Հինգշաբթի, 28 Մայիս 2015
Յուշատետր

28 Մայիս 1918. Հայ ժողովուրդը հերոսական արեամբ նուաճեց ազատ, անկախ ու միացեալ ապրելու իր իրաւունքը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Չորեքշաբթի, 27 Մայիս 2015 09:51

alt Մա­յիս 28ին, 97 տա­րի ա­ռաջ, Ա­րա­րա­տեան դաշ­տին մէջ, հայ ժո­ղո­վուր­դը սե­փա­կան ու­ժով պար­տու­թեան մատ­նեց թրքա­կան աս­պա­տակ զօր­քե­րը եւ ար­ժա­նա­ւո­րա­պէս, այ­լեւ հե­րո­սա­կան ա­րեամբ նո­ւա­ճեց ա­զատ, ան­կախ ու միա­ցեալ ապ­րե­լու

Share

Ընթերցել...

 

Մինաս Վերածին (Գասագեան, 1882-1945). Հայ Յեղափոխականի ինքնատիպ դէմք մը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Երեքշաբթի, 26 Մայիս 2015 07:49

26 Մա­յի­սին, 70 տա­րի ա­ռաջ, Սան Ֆ­րան­սիս­քո­յի Սէնթ Մէյ­րիզ հի­ւան­դա­նո­ցին մէջ, տա­ռա­պա­կոծ աչ­քե­րը առ­յա­ւէտ փա­կեց Հա­յոց Ա­զա­տա­մար­տի ինք­նա­տիպ նո­ւի­րեալ­նե­րէն Մի­նաս Վե­րա­ծին։

Share

Ընթերցել...

 
 

25-28 Մայիս 1918. Հայ մարտիկները յետ մղեցին Երեւանի վրայ արշաւող թրքական բանակը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Երկուշաբթի, 25 Մայիս 2015 11:08

1918ի ­Մա­յիս ամ­սու վեր­ջին շա­բա­թը, յատ­կա­պէս ­Մա­յիս 25էն ­Մա­յիս 28 եր­կա­րող քա­նի մը օ­րե­րը, դա­րա­կազ­միկ հան­գրո­ւան մը կը խորհր­դան­շեն հայ ժո­ղո­վուր­դի նո­րա­գոյն շրջա­նի պատ­մու­թեան մէջ։

Share

Ընթերցել...

 
 

Սողոմոն Թեհլիրեան (1896-1960) Հայկական Իրաւունքի եւ Արդարութեան անմահ մարմնաւորումը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Ուրբաթ, 22 Մայիս 2015 07:55

Հայ Ազ­գի եւ Հա­յաս­տան Հայ­րե­նի­քի ար­դա­րա­դատ՝ վրի­ժա­ռո՛ւ բա­զու­կը կը խորհր­դան­շէ Սո­ղո­մոն Թեհ­լի­րեան, որ մեր ժո­ղո­վուր­դին դէմ թրքա­կան պե­տու­թեան գոր­ծադ­րած ցե­ղաս­պա­նա­կան ա­հա­ւոր ո­ճի­րին ար­դար, քա­ղա­քա­կան եւ ամ­բող­ջա­կան

Share

Ընթերցել...

 
 

Սի­մոն Վ­րա­ցեան (1882-1969). Ա­զատ, Ան­կախ եւ Միա­ցեալ Հա­յաս­տա­նի տես­լա­կա­նին դրօ­շա­կիր վեր­ջին վար­չա­պե­տը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Հինգշաբթի, 21 Մայիս 2015 07:44

Մա­յիս 21ի այս օ­րը, հայ ժո­ղո­վուր­դը կ­’ո­գե­կո­չէ մահուան տա­րե­լի­ցը իր նո­րա­գոյն պատ­մու­թեան մե­ծա­նուն կեր­տիչ­նե­րէն Սի­մոն Վ­րա­ցեա­նի, որ 46 տա­րի ա­ռաջ, Պէյ­րու­թի մէջ, յետ-եր­կա­րա­տեւ հի­ւան­դու­թեան, յոգ­նա­բեկ ու մա­րած իր աչ­քե­րը առ­յա­ւէտ փա­կեց։

Ա­զատ, Ան­կախ եւ Միա­ցեալ Հա­յաս­տա­նի տես­լա­կա­նը ազ­գա­յին-պե­տա­կան ան­սա­սան հիմ­նա­քա­րով ամ­րագ­րած Սե­րուն­դին ար­ժա­նա­ւոր ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րէն է Սի­մոն Վ­րա­ցեան։

Share

Ընթերցել...

 
 

Page 1 of 186