տօ­նենք ծննդեան տա­րե­դար­ձը ա­ռա­քե­լա­տիպ մեծ ­Հա­յուն՝ ­Նի­կոլ Աղ­բա­լեա­նի։

­Բազ­մաշ­նորհ ու տա­ղան­դա­շատ մտքի մշակ, ազ­գա­յին-պե­տա­կան ղե­կա­վար գոր­ծիչ եւ քա­ղա­քա­կան-հա­սա­րա­կա­կան անձ­նո­ւէր

Share

Ընթերցել...

 
 

Page 1 of 179

Տեսանիւթեր

Նոր տեսահոլովակներ!

Բացառիկ

Փոխարժէք

Լրատու

Այցելուներ

Այս պահուս մենք ունինք 18 հիւրեր