Չորեքշաբթի, 25 Մայիս 2016
Յուշատետր

25 ­Մա­յիս 1918. ­Մա­յի­սեան ­Հե­րո­սա­մար­տին յաղ­թար­շա­ւի օ­րը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Չորեքշաբթի, 25 Մայիս 2016 11:35

­ alt Մա­յիս 25ը կը խորհր­դան­շէ յաղ­թար­շա­ւի պան­ծա­լի օ­րը ­Մա­յի­սեան ­Հե­րո­սա­մար­տին՝ ­Սար­դա­րա­պա­տի, ­Բաշ Ա­պա­րա­նի եւ ­Ղա­րա­քի­լի­սա­յի ճա­կա­տա­մարտ­նե­րուն, ո­րոնք 98 տա­րի ա­ռաջ, ­Հա­յաս­տա­նի եւ հայ ժո­ղո­վուր­դին առ­ջեւ բա­ցին նոր կեան­քի՝ ա­զատ ու ան­կախ ապ­րե­լու լու­սա­շող ա­ռա­ւօ­տը։

Share

Ընթերցել...

 

Թէոդիկ (Թէոտորոս Լէպճինճեան, 1873-1928). Հայոց հոգեմտաւոր գանձարանին հանրագիտակ պահապանը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Երեքշաբթի, 24 Մայիս 2016 12:17

alt 24 Մայիսի այս օրը հայ ժողովուրդը կ՚ոգեկոչէ մահուան 88րդ տարելիցը իր հոգեմտաւոր ժառանգութեան հանրագիտակ պահապանին՝ հայ մտքի եւ գրականութեան երախտաւոր Թէոդիկի (Թէոտորոս Գրիգորի Լէպճինճեան), որ «Ամէնուն Տարեցոյցը» անունին տակ իր լոյս ընծայած ամենամեայ հասկաքաղներու շարքով՝ գլխաւոր

Share

Ընթերցել...

 
 

Ֆրիտեոֆ Նանսէն (1861-1930). Հայ ժողովուրդի իրաւապաշտպան մեծ Մարդասէրը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Ուրբաթ, 13 Մայիս 2016 11:09

alt Մա­յիս 13ի այս օ­րը կ­՚ո­գե­կո­չենք մա­հո­ւան 86րդ ­տա­րե­լի­ցը նոր­վե­կիա­ցի մեծ մար­դա­սէր Ֆ­րի­տեոֆ ­Նան­սէ­նի, որ հայ ժո­ղո­վուր­դի պատ­մու­թեան է­ջե­րուն ար­ժա­նի տեղ գրա­ւած հա­յա­սէր օ­տար­նե­րու փա­ղան­գին մէջ՝ կը զա­տո­րո­շո­ւի հա­յա­պաշտ­պա­նի իւ­րա­յա­տուկ լու­սապ­սա­կով։

Share

Ընթերցել...

 
 

Էդուարդ Միրզոյեան (1921-2012). Հայ երաժշտութեան տաղանդաշատ ու սիրուած վարպետը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Հինգշաբթի, 12 Մայիս 2016 10:22

­ alt Մա­յիս 12ի այս օ­րը մեր ժո­ղո­վուր­դը կը նշէ ծննդեան տա­րե­դար­ձը հայ եր­գի եւ ե­րաժշտու­թեան ժա­մա­նա­կա­կից վար­պետ­նե­րէն Է­դուարդ ­Միր­զո­յեա­նի, ո­րուն ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան բե­ղուն վաս­տակն ու գե­ղա­րո­ւես­տա­կան դաս­տիա­րա­կի պայ­ծառ դէմ­քը կը կազ­մեն հարս­տու­թիւնն ու հպար

Share

Ընթերցել...

 
 

11 Մայիս 1905. ԴՐՕ ահաբեկեց Բագուի նահանգապետ Նակաշիձէն

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Չորեքշաբթի, 11 Մայիս 2016 11:28

alt 111 տա­րի ա­ռաջ, 1905ի այս օ­րը՝ 11 ­Մա­յի­սին, Անդրկով­կա­սի նաւ­թա­յին մայ­րա­քա­ղաք ­Բա­գո­ւի կեդ­րո­նա­կան հրա­պա­րակ­նե­րէն ­Պա­րա­պե­տի վրայ, 21ա­մեայ հայ յե­ղա­փո­խա­կան մը ռում­բի հա­րո­ւա­ծով ա­հա­բե­կեց նա­հան­գա­պետ

Share

Ընթերցել...

 
 

Page 1 of 230

We use cookies to offer you the best online experience. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies. Learn more...

"I accept"