Հինգշաբթի, 05 Մարտ 2015
Յուշատետր

Ալեքսանդր Թամանեան (1842-1911)-Ազատ ու անկախ Հայաստանի մայրաքաղաքին ճարտարապետը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Չորեքշաբթի, 04 Մարտ 2015 09:12

Հա­յաս­տա­նի ան­կա­խու­թեան ամ­րապնդ­ման եւ հա­յոց ազ­գա­յին պե­տա­կա­նու­թեան հիմ­նա­ւոր­ման պատ­մա­կերտ գոր­ծին մէջ իր ան­կորն­չե­լի ներդ­րումն ու մե­ծար­ժէք ա­ւան­դը ու­նի հայ ժո­ղո­վուր­դի ճար­տա­րա­պե­տա­կան հան­ճա­րին ար­ժա­նա­ւոր ներ­կա­

Share

Ընթերցել...

 

3 Մարտ 1992-«Հայաստան» Համահայկական Հիմնադրամի ծնունդը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Երեքշաբթի, 03 Մարտ 2015 08:25

Մարտ 3ի այս օ­րը 23 տա­րե­կան կը դառ­նայ «­Հա­յաս­տան» ­Հա­մա­հայ­կա­կան ­Հիմ­նադ­րա­մը։

Իր ան­կա­խու­թիւնն ու ա­զա­տու­թիւ­նը վե­րա­կանգ­նած ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թիւ­նը, 3 ­Մարտ 1992ին, նա­խա­

Share

Ընթերցել...

 
 

2 Մարտ 1992. Հա­յաս­տան ըն­դու­նո­ւե­ցաւ Մ.Ա.Կ.ի ան­դամ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Երկուշաբթի, 02 Մարտ 2015 08:32

­ Մարտ 2ի օ­րը, 23 տա­րի ա­ռաջ, աշ­խար­հաս­փիւռ հայ ժո­ղո­վուր­դը ազ­գա­յին ար­ժա­նա­ւո­րու­թեան, ցնծու­թեան եւ հպար­տու­թեան զե­ղուն ապ­րում­նե­րով ող­ջու­նեց Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան ան­դա­մակ­ցու­թիւ­նը Միա­ցեալ

Share

Ընթերցել...

 
 

26-28 Փետրուար 1988, Սումկայիթ. Հայ ժողովուրդի 20րդ դարավերջի Տէր-Զօրը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Ուրբաթ, 27 Փետրուար 2015 09:12

­ Փետ­րո­ւա­րի այս օ­րե­րուն, 27 տա­րի ա­ռաջ, աշ­խար­հի չորս ծա­գե­րէն մի­լիո­նա­ւոր մար­դիկ սահմռկած աչ­քե­րով հե­տե­ւե­ցան ազ­գա­յին «մաք­րազտ­ման» քստմնե­լի ոճ­րա­գոր­ծու­թեան մը, որ պատ­մու­թեան սեւ ու ան­մո­ռա­նա­լի է­ջե­րէն մէ­կը դար­ձաւ՝ «­Սում­կա­յի­թի փոկ­րո­մը» ա­նու­նով։

Share

Ընթերցել...

 
 

Խոջալու. 25-26 Փետրուար 1992 - Արցախի ազատագրութեան յաղթարշաւը եւ Խոջալուի վտանգազերծման ողբերգութիւնը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Հինգշաբթի, 26 Փետրուար 2015 09:25

­Փետ­րո­ւա­րի այս օ­րը պա­հան­ջա­տէր հա­յու­թիւ­նը կը տօ­նէ 23ա­մեա­կը ­Խո­ջա­լո­ւի վտան­գա­զեր­ծու­մին, որ Ար­ցա­խեան Ա­զա­տա­մար­տի յաղ­թար­շա­ւին մեծ թափ տո­ւաւ։

­Փետ­րո­ւար 25էն 26 լուս­ցող գի­շե­րը, 1992ին, Ս­տե­փա­նա­կեր­տէն չորս մղոն դէ­պի հիւ­սիս գտնո­ւող ­Խո­ջա­լո­ւի մէջ, ար­ձա­նագ­րո­ւե­ցաւ ռազ­մա­

Share

Ընթերցել...

 
 

Page 1 of 175

Տեսանիւթեր

Նոր տեսահոլովակներ!

Բացառիկ

Փոխարժէք

Լրատու

Այցելուներ

Այս պահուս մենք ունինք 13 հիւրեր